0
Hopp til hovedinnhold

Likestillingskonferansen 2019

Arbeid er nøkkelen til likestilling og inkludering. Å falle utenfor arbeidslivet er ikke bare en utfordring for den det gjelder, men gir også ringvirkninger for samfunnet. Likestillingskonferansen 14. november tar opp disse temaene ­­– og flere. Den er gratis og åpen for alle.

Banner med logo for likestillingskonferansen, illustrasjon

Likestillingskonferansen i år fokuserer på personer som er utenfor arbeidslivet: Unge, innvandrere, personer med nedsatt funksjonsevne, kvinner som er utenfor arbeidslivet og i deltidsstillinger. Det siste gjelder nesten halvparten av voksne kvinner i Agder. Den har stor bredde og favner over store deler av målgruppene diskrimineringslovgivningen er rettet mot. De siste årene har det vært mange tilstede på likestillingskonferansene.

Konferansen er nyttig og interessant både for personer i målgruppen, personer som jobber innen dette feltet, for forskere, studenter og personer med allmenn interesse.

Likestillingskonferansen kan gi motivasjon til forskere å forske på ulike sider om likestilling og inkludering i Agder. Den er relevant for studenter, fordi arbeidsmarkedet angår dem i høy grad.

Politikere deltar

Stortingsrepresentantene Lise Christoffersen (AP) i Arbeids- og sosial komiteen og Hans Fredrik Grøvan (KrF) i Utdannings- og forskningskomiteen skal ha innlegg og deltar i en samtale der spørsmålet er  «Har Stortinget ansvar?».

­– Det kan bli meget interessant å høre hvordan de har tenkt å ta tak i utfordringen om flere i arbeid på Agder, sier Randi Øverland, som er likestillingsrådgiver på UiA.

Inntekt gir frihet og trygghet

– Likestilling handler også om friheten inntektsgivende arbeid gir for det enkelte menneske. Heltidsarbeid er viktig for å kunne leve av jobben og klare seg selv, sier hun. Øverland mener det er sentralt at unge nyutdannede mennesker kan føle trygghet for at samfunnet har bruk for kompetansen deres.Heltid har også betydning for kvalitet. I helsesektoren er det mange deltidsstillinger, dermed får personer som trenger pleie ofte mange å forholde seg til. Det kan være ubehagelig når det stadig kommer en du ikke kjenner hjem for å hjelpe deg i dusjen.

Stortinget har vedtatt at opptil fem prosent av personer med «hull» i CV-en skal tilsettes i statlige institusjoner. Dette er viktig for målgrupper som ønsker å jobbe, som søker stillinger, men ikke får jobb. Tiltaket kalles inkluderingsdugnad.

– Søkerne må være kvalifiserte, men kravene må være litt lavere sier Øverland. Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartemenet, Guro Angell Gimse, skal ta opp hvordan Regjeringen har tenkt å realisere dette.

Ta arbeidskraften i bruk

Det er ofte fokus på ledighetstall, men Øverland mener det egentlig er sysselsettingstallene som er interessante. I Agder er dette tallet på rundt 65 prosent, men varierer i de ulike kommunene. Agder er blant fylkene i landet med lavest sysselsettingstall. Rundt 30 prosent av voksne i Agder mottar trygd i ulik grad. Noen av dem er i arbeid, men man vet at mange ønsker å komme i arbeid og andre ønsker seg mer arbeid. Dette er viktig for bærekraften i Agder.

– Agder er ikke bærekraftig når det gjelder produksjon. Dette er alvorlig. Det må fokuseres på dette og gjøres flere grep for at arbeidskraften tas i bruk. Skaper vi ikke verdier må vi forvente at det går ut over velferdsgodene på sikt. Da blir likestilling og inkludering vanskeligere, sier Øverland. Hun ser fram til å høre professor Jon Rogstad snakke om «Arbeid og inkludering – to sider av samme sak?».

Øverland mener det er et stort ansvar hos fylkes- og kommunepolitikere å legge til rette for arbeidsplasser. Det er en ekstra utfordring når teknologi og effektivisering står høyt på dagsorden, og det er viktig å kunne se og legge til rette for en bærekraftig arbeidslinje.

Deltid og fraflytting

Flere kommuner i Agder har firedagers skoleuke. Barna har fri på onsdager. Øyvind Hellang, seniorforsker ved NORCE og foredragsholder på konferansen, har forsket på konsekvensene av dette.
Undersøkelsen viser at elevene ikke lærer mindre, men at det er vanskelig for skolen å få organisert timeplanen. Dessuten blir  offentlige tjenester vanskelig tilgjengelig når kvinnene ønsker å være hjemme hver onsdag. Kommunen har problemer med rekruttering, blant annet lærere og offentlig tilsatte. Situasjonen kan på sikt føre til fraflytting. Man er kjent med at flere kommuner i Agder har utfordringer med folketallet og lav sysselsetting.

Interessante foredragsholdere

Å ha nedsatt funksjonsevne betyr ikke at du ikke er i stand til å jobbe. Yngve Stiansen er journalist i NRK og en av foredragsholderne på konferansen. Han er blind, men det er det ingen som merker når de hører ham på radioen. Han har interessante tanker om hva det betyr å ha vanlig lønnsarbeid når man er blind og hvordan mulighetene er for å få arbeid.

Vegard Nilsen, påtroppende direktør for folkehelse i Agder fylkeskommune, tar opp helsesiden ved å ha arbeid eller ikke.
Videre kommer forfatter av «Ut av skyggene», Shazia Majid, og forteller oss om sin pakistanske mor og hennes opplevelser som innvandrer på 70-tallet og utviklingen fram til i dag. Hun er nominert til Brageprisen for boka.

Jan Kristoffer Dale representerer ungdommen som har strevd med skole og arbeid. Han har mottatt Vesaas-prisen for novellesamlingen «Arbeidsnever».

Likestillingskonferansen 2019 arrangeres av UiA i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Agder, Kristiansand kommune, KS, LO, Parat, NTL, Forskerforbundet og Senter for likestilling. Konferansen støttes økonomisk av Sparebanken Sør.

Program og påmelding