0
Hopp til hovedinnhold

Mer fysisk undervisning fra mandag 19. april

(Oppdatert 16. april) Regjeringen åpner opp for mer undervisningsaktivitet på campus, forutsatt at smittevernreglene holdes. Kravet om to meters avstand skrumper tilbake til én meter.

Campus Grimstad (øverst) og Campus Kristiansand

UiA - Campus Grimstad (øverst) og Campus Kristiansand

For ansatte gjelder fortsatt at alle som har mulighet skal ha hjemmekontor – se regjeringens gjenåpningsplan: Trinn en til tre i regjeringens gjenåpningsplan anbefaler hjemmekontor for alle som har mulighet, i trinn fire er anbefalingen delvis hjemmekontor til det.

Anbefalingen må sees i sammenheng med lokalt smittetrykk og muligheter for å opprettholde forsvarlig smittevern. HMS-ledere (fakultets- og avdelingsdirektører) fortsetter som før å vurdere behov for å arbeide fra campus.

Verken Kristiansand eller Grimstad har nå lokale smitteverntiltak, men dette kan komme ved større utbrudd. Det er de til enhver tid strengeste tiltakene som gjelder.

UiA anbefaler fortsatt digitale møter. Når fysiske møter likevel blir holdt minner vi om begrensningen på 10 personer. Møter på tvers av avdelinger bør unngås, som før.

Trinn 2 i regjeringens gjenåpningsplan kan komme etter en vurdering i første halvdel av mai. Ved UiA starter eksamensperioden 10. mai, slik at ytterligere åpning av undervisningen bare vil få helt marginal betydning. Ansatte vil fortsatt ha hjemmekontor.

UiA er fremdeles for det meste digital

Undervisningen vil fortsatt mest være digital. Det er imidlertid åpnet for at studentene kan få noe fysisk undervisning,

«Endringene betyr at regjeringen går tilbake til anbefalingen som gjaldt før 25. mars», sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet

Det betyr at UiA igjen vil forsøke å gi alle studenter minst en fysisk forelesning i uka. «Minst» betyr ikke at det er fritt fram med flere forelesninger i uka. I tillegg kommer som før emner som krever fysisk infrastruktur.

Når det nå blir åpnet for mer undervisning på campus – husk QR-koding og bruk gjerne Smittestopp-appen. Les mer nederst i saken.

«Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås. Studenter i områder uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernveilederne», heter det videre i pressemeldingen.

Handelshøyskolenn ved UiA har bestemt at all ordinær undervisning skal gå digitalt ut semesteret, og flere legger opp til at det meste skal gå digitalt. Studentene får beskjed i Canvas om hvordan undervisningen blir lagt opp.

Smittestopp-appen og QR-koder

- Når vi nå åpner for at flere mennesker kan samles, er det ekstra viktig at vi klarer å spore eventuelle smittetilfeller som måtte oppstå så raskt som mulig. Der kan Smittestopp-appen være til god hjelp, understreket statsminister Erna Solberg da gjenåpningsplanen ble lagt fram.

- Folk bør fortsatt begrense sosial kontakt, sa statsministeren. Les innledningen hennes.

UiA har QR-koder på alle seter som kan brukes i klasserom og auditorier, og på dørene til grupperom og spesialrom.

Bruk dem! I Regjeringens gjenåpningsprogram heter det: «Registrere hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smittesporing.» Det er alvorlig ment.

Og praktisk – for hvis du ikke QR-registrerer deg, blir samtlige i emnet oppringt av smittesporerne om en i rommet har symptomer, om de har deltatt fysisk eller ikke. Fordi det vet jo ikke smittesporerne - og dermed risikerer alle  ventekarantene. Hvis alle i rommet er registrert – kan de som satt rundt den som har symptomene få meldingen, mens resten slipper. Så den som ikke QR-registrerer seg er ikke særlig solidarisk, for å bruke et forsiktig uttrykk.