0
Hopp til hovedinnhold

Lilletun-forelesningen 2014

Lilletun-forelesningen ble avholdt 23. oktober. Professor Elisabeth Eide holdt hovedforedraget «Etikk over landegrensene: Fra ansiktets etikk til Facebook».  

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Lilletun-forelesningen 2014, Torunn Lauvdal, Randi Øverland, Elisabeth Eide og Knut Vollebæk

Fra venstre: Torunn Lauvdal, Randi Øverland, Elisabeth Eide og Knut Vollebæk

Jon Lilletun-forelesningen er et arrangement hvert annet år i regi av Universitetet i Agder, og den avholdes på Jon Lilletuns fødselsdag 23. oktober. Årets forelesning ble åpnet med vakker musikk, fremført av dyktige musikere tilknyttet UiA.

Rektor Torunn Lauvdal ønsket velkommen. Hun understreket at Lilletun var en avgjørende fødselshjelper for at Universitetet i Agder ble etablert, og at studenter og medarbeidere ved institusjonen vil ha mye å lære av hans nysgjerrighet, raushet og formidlingsevne. Lilletun var en samfunnsengasjert person, både nasjonalt og internasjonalt. 

Ansiktsløse ofre

Elisabeth Eide er forfatter og professor i journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. I sin forskning har hun tilbragt mye tid i Asia, herunder i Afghanistan, Pakistan, Bangladesh og India.

Eide beskrev i sitt foredrag en historisk utvikling hvor aktørene i krig og konflikter i økende grad er ansiktsløse. Mennesker kan sitte langt borte og styre angrepsdroner, hvor ofre ofte er ansiktsløse.

Det er lang historisk tradisjon at journalister utsetter seg selv for fare og går inn som rollereportere i konfliktområder, for å få innsyn i andres situasjon og livsbetingelser. De får frem gjenkjennelsen i andres virkelighet gjennom å oppleve det andre, som oftest mindre privilegerte mennesker, opplever i hverdagen. Den felles humaniteten kan oppleves gjennom empati, identifikasjon og kunnskap, uavhengig av tid og rom. Eide betegnet det som en transnasjonal humanistisk forståelse.

 

Professor Elisabeth Eide

Professor Elisabeth Eide holder foredraget om etikk over landegrensene.

Universell empati

Viserektor ved Universitetet i Agder, Dag G. Aasland, responderte på hovedforedraget til Elisabeth Eide. Aasland takket Eide for et meget engasjert, spennende og tankevekkende foredrag, som han mente Jon Lilletun helt sikkert hadde verdsatt høyt.

Aasland tok selv utgangspunkt i den jødiske filosofen Emmanuel Levinas, som i sin nærhetsetikk ikke forkaster fornuften som rettesnor, men som vektlegger betydningen av følelser og intuisjon. Når mennesker møtes ansikt til ansikt oppstår det en slags universell empati, hvor innlevelsen i den andre kan vekke sympati, omsorg og ansvarsfølelse. Gjenkjennelsen i det andre mennesket gir mulighet for en felles humanitet.

Verdier under press

Forelesningen ble avsluttet med en hilsen fra en av initiativtakerne, Knut Vollebæk. Vollebæk var utenriksminister 1997-2000, og han har siden 2007 vært høykommissær for nasjonale minoriteter i OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa).

Vollebæk vektla Lilletuns åpenhet for ny kunnskap og nye ideer, samtidig som hans vurderinger alltid var solid etisk fundert i menneskets ukrenkelige menneskeverd. Vollebæk sa at mange av Lilletuns verdier som rettferdighet, solidaritet og likhet er stadig under press, og derfor er det viktig at Jon Lilletun ikke glemmes.

Se hele Lilletun-forelesningen

Mer om Lilletun-forelesningen tidligere år

Tekst: Paal Pedersen
Foto: Jan Arve Olsen