0
Hopp til hovedinnhold

Likestillingskonferanse på Universitetet i Agder 6. og 7. juni

Universitetet i Agder arrangerte den nasjonale konferansen «Likestilling: I går, i dag og i morgen» som en del av feiringen av 10-årsjubileet til Senter for likestilling.

Shabana Rehman, leder i stiftelsen Født Fri, holdt et foredrag om opprettelsen av et nytt kontaktforum mot skamkulturen. Stiftelsen promoterer likestillingen, individets frihet og selvbestemmelsesrett.

Ledere og deltakere var samlet i Kristiansand den 6. og 7. juni 2018 for å reflektere over den nåværende situasjonen i Norge og verden. Konferansen samlet nærmere 200 sentrale representanter fra staten, offentlige regionale instanser, private samfunnsorganisasjoner og høyere utdanning. Målet var å diskutere løsninger og nye initiativ, samt styrke regionalt og nasjonalt samarbeid.

Norge har over lengre tid koblet velferd til likestillingspolitikk, som fedrekvote, barnehageutbygging og tiltak i arbeidslivet.

Konferansen holdes i en avgjørende tid med farlig vekst i nasjonalistiske bevegelser rundt om i verden og valg av politikere som undergraver verdiene og målene til likestilling.

- Til tross for noe fremgang er diskriminering og mangel på likestilling fortsatt noen av de største utfordringene for menneskerettigheter nå til dags. Konferansen mobiliserer krefter for å hjelpe til å nå de nasjonale målene og fokuserer på kritiske problemstillinger relatert til representasjon og tilgang til ressurser, understreker Åsta Lovise Einstabland, leder for Senter for likestilling ved UiA.

Shabana Rehman og hennes kollega fra stiftelsen Født Fri holdt sterke foredrag om utfordringer som kvinner fra minoritetsgrupper møter hver dag. De snakket også om hvordan de jobber aktivt for å styrke kvinner gjennom solidaritetshandlinger og ved å snakke om problemstillinger som holder kvinner tilbake og hindrer friheten deres.

Et bredt likestillingsperspektiv

Den nasjonale konferansen tok utgangspunkt i et bredt likestillingsperspektiv. Arrangementet kombinerte foredrag med workshops og interaktive metodeverksteder, som gikk i dybden på ulike diskrimineringsgrunnlag. Temaer var mangfold og inkludering, ledelse, helse, menns rolle i familien og oppdragelse av barn, religion og miljø i et likestillingsperspektiv.

På konferansen spurte hovedtalere og deltakere hva vi kan lære av tidligere likestillingsarbeid, hvor er vi i dag, og hvilke konsekvenser får gjeldende politikk og praksis for framtiden. Historien viser at det sivile samfunnet har vært med å løfte opp viktige likestillingsspørsmål. Derfor hadde Senter for likestilling invitert årets Nobel Fredsprisvinner ICAN, ved leder Beatrice Fihn.

Flere rettigheter, mer representasjon og ressurser for alle fører til fred, sikkerhet and velstand i verden.

- Kvinner er ikke bedre eller fredeligere enn menn, men kvinner får frem andre perspektiv siden de er hovedandelen av arbeiderne i omsorgsyrker. Med mer likestilling skaper vi en mulighet for grasrotbevegelser til å påvirke verden og føre til forandringer i politikk, slik som de som er relatert til atomvåpen, understreker Beatrice Fihn, leder i ICAN.

Lenke til konferansens nettside

Lenke til Senter for likestilling ved UiAs Facebook-side

Mer om Senter for likestilling ved Universitetet i Agder

Senter for likestilling er en regional drivkraft for likestilling and mangfold som gjør kunnskaps- og forskningsbaserte tiltak i regionen for å oppnå større likestilling.

Senterets formål er knyttet til et bredt likestilingsbegrep som inkluderer elementer som kjønn, etnisitet, legning, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og funksjonsevne.

Senter for likestilling har kontor på Universitetet i Agder, men representerer hele Vest-Agder-regionen. Senteret samarbeider bredt med offentlige, private og samfunnsorganisasjoner, lokale så vel som nasjonale.

Senteret ble startet som et tiltak av Agderrådets Likestillingsråd. Universitetsstyret bestemte seg for å etablere senteret 13. februar 2008, og det ble formelt åpnet 11. september 2008. Den 22. februar 2008 bestemte universitetsstyret at Senter for likestilling skulle bli et permanent senter på universitetet.

Fra 2008 til 2016 var Senter for likestilling organisert under Fakultet for humaniora og pedagogikk ved Universitetet i Agder. I 2017 ble senteret en del av Fakultet for samfunnsvitenskap, men det fortsetter å være til for hele universitetet samtidig som det er en vertsorganisasjon for nøkkelaktører i regionen.

Send studiet på mail