0
Hopp til hovedinnhold

Lettere korona-restriksjoner på Campus Grimstad

Grimstad kommune har nå trukket tilbake de lokalt innførte strengere smitteverntiltakene. Dermed er vi tilbake til de generelle smittevernreglene slik de er på landsbasis.

Dronebilde av Campus Grimstad

Det viktigste er nå som før at alle som kjenner symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme, og iallfall unna campus. Samt at alle er nøye med spriting/vask av hendene – og selvsagt holder smittevern-meteren – som fremdeles er 100 centimeter.

Selv om restriksjonene nå er blitt lettere, er utviklingen ikke gunstig hvis vi ser lenger ut enn vår egen lekegrind. I Europa fører økningen i korona-smitte til at det stadig blir strammet inn på hva folk kan gjøre: England, Paris og Tsjekkia er eksempler på ganske rigorøse smittevernregler som er innført nå på grunn av sterk økning i smitten. Se også situasjonen ved NTNU

Regionalt har vi utbruddene på Evje nå, og fersk t minnet i Arendal som eksempler på at smitte kan spre seg raskt. Samtidig er unge folk - som UiA-brukerne for det meste består av - utsatt, fordi de har variert sosialt samvær og reiser en del til andre regioner.

- Glade for at folk sier fra

- Vi setter stor pris på at folk gir UiA beskjed om de kan være smittet. Det gjør oss i stand til å ta føre var-tiltak, noe de aller fleste setter stor pris på. Det er bedre med et par dager digital undervisning for en gruppe til testsvar foreligger, enn full nedstenging av en hel campus, sier beredskapsleder Jan Egil Heinecke.

UiA har sluppet svært godt unna covid-19-nedstengning hittil. En årsak til det er at studentene er flinke til å sprite seg og til å holde avstand - selv om det siste forståelig nok har forbedringspotensiale i kantinekø og ved døra inn og ut av forelesninger. Nå gjelder det å fortsette og forbedre den gode praksisen. Ingen ønsker å havne i en situasjon der alt går digitalt og studentene sitter på hybelen 24/7.

- Vi har hatt nærmere 40 henvendelser fra studenter og ansatte som gir beskjed om at de kan være i smittesonen, fordi de for eksempel har hatt nærkontakt med folk som har fått påvist covid-19-smitte, eller at de har symptomer på luftveisinfeksjoner. I fem-seks tilfeller har vi satt i verk tiltak i form av at vi har bedt en studenter fra et emne eller studium om å holde seg borte fra campus, men heldigvis har vi sluppet med noen dager, sier beredskapssjefen.

Det er bare kommunehelsetjenesten som kan ilegge karantene. Men når det skjer, er situasjonen akutt. 

Det er viktig at den enkelte holder oversikt over hvem de har vært i nærkontakt med de siste par dagene. Det vil gjøre smittesporingen enklere og mer effektiv når vi får et covid-19-tilfelle.

Vi oppfordrer til forsiktighet – og at alle er nøye på smittevernmeteren. Ingen ønsker at en av eller begge campusene blir stengt ned som de ble i vår.