Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Mannlige toppidrettsutøvere sliter med dårlig skjelett og lavt testosteronnivå

Syndromet RED-S har tidligere blitt funnet hos flere kvinnelige idrettsutøvere. En ny doktorgradsavhandling fra UiA viser at flere mannlige idrettsutøvere, blant annet på OL-nivå, også preges av det.

Bildet viser en mann som ser sliten ut imens han trener.
Noen av tegnene på at en mann lider av RED-S er lavere testosteronnivå, dårlig skjeletthelse og lav hvileomsetning. Illustrasjonsbilde: Pexels.com

– Syndromet RED-S karakteriseres av lav energitilgjengelighet. Det skyldes at en utøver spiser for lite i forhold til energien som brukes på trening. Hos kvinner har fravær av menstruasjon vært et klart tegn på dette, men menn har ikke en like klar indikator, forklarer Thomas Birkedal Stenqvist.

RED-S står for «Relative Energy Deficiency in Sport». Tidligere hadde det navnet «the female athlete triad», og var karakterisert som en kvinnesykdom. I 2014 ble det slått fast at menn også risikerer å utvikle syndromet, og det fikk et nytt navn.

Det er foreløpig lite som er kjent om forekomsten av RED-S blant menn, og Stenqvists doktorgradsavhandling er en av de første som utforsker forekomsten av dette.

Mindre energi tilgjengelig

Stenqvist har skrevet doktorgradsoppgave om RED-S blant mannlige utøvere. Noen av tegnene på at en mann lider av RED-S er lavere testosteronnivå, dårlig skjeletthelse og lav hvileomsetning. Det siste innebærer at kroppen prioriterer å vedlikeholde livsviktige funksjoner. Dette går på bekostning av de andre systemene i kroppen, som ikke får like godt vedlikehold. Kort sagt vil ikke hvile fungere så bra som det burde.

Alle disse faktorene kan lede til at utøveren har mindre energi tilgjengelig enn han burde ha.

– Effektene vil på sikt ha betydning for prestasjon i idrett. Det er snakk om dårligere restitusjon og at kroppen ikke produserer de hormonene som skal til for å få den prestasjonen du ønsker, sier Stenqvist.

Visse idretter er mer utsatte for dette syndromet enn andre. Det dreier seg oftest om utholdenhetsidretter, estetiske idretter og antigravitasjonsidretter.
Løping, sykling, roing og langrenn er eksempler på utholdenhetsidretter. Turn, dans og rytmisk sportsgymnastikk er eksempler på estetiske idretter. Skihopp er en klassisk antigravitasjonsidrett, hvor du får en direkte fordel av lavere vekt.

– Det de har til felles er at de får fordeler i idretten ved å være så lette som mulig. Det er mye som kan lede til RED-S, men spiseforstyrrelser er en vesentlig faktor. Kunnskapen om dette øker, men vi trenger mer, sier Stenqvist.

Funnet på alle nivåer

I sin doktorgradsoppgave undersøkte han 80 mannlige utøvere fra 16 til 50 år, fra toppidrettsgymnas-elever til profesjonelle utøvere. Indikasjoner på RED-S ble funnet hos flere, uavhengig av alder og nivået de konkurrerte på. 

Bilde av Thomas Birkedal Stenqvist.

Thomas Birkedal Stenqvist har skrevet doktorgradsavhandling om RED-S blant menn. Foto: UiA

– Det er bekymringsverdig, særlig for de yngste. At 16-åringene på toppidrettsgymnasene vi undersøkte sliter med dårlig skjeletthelse og søvn er et uheldig utgangspunkt for en lang karriere i idrett. De er i en vekstfase hvor de egentlig skal få så sterkt skjelett som mulig. Det overrasket meg at det sto så dårlig til med de yngste, og dette er en gruppe det bør forskes mer på, sier Stenqvist.

Totalt 44 profesjonelle utøvere var med i undersøkelsen. Resultatene viste blant annet at elleve av dem hadde lavt testosteronnivå, og sju av dem hadde dårlig skjeletthelse.

Viktig balanse

Balansen mellom forbedring av egne resultater og god helse er noe mange idrettsutøvere jobber med daglig. Skihopper Maren Lundby fortalte åpent om at hun trakk seg fra OL i 2022 på grunn av vektproblemer. Hun ønsket ikke å gå ned i vekt på kort tid for å rekke konkurransen.

– Det skal hun ha all heder og ære for å fortelle åpent om. I mange miljøer er det nok skambelagt å si at du sliter i toppidretten, og det er godt å se at det er en kulturendring på gang. Men også her er det en balanse. Det er ikke bra med for mye oppmerksomhet rundt mat, vekt og kaloriinntak heller, da det kan virke mot sin hensikt og muligens lede til RED-S. Derfor så vi heller etter andre markører i våre studier, som hormoner, kroppssammensetting, restitusjon og skjeletthelse, sier Stenqvist.