Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Legger om til hjemmeeksamen der det er mulig fra og med onsdag

Regjeringen la 13. desember fram oppdaterte generelle råd og tiltak for å begrense koronasmitten knyttet til omikronvarianten. Dette får konsekvenser for Universitetet i Agder, blant annet knyttet til eksamensgjennomføringen fra onsdag 15. desember. Eksamen tirsdag 14. desember går som planlagt.

Eksamen med corona

De eksamenene som kan gå digitalt blir nå endret fra fysisk oppmøte til hjemmeekamen. Studenter som får endret eksamensform får sms om dette i løpet av tirsdag.

Regjeringens nye koronatiltak varslet 13. desember medfører noen konsekvenser for UiAs studenter og ansatte. Regjeringen har bedt universitetene tilrettelegge for digital undervisning og digital eksamen så langt det er mulig.

Det blir ingen endringer i eksamensform tirsdag 14. desember. Eksamener som er i gang endres heller ikke. 

– Etter regjeringens innstramminger vil alle eksamener fra og med onsdag 15. desember hvor det er praktisk mulig bli lagt om til hjemmeeksamen, sier rektor Sunniva Whittaker. 

Dette gjelder også praktiske prøver, muntlig eksamen og lignende. 

Studenter som etter planen skal ha oppmøtebasert eksamen onsdag, torsdag eller fredag, får beskjed per SMS om gjennomføringen i sitt emne så tidlig som mulig tirsdag 14. desember. 

– Kunnskapsministeren var under regjeringens pressekonferanse tydelig på at eksamen skal gjennomføres, så vi kommer til å gjennomføre eksamener som ikke kan legges om, sier Whittaker. 

Digital start på 2022 

Som UiA tidligere har varslet blir de første ukene av vårsemesteret for det meste digitale for våre studenter. 

Det er likevel unntak, og studenter må følge med på sin timeplan for å se hvordan vårsemesteret 2022 starter for egen del.

Hjemmekontor og arrangementer

Det blir også innstramminger når det gjelder andre aktiviteter ved UiA. 

– I henhold til de nye tiltakene skal alle ansatte ved UiA som kan, jobbe hjemmefra gjøre dette. Det er nærmeste leder som eventuelt kan gjøre unntak fra dette, sier universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen. 

Ved UiA vil det bare være tillatt med arrangementer som kan gjennomføres innenfor de nye retningslinjene.