0
Hopp til hovedinnhold

Masterstudenter i internasjonalt forskningsprosjekt

Thomas Johnsen og Victoria Østerberg er masterstudenter i historie på UiA. De er med i Deadly Dreams, et internasjonalt forskningssamarbeid som studerer historien rundt giftbruk i samfunnet.

Thomas Johnsen og Victoria Østerberg, foto
Thomas Johnsen og Victoria Østerberg.

Tekst og foto: Ingrid Dihle

May-Brith Ohman Nielsen, foto

May-Brith Ohman Nielsen, leder av Deadly Dreams

Deadly Dreams er et tverrfaglig forskningsprosjekt som studerer kulturhistorie om miljøgifter i perioden 1850 – 2020. I forskningsgruppen deltar 13 institusjoner med over 20 forskere fra 14 fagområder. Leder for prosjektet er professor i historie, May-Brith Ohman Nielsen fra UiA.

Studentene Thomas Johnsen og Victoria Østerberg skriver begge en masteroppgave i historie som er relevant for forskningsprosjektet. Som en del av forskningsmiljøet får de mulighet til å snakke med forskere innen samme fagfelt og få tilsendt kommentarer på arbeidet de jobber med. De får også mulighet til å kommentere på de andre deltakernes prosjekter.

Thomas Johnsen skriver om menneskers forhold til rengjøring og hvordan mikrofiber-teknologien har endret dette.

– Man blir belønnet hvis man er aktiv og tør å spørre. For meg er det helt utrolig at jeg får denne muligheten. Det er spennende å få være en del av et forskningsmiljø, sier Johnsen.

Det var leder av prosjektet, professor May-Brith Ohman Nielsen som presenterte prosjektet for studentene i det første semesteret deres.

– Jeg synes det virket veldig interessant, så jeg spurte om Deadly Dreams hadde noe tilknyttet forskning på mikrofiber. Etter presentasjonen kom lederen bort til meg og sa at ideen passet perfekt inn i forskningsprosjektet, sier Johnsen.

Han sier at det å være med i et internasjonalt forskningsprosjekt har forandret måten han studerer på. Han har forstått hvor mye hardt arbeid som går inn i forskningsprosesser.

Et verdifullt tilskudd til studiet

Victoria Østerberg skriver masteroppgave om fremveksten av en moderne miljøforståelse i Nordisk råd i perioden 1963-1975.

– I begynnelsen observerte jeg bare, men det var spennende å få innsikt i hva forskerne drev med og hvilke utfordringer de møtte. Vi har også tilgang til chat med alle disse veldig dyktige professorene rundt i Europa, sier Østerberg.

Østberg mener det er viktig at studenter benytter seg av mulighetene som finnes. Det krever noe av både studenter og ansatte, men er veldig verdifullt. 

– Det å være en del av prosjektgruppen gir et nettverk som er relevant for masteroppgaven. Studenter får muligheten til å publisere oppgaven som del av et større prosjekt og felles utgivelser. Slik vil oppgaven også kunne nå flere enn det masteroppgaven i seg selv ville klart, sier hun.

Nielsen sier at de viktigste egenskapene for å bli med i et forskningsprosjekt er å være ivrig og selvgående.

– Vi ser etter studenter som er engasjert i faget som et aktivt undersøkende felt. Vi ønsker de som har høy grad av selvstendighet, og lett kan sette seg inn i nye problemstillinger, sier hun.

Døråpner

Ved å delta i et prosjekt som Deadly Dreams får studentene et nettverk av forskere og støttepersoner rundt seg. Dette kan komme godt med når de søker jobb etter studiene.

– Studentene som har vært med oss tidligere, har fått jobb veldig raskt etter studiene, i ansvarsfulle stillinger. De har noe å vise til, og et miljø som kan gå god for dem hvis de gjør en god jobb, sier Nielsen.

Hun oppfordrer studenter til å selv oppsøke de miljøene som er relevant for deres fagfelt på UiA.

– Det er bare å spørre, de fleste blir nok veldig takknemlige for å møte studenter som viser en interesse for det de forsker på, sier Nielsen.

Les mer om studenter i forskningsprosjekter her