Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Liker næringslivet på Agder

Næringslivet på Agder styrker nå arbeidet med å gi studentene på UiA best mulig relevant erfaring som en del av studiene. Studentene er begeistret.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Alle syv næringsforeningene på Agder og universitetsledelsen undertegnet samarbeidsavtale på UiA tirsdag. Bak fra venstre Trond Are Gjone, Lillesand vekst, Frantz Nilsen, Setesdal regionråd, Christiane Skage, Lister nyskaping, Are Østmo, Lindesnesregionen Næringshage, Morten Haakstad, Næringsforeningen i Arendal, Harald Erlandsen, Næringsforeningen i Grimstad, Seunn Smith-Tønnessen, UiA, Jan Willy Føreland, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Foran: Anita Dietrichson, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Frank Reichert, UiA.  (Foto: Arne Martin Larsen)

Alle syv næringsforeningene på Agder og universitetsledelsen undertegnet samarbeidsavtale på UiA tirsdag. Bak fra venstre Trond Are Gjone, Lillesand vekst, Frantz Nilsen, Setesdal regionråd, Christiane Skage, Lister nyskaping, Are Østmo, Lindesnesregionen Næringshage, Morten Haakstad, Næringsforeningen i Arendal, Harald Erlandsen, Næringsforeningen i Grimstad, Seunn Smith-Tønnessen, UiA, Jan Willy Føreland, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Foran: Anita Dietrichson, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Frank Reichert, UiA.  (Foto: Arne Martin Larsen)

Det er klart etter at sju næringslivsforeninger på Agder, samt NHO, signerer en egen samarbeidsavtale med Universitetet i Agder tirdag denne uka.

I avtalen forplikter Universitetet i Agder (UiA), Næringsforeningene i Kristiansandsregionen, Grimstad Næringsforening, Arendal Næringsforening, Lillesand Vekst, Lindesnesregionen næringshage, Setesdal Regionråd, Lister Nyskaping, og NHO Agder styrke samarbeidet dem imellom til studentenes og regionens beste.

- Dette er en seier for studentene som ønsker seg mer kontakt med arbeidslivet og praksisfeltet, sier leder av Studentorganisasjonen i Agder (STA), Kai Steffen Østensen.

- Dette er en seier for studentene som ønsker seg mer kontakt med arbeidslivet og praksisfeltet, sier leder av Studentorganisasjonen i Agder (STA), Kai Steffen Østensen.

- En seier for studentene

Studentene ved UiA er svært positive til avtalen.

- Dette er en seier for studentene som ønsker seg mer kontakt med arbeidslivet og praksisfeltet. At UiA og næringsforeningene skriftliggjør intensjonen om både samarbeid med og uten studenter er viktig - både for studentene, men også regionen, sier lederen for Studentorganisasjonen i Agder, Kai Steffen Østensen.

- Et samarbeid med studenters fremtidige arbeidsplasser er kanskje det viktigste man kan gjøre for å rigge et arbeidsliv som kjenner studentmassen og UiAs tilbud. Jeg tror det både gir større sjanse for nyutdannede fra UiA å sikre seg jobb lokalt, men også for næringsforeningene å hente inn ny og innovativ kompetanse fra studerende, sier han.

Rektor ved UiA, Frank Reichert

BRA: - Dette er en stor dag. Gjennom dette samarbeidet får vi bygget videre og mer systematisk på samarbeidet for blant annet praksisplasser, til det beste for alle, sier rektor Frank Reichert. (Foto: UiA).

- Stor dag for UiA

Også rektor Frank Reichert er glad for avtalen.

- Dette er en stor dag for UiA. I vår nye strategi sier vi at UiA skal bidra til samfunnsutviklingen og til kultur for nyskaping.  Næringsforeningene og NHO er nøkkelinstitusjoner i dette arbeidet. Gjennom samarbeidet får vi bygget videre og mer systematisk på samarbeidet for praksisplasser, bachelor- og masteroppgaver samt mentorordninger for innovasjon- og startup-prosjekter, sier han.

Lederne for de to største næringsforeningene i Agder, Anita S. Dietrichson i Kristiansand og Morten Haakstad i Arendal, peker på sin side på at Agder skal være den ledende næringsregionen i Norge, med tett samarbeid mellom UiA og næringslivet i landsdelen. Avtalen som inngås i dag er et viktig ledd i nettopp dette.

Praksisplasser og mentorskap

Partene har i avtalen satt opp følgende mål for satsingen – gjeldende for kommende toårsperiode:

 

  • Næringsforeningene/NHO vil, i samarbeid med UiA, arbeide for at næringslivet tilbyr praksisplasser for aktuelle studier ved UiA, slik at studentene får relevant næringslivserfaring.
  • Næringsforeningene/NHO og UiA vil videreutvikle Kompetansetorget og styrke samarbeidet om bachelor- og masteroppgaver. Næringsforeningene/NHO vil også bidra til at Kompetansetorget i større grad blir brukt for utlysning av relevante jobber for studenter og nyutdannede.
  • Næringsforeningene/NHO og UiA vil samarbeide om innovasjon, blant annet gjennom UiA Nyskaping. Et sentralt tiltak er systematisk mentorskap fra næringslivet.
  • Partene skal samarbeide om utvikling av universitetsbyene gjennom aktiv deltakelse i prosessene.
  • Partene skal bidra til etablering av relevante prosjekter der næringslivet og UiA sammen er involvert.
  • Næringsforeningene/NHO og UiA skal samarbeide om etter- og videreutdanning tilpasset næringslivets behov.
  • Representanter fra næringslivet bør involveres i utvikling av relevante studier.
  • Partene skal synliggjøre felles prosjekter og aktiviteter.

Oppretter egne arbeidsgrupper

- Vi har godt samarbeid på mange områder med næringslivet i dag. Det gledelige ved den nye avtalen er at vi nå får et systematisk samarbeid som omfatter hele Agder, fra Risør til Flekkefjord. I det videre arbeidet skal vi nedsette arbeidsgrupper som skal gjøre oss i stand til realisere målene i avtalen, sier universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen.

Studentene liker det de hører.

- Det blir spennende å se hvordan dette følges opp, og om studentene blir inkludert i de videre prosessene. Vi vet at studentene ønsker dette, og nettopp derfor er det viktig at studentstemmen blir tydelig i samarbeidet som skal gjøres videre, sier Kai Steffen Østensen.