0
Hopp til hovedinnhold

Leses 5500 ganger hver dag

Hver dag gjennom hele fjoråret klikket i snitt 5500 personer seg inn på UiAs artikler i Store norske leksikon. I sum ble artiklene lest 2,0 millioner ganger i 2019 – en økning på hele 19 % fra 2018.

Skjermdump fra Store norske leksikons nettside
FORSKNINGSFORMIDLING: Store norske leksikon er Norges største nettsted for forskningsformidling målt i antall sidevisninger. UiA-ansatte er fagansvarlige for nær 40 fagområder og 3000 artikler. (Ill.foto: Skjermdump)

– Det er en formidabel økning, og det er gjør det flott å være blant de fagansvarlige som bevarer og utvikler Store norske leksikon, sier førsteamanuensis Marianne K. Bahus ved Institutt for rettsvitenskap ved UiA.

Lest 67 000 ganger i 2019

Marianne K. Bahus, foto

Marianne K. Bahus

Marianne K. Bahus er førsteamanuensis i velferdsrett og har fagansvar for helserett i Store norske leksikon. Artiklene hun har ansvar for ble lest 67 000 ganger i 2019. Selv har hun skrevet 45 av dem.

– Tallene viser hvilken viktig rolle SNL har som formidlingsverktøy. Helserett er et emne som veldig mange må forholde seg til, enten som pasient eller som pårørende, og det skaper nok et behov for å kunne finne fram til sentrale lover og begreper man møter i denne sammenheng, sier hun.

I det hele tatt styrket det norske universitetseide leksikonet seg merkbart i fjoråret. Ved utgangen av året rundet leksikonet 800 fagansvarlige og fagmedarbeidere fra hele landet. Disse bidro sterkt til at 48 789 artikler ble oppdatert i løpet av året, og at 93,4 millioner artikler ble lest på tolv måneder – en vekst på hele 17 prosent fra året før.

Helse og medisin mest lest

Artikler knyttet til helse og medisin er aller mest lest i SNL i 2019. Leksikonet leses av folk i alle aldre, men skoleelever og studenter utgjør den største brukergruppa. 95 prosent av dem mellom 15 og 18 år kjenner nemlig til SNL.no, noe som gjør leksikonet mer kjent enn NRK.no i denne aldersgruppa.

Tilliten til SNL blant folk flest er også høy: 84 prosent svarte i en spørreundersøkelse at de stoler på leksikonet i stor eller svært stor grad. Den høye tilliten kan SNL blant annet takke fagfolk som Marianne K. Bahus for.

– Store norske leksikon bidrar med kunnskap ut til folket og favner bredt fra skolelever til pensjonister, og er unikt ved at er et komplett oppslagsverk som er gratis og derved tilgjengelig for alle, sier Marianne, som også oppfordrer flere kollegaer ved UiA til å melde seg som fagansvarlige i leksikonet.

– Det er en flott mulighet til å jobbe med eget fag og med formidling. Jeg synes det er en spennende måte å holde meg oppdatert på, og jeg år muligheten til å tenke gjennom hvordan jeg bør presentere innholdet slik at det kan brukes av mange. Det er flott å være blant de fagansvarlige som bevarer og utvikler Store norske leksikon, sier hun.

Internasjonalt lederskap

Store norske leksikon er det eneste leksikonet i verden som har overlevd overgangen til den digitale virkeligheten med helt åpent, gratis og noenlunde oppdatert innhold og med høye brukertall. Dette har UiA og resten av de norske universitetene bidratt sterkt til.

Med dette som utgangspunkt samlet SNL i oktober 2019 i alt 16 søsterorganisasjoner fra land i Europa og Nord-Amerika til tidenes største leksikonkonferanse i Brussel, der det ble utvekslet ideer om samarbeid. SNL-modellen vekker internasjonal oppsikt, og særlig det ansvaret som universitetssektoren i Norge har tatt i fellesskap, er noe flere land nå ønsker å lære av.

Formidling gjort av UiA

Det siste året har de 27 fagansvarlige og fagmedarbeiderne i leksikonet som er tilknyttet Universitetet i Agder (3 flere enn i fjor), drevet utstrakt formidlingsarbeid gjennom Store norske leksikon.. Disse fagansvarlige har ansvar for 38 fagområder og 2 923 artikler (6 % flere artikler enn i 2018).

Fagansvarlige med flest lesere i 2019 er:

Knut Dørum, foto

Knut Dørum

Professor Knut Dørum ved institutt for religion, filosofi og historie (ansvar for 712 artikler som er lest 423 988 ganger det siste året)

Professor Einar Duenger Bøhn ved Institutt for religion, filosofi og historie (ansvar for 130 artikler, lest 256 885 ganger)

Førstelektor Jan Erik Mustad ved Institutt for fremmedspråk og oversetting (ansvar for 575 artikler, lest 199 062 ganger).

I alt er de 2 923 artiklene fagansvarlige ved Universitetet i Agder har ansvar for lest hele 2 032 449 ganger det siste året.

De 15 mest leste artiklene er:

 • EU - Den europeiske union - lest 60 614 ganger, fagansvarlig er Jarle Trondal
 • Norsk språkhistorie - lest 57 788 ganger, fagansvarlig er Ernst Håkon Jahr
 • Dialekter i Norge - lest 51 321 ganger, fagansvarlig er Martin Skjekkeland
 • Kristoffer Columbus - lest 45 444 ganger, fagansvarlig er Carl Fredrik Feddersen
 • 1814 - Det selvstendige Norges fødsel - lest 38 519 ganger, fagansvarlig er Knut Dørum
 • Unionsoppløsningen i 1905 - lest 30 512 ganger, fagansvarlig er Knut Dørum
 • Språk i Norge - lest 29 652 ganger, fagansvarlig er Ernst Håkon Jahr
 • Humanisme - lest 28 056 ganger, fagansvarlig er Einar Duenger Bøhn
 • 17. mai - lest 27 420 ganger, fagansvarlig er Knut Dørum
 • Norges historie - lest 25 497 ganger, fagansvarlig er Knut Dørum
 • Stemmerettens historie i Norge - lest 21 874 ganger, fagansvarlig er Knut Dørum
 • Norsk historie fra 1815 til 1905 - lest 19 564 ganger, fagansvarlig er Knut Dørum
 • Storbritannias historie - lest 19 291 ganger, fagansvarlig er Jan Erik Mustad
 • Metafysikk - lest 18 636 ganger, fagansvarlig er Einar Duenger Bøhn
 • Filosofi - lest 18 483 ganger, fagansvarlig er Einar Duenger Bøhn

31 artikkelforfattere fra UiA

I tillegg til fagansvarlige, var hele 31 artikkelforfattere i leksikonet knyttet til UiA i 2019. Disse har skrevet til sammen 436 artikler. Temaene spenner fra piggsvin (Beate Strøm Johansen) og ereksjonsproblemer (Esben Esther Pirelli Benestad), via kinesisk matematikk (Reinhard Siegmund-Schultze) og EUs fire friheter (Jarle Trondal), til boliglån (Ellen Katrine Nyhus) og omstilling av næringslivet (Arne Isaksen) – for å nevne noen.

UiAs ansvarsområder

Alt i alt står har Universitetet i Agder ansvar for 2 % av artiklene i Store norske leksikon. Disse artiklene står for 3 % av lesingen (sidevisninger). Områdene som dekkes er:

Hovedkategori

Fagansvarlige ved UiA

Kategorier UiA har ansvar for

Artikler UiA har ansvar for

Sidevisninger UiAs artikler

Andel av total lesing i kategorien

Språk og litteratur

7

9

287

470 210

11 %

Historie

2

7

1274

623 050

8 %

Religion og filosofi

1

3

130

256 885

3 %

Økonomi og næringsliv

2

2

65

34 166

3 %

Kunst og estetikk

5

8

347

92 413

3 %

Samfunn

2

2

117

184 130

3 %

Geografi

1

1

119

114 144

2 %

Medisin

2

2

150

195 929

1 %

Realfag

1

2

318

34 073

1 %

Teknologi og industri

1

1

57

16 219

1 %

Biologi

1

1

2

11 230

0 % 

 

27

38

2923

2032449

3%