0
Hopp til hovedinnhold

Me too er ikke over

– #Metoo har åpnet et mulighetsvindu, derfor må vi ikke slippe taket. Vi er ikke ferdige før vi får gjort noe med kulturen, sier statsråd for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø.

– Jeg blir provosert når noen sier de er lei #metoo, sier Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

– Jeg blir provosert når noen sier de er lei #metoo, sier Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Universitets- og høyskolerådet (UHR) samlet denne uka alle rektorer og direktører til årets representantskapsmøte.

UHR brukte en av dagene til et stort seminar om mobbing og trakassering. UHRs arbeidsgruppe, ledet av UiA-rektor Frank Reichert, la opp og gjennomførte seminaret. Professor i spesialpedagogikk på UiA, Ingrid Lund, holdt foredrag om mobbing, mens UiAs sexologiprofessor Elsa Almås snakket om trakassering.

Seminaret ble åpnet av statsråd Nybø, og hun understreket at hun blir provosert når noen sier at de er lei av Me too.

– De som tenker at det er nok Me too kan bare se inn i alle historiene om trakassering som har kommet fram i kjølvannet, sa Nybø, og nevnte en rekke eksempler som er blitt kjent i offentligheten det siste halvåret.

– Arbeidsgruppen mot mobbing og trakassering har fire arbeidspakker. Vi jobber med 1: fakta og forskning, 2: kulturbygging, forebygging og opplæring, 3: varsling og rutiner og 4: arrangementer og konferanser, sier UiA-rektor og arbeidsgruppeleder Frank Reichert.

– Arbeidsgruppen mot mobbing og trakassering har fire arbeidspakker. Vi jobber med 1: fakta og forskning, 2: kulturbygging, forebygging og opplæring, 3: varsling og rutiner og 4: arrangementer og konferanser, sier UiA-rektor og arbeidsgruppeleder Frank Reichert.

Manglende reaksjoner

Forsknings- og høyere utdanningsministeren berømmet sektoren for å ta eget initiativ til å arbeide med problematikken og at UHR kjapt satte ned et eget utvalg. Samtidig var hun tydelig på hva som forventes fra sektoren.

– I årets tildelingsbrev sies det helt eksplisitt: Det skal være nulltoleranse for seksuell trakassering. Vi forventer at dere jobber aktivt for å hindre at trakassering skjer. Vi forventer at alle har tydelige kanaler for å rapportere om hendelser, og at henvendelser om trakassering følges skikkelig opp, sa Nybø.

Samtidig manet hun rektorer og direktører til handling i forhold til reaksjon.

– I urovekkende mange av de historiene som kommer fram møter de som trakasserer eller mobber ingen reaksjoner. Ingen sanksjoner. Vi hører om kollegier som åpenbart har visst om problemene i årevis – ting skjer igjen og igjen, med nye studenter, eller nye ansatte. Men ingen sier ifra. Ingen med pondus eller formell makt tar tak og sørger for at det tar slutt.

- Vi er ikke ferdige med Me too før vi har klart å endre denne kulturen. Og vi har åpenbart en lang vei igjen, sa Nybø i sin tale til lederne i sektoren.

Mobbing og sårbarhet

UiA-professor i spesialpedagogikk, Ingrid Lund, tok utgangspunkt i egen forskning der hun for et år siden viste at en av ti studenter mobbes. Forskningsprosjektet fikk landsomfattende oppmerksomhet og satte fart på sektorens arbeid med problematikken, flere måneder før Me too-kampanjen slo inn.

Lund hadde en tre-trinns trapp på scenen og med den symboliserte hun hva som må til for å gjøre noe med problematikken.

– Første trinn er holdninger, så kommer fakta og på tredje og øverste trinn har vi handlinger. Vi må ha holdninger om hvordan vi møter kunnskapen. Det hjelper ikke å ha rapporteringssystem uten at det følges opp, sa Lund.

Professor Lund brukte tid på sårbarhetsbegrepet, og slo fast at alle har perioder og faser der vi er sårbare. For mange studenter er fadderukene i starten på et nytt studium en sårbar periode.

– Du må forstå sårbarhet for å forstå mobbing. Sårbarhet er ikke en statisk tilstand og sårbarhet er ulikt hos mennesker, sa hun.

Holdninger er sentralt i både mobbing- og trakasseringsproblematikken. UiA-professorene i Ingrid Lund (til venstre) og Elsa Almås var premissleverandører på UHRs seminar i Alta.

Holdninger er sentralt i både mobbing- og trakasseringsproblematikken. UiA-professorene i Ingrid Lund (til venstre) og Elsa Almås var premissleverandører på UHRs seminar i Alta.

Seksuell folkeskikk

Elsa Almås er psykolog, familieterapeut og professor i sexologi ved UiA. Hun er medlem i UHRs arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering.

– Vi må snakke om seksualitet og gi både studenter og ansatte språk de kan bruke, sa Almås, og tok fram begrepet seksuell folkeskikk.

– Seksuell folkeskikk handler om at samvær må være basert på samtykke, seksuell kommunikasjon må være basert på likeverd og seksuelle uttrykk må være basert på ærlighet. Utvikling av seksualitet må være basert på delte verdier og gjensidig nytelse, sa Almås.

Studentenes tidsperspektiv

Seminaret ble avsluttet med en panelsamtale mellom Mads Beldo, leder i Norsk Studentorganisasjon, universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe ved Universitet i Oslo, rektorene Jørn Mortensen fra Kunsthøyskolen, Anne Husebekk fra UiT-Norges arktiske universitet og Mari Sundli Tveit fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Sundli Tveit er også styreleder i UHR.

– Jeg er utålmodig, sa Mats Beldo og viste til ulike tidsperspektiv for studenter og ansatte i UH-sektoren.

– Vi studenter er på utdanningsinstitusjonene i kortere tid. Varsler en student om at noe har skjedd så må han ha svar raskt. Går det måneder fra varsel til handling er fort et semester eller skoleår ødelagt, sa Beldo.

Rektor Jørn Mortensen fra Kunsthøyskolen (f.v.) rektor Mari Sundli Tveit fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet,  leder i Norsk Studentorganisasjon Mads Beldo, rektor Anne Husebekk fra Universitetet i Tromsø -  Norges arktiske universitet, og universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe ved Universitet i Oslo, deltok i en paneldiskusjon under seminaret.

Rektor Jørn Mortensen fra Kunsthøyskolen (f.v.) rektor Mari Sundli Tveit fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet,  leder i Norsk Studentorganisasjon Mads Beldo, rektor Anne Husebekk fra Universitetet i Tromsø -  Norges arktiske universitet, og universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe ved Universitet i Oslo, deltok i en paneldiskusjon under seminaret.

Sundli Tveit tok utfordringen fra Beldo.

– Vi må ta studentens tidsaspekt på alvor, vi må arbeide med holdninger hele tiden og ikke ved aksjoner en gang hvert andre eller femte år, sa hun.

UHR-lederen var oppløftet etter seminaret og glad for at en samlet sektor tar mobbe- og trakasseringsproblematikken på alvor.

– Vi går fra seminaret med en høyere bevissthet, med et annet språk og en annen evne til å kommunisere mellom oss om det som er våre felles utfordringer og gode oppfølginger. Jeg forventer at alle her går fram mot studiestart i august og tenker på hvilket førsteinntrykk vi gir i første møte med nye studenter, nye ansatte og nye ledere, sa UHR-leder Mari Sundli Tveit.

Under seminaret ble det brukt Mentimeter; et digitalt verktøy for involvering. Underveis måtte deltakerne bruke egen telefon for å respondere på spørsmål og utsagn fra foredragsholderne.

Under seminaret ble det brukt Mentimeter; et digitalt verktøy for involvering. Underveis måtte deltakerne bruke egen telefon for å respondere på spørsmål og utsagn fra foredragsholderne.

Send studiet på mail