0
Hopp til hovedinnhold

– Må bli mer vanlig at kvinner spiller band-instrumenter

Det jobbes med å snu kjønnsbalansen på musikkstudiene. Og holdningsendringen må starte tidlig, mener Hilde Norbakken. Temaet ble diskutert på den internasjonale GENUS-konferansen om likestilling i høyere utdanning.

Foto av kvinne som opptrer på scenen
Foto: Nico Hagen

– Det trengs en bevisstgjøring og et tydelig arbeid for å snu den skjeve kjønnsbalansen i musikkbransjen, og den må begynne allerede i barnehage, skole og kulturskole, sier Hilde Norbakken, studieprogramleder for Bachelor i utøvende rytmisk musikk på Universitetet i Agder (UiA).

– Det handler mye om holdningsarbeid og synlighet overfor barn og unge, men også for foreldre og lærere. Vi må gjøre det mer synlig og vanlig at kvinner også spiller band- instrumenter, sier Norbakken.

Vil utjevne kjønnsbalansen

Temaet var ett av flere som ble diskutert da den andre av totalt tre GENUS-konferanser nylig ble arrangert. Konferansen har som formål å utjevne kjønnsbalansen og fremme likestilling i høyere musikk-utdanning.

Norbakken var en av arrangørene av konferansen. Hun mener det er mange grep som kan tas for å fremme likestillingen i høyere utdanning. Blant annet trekker hun frem opptaksprøvene på kunstneriske fag.

Opptakskommisjonene i år besto av lærere ved instituttet og profesjonelle kvinnelige utøvere som er tidligere studenter.

– Å sette sammen kommisjoner på denne måten gir oss en unik mulighet til å gi kvinnelige utøvere mer synlighet i akademia, og å holde kontakten med dem som er i feltet Det burde være en selvfølge at det er kjønnsbalanse i slike kommisjoner, og dette grepet gir en endra bedre ramme for opptaksprøvene våre, sier Norbakken.

Utvikler en verktøykasse

GENUS-konferansen er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Jyske Musikkonservatorium i Danmark og Musikkhøgskolan i Malmø, Sverige. Den er i tillegg støttet av NordPlus. Konferansen ble for arrangert for første gang av Institutt for Rytmisk Musikk ved UiA i Kristiansand i 2019.

Som en del av konferansen blir det utviklet konkrete verktøy til bruk i likestillingsarbeidet. Denne verktøykassen er tilgjengelig på GENUS-konferansens nettside og oppdateres etter hver konferanse.

Verktøykassen inneholder både enkle og vanskelige grep man kan ta i høyere musikkutdanning for å bedre kjønnsbalansen. Erfaringen fra konferansen er at ulike musikkutdanninger har ulike utfordringer, men det finnes også fellestrekk.

– Vi har også en levende Facebook-side og planlegger ulike universitets-takeovers med intervjuer både på Facebook og Instagram. Vi ønsker en holdningsendring og bevissthet om hvordan vi fremmer faget og studentmiljøet vårt. Hva vi gjør kan være med å endre noe, sier Norbakken.

Se video fra Facebook-gruppen her

I 2022 vil den tredje og siste konferansen gå av stabelen i Malmø. Da vil tematikken være hvordan man jobber med likestilling og kjønnsbalanse når studentene har kommet seg ut i arbeidslivet.