0
Hopp til hovedinnhold

Lektorstudentenes linjeforening vant pris

Linjeforeningen Curriculus fikk prisen for årets studentforening. De inkluderer alle, bygger relasjoner og brenner for et godt studiemiljø.

Kristin Sigholt Mageli og Camilla Ulstad Kristiansen, foto
Kristin Sigholt Mageli og Camilla Ulstad Kristiansen er med i styret til Curriculus, og ønsker nye studenter velkommen.

Det er første gang prisen deles ut, og den er på 5000 kr. Prisen er et samarbeid mellom Studentorganisasjonen i Agder, Studentsamskipnaden i Agder, Sparebanken Sør og Velferdstinget.

Studentene med sjekk, foto

Linjeforeningen vant 5000 kr.

Curriculus har holdt på i fire år og er dermed ganske ny. Lektorstudiet på UiA scorer høyt på både sosialt og faglig læringsmiljø på det nasjonale studiebarometeret.

Faddere og linjeforeninger er en god og hjelpende hånd for studentene.  Er du ny er det lettere å bli kjent med andre og komme i gang når noen tar deg med. I linjeforeningene er det både sosiale og faglige arenaer for utvikling og trivsel gjennom studietiden.

Årets studentforening

Curriculus fikk prisen for godt læringsmiljø, ryddig økonomi, de er åpne for alle og er et forbilde for andre linjeforeninger. I august inviterte de alle studenter fra alle fakulteter og studieretninger til fest i kantina. Linjeforeningen har 450 medlemmer.

Curriculus er samlende

Lektorstudiet er en femårig integrert masterutdanning. Det bygger på disiplinstudier, kombinert med fag og praksis. Derfor blir lektorstudentene spredt på de 11 ulike fagene i lektorutdanningen, og er der sammen med andre studenter i disiplinemner. Lektorstudentene har bare noen fellessamlinger i profesjonsfag de første årene. De samles ikke som en større fellesgruppe før de begynner på det tredje studieåret i studieløpet.

Hilde Inntjore, foto

Hilde Inntjore er studieleder på Avdeling for lærerutdanning og samarbeider med linjeforeningen.

– Curriculus samler studentene på tvers av årskullene og disiplinfagene helt i starten, slik kan de bli kjent og begynne å bygge opp en lektoridentitet sammen, forteller Hilde Inntjore, som er studieleder på Avdeling for lærerutdanning og samarbeider med linjeforeningen.

Lektorstudiet har et arrangement i oppstartsuka som Curriculus står for, med tittelen «Å være student på lektorutdanningen». Det er gruppesamlinger for de nye lektorstudentene, der de kan stille spørsmål og få informasjon om studiet og studenttilværelsen.

– Jeg synes dette er helt uvurderlig og de er gode ambassadører. Vi har stor tillit til dem og er glad for det gode samarbeidet, sier Inntjore.

Alle er med

Enkelte linjeforeninger har «opptakskrav» der man må gjøre noe spesielt eller rart for å bli med, men ikke hos Curriculus.  

– Her sier vi bare «gratulerer dere er med», for det er ingen innmelding og vi ønsker alle varmt velkommen. Alle er med med det samme de begynner på studiet, så kan de selv bestemme hvor aktive de vil være. Når du er med er det alltid noen å hilse på, selv om man kanskje ikke kjenner hverandre så godt, sier Camilla Ulstad Kristiansen og Kristin Sigholt Mageli. De er med i styret og to av ildsjelene i foreningen.

Både Curriculus og Pedagogstudentene kommer på oppstartsmøtet til de nye lektorstudentene, som ofte er førsteårsstudentene. Da er det mye informasjon som skal gis, men studieleder er likevel opptatt av at Curriculus skal få presentert seg og starte en relasjon med de nye studentene. Hun ønsker at de nye lektorstudentene skal se hele teamet som jobber med lektorstudiet, se samarbeidet med linjeforeningen og oppleve at det er noen gode rammer rundt studiet. I studiehverdagen tar Curriculus seg mye av det sosiale, og samarbeider om faglige arrangementer for alle lærerstudenter med Pedagogstudentene. Dette er en nasjonal organisasjon i Utdanningsforbundet som har lokallag i Agder.

Kristiansen og Mageli er ivrige faddere og synes det er godt når de ser studenter som de har vært faddere for tidligere har noen å være sammen med. De ser på seg selv som faddere hele året. De to første ukene ved studiestart skal legge et trygt og godt grunnlag for trivsel. Da trengs det mange faddere, og noen ganger kan det være vanskelig å få kabalen til å gå opp. Curriculus bidro med 57 faddere i år.

De to studentene gleder seg til å bli bedre kjent med studentene som kom i høst, og synes det er gøy å være med i ledelsen. Flere av de som er ferdige med studiene holder fortsatt kontakt med linjeforeningen.