Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Lanserte lokalt videreutdanningstilbud i Aust-Agder

Engelsklærerne trengte videreutdanning, men uten å bruke tid på lange reiser. UiA tok utfordringen på strak arm.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Lærere samlet til første forelesning, bilde.
45 engelsklærere skal få økt sin kompetanse gjennom samlinger i Arendal.

Torsdag 30. august var første samling for 45 studenter i Eurekabygget i Arendal sentrum. Her skal lærerne få økt kompetanse i engelsk gjennom seks samlinger over to semestre.

- Fakultet for humaniora og pedagogikk fikk en henvendelse fra åtte kommuner i Aust-Agder. De hadde behov for å videreutdanne lærerne sine i engelsk. De ønsket at UiA opprettet et lokalt tilbud i engelsk istedenfor at lærerne i disse kommunene skulle søke på vanlig måte gjennom den statlige satsingen Kompetanse for kvalitet. Vi satte pris på henvendelsen og synes dette var interessant, så vi jobbet tett sammen med Østre Agder Regionråd for å få til et tilbud lokalt. Å samle lærerne slik gir muligheter for et godt faglig nettverk på tvers av kommunegrensene. Vi håper og tror at de lærende nettverkene som etableres vil vare også etter at studentene er ferdige med studiet, sier Janne Korsgård.

Kompetansekrav for lærere

Korsgård er prosjektleder for etter- og videreutdanning (EVU) på fakultet for humaniora og pedagogikk, og var med på startforelesningene i Arendal.

Prosjektleder Janne Korsgård (t.v.) og instituttleder Tale M. Guldal, foto.

Prosjektleder Janne Korsgård (t.v.) og instituttleder Tale M. Guldal.

Bakgrunnen for tilbudet UiA nå har laget for Aust-Agder er de nye kompetansekravene for lærere, som ble vedtatt i 2012. Lærere som er utdannet før 1. januar 2014 har en tidsbegrenset dispensasjon frem til 1. august 2025 for å få denne kompetansen.

- Dette er lærere med lang erfaring som skal få mer kompetanse, og som dermed tar med seg en annen forståelse av faget enn nye studenter har. De kjenner til dynamikken mellom lærer og elev på en bedre måte, og kan ta med seg ny lærdom fra videreutdanningen rett inn i klasserommet, sier Tale M. Guldal, instituttleder for fremmedspråk og oversetting på UiA.

- Stolte av UiA

Østre Agder Regionrråd har arbeidet tett med UiA for å få på plass det nye tilbudet, og de kan tenke seg å videreføre samarbeidet på andre områder, sier sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm.

- Vi forholder oss til fristen som er satt til 2025, og kartlegger hvor det er behov for å øke kompetansen. Engelsk var det første klare behovsområdet, og vi vurderer å tilby flere slike utdanningstilbud i årene som kommer, sier han.

 Styreleder i regionrrådet og ordfører i Risør, Per Kristian Lunden, er veldig fornøyd med samarbeidet med UiA.

Styreleder i Østre Agder Regionråd og ordfører i Risør, Per Kristian Lunden, foto.

Styreleder i Østre Agder Regionråd og ordfører i Risør, Per Kristian Lunden, er svært fornøyd med samarbeidet med UiA.

- Dette gir oss muligheten til å la lærere møtes, utveksle erfaringer og lære av hverandre, uten å måtte bruke lang tid på å reise. Dette arbeidet er nyttig for hele regionen, og vi er stolte av å ha et universitet som UiA i vår region som vi kan bruke til videreutdanning, sier han.

Kan tilrettelegge tilbud

Det er ikke bare lærere som kan få tilbud om lokale etter- og videreutdanningstilbud. Ifølge EVU-koordinator Siri Asdal er UiA veldig fleksible på området, og opplever økt etterspørsel.

- Universitetet kan levere mange forskjellige tilbud og løsninger for etter- og videreutdanning, alt etter hva som blir etterspurt. Det er stadig flere som benytter seg av dette, og i I dag er omtrent ti prosent av studentene på UiA EVU-studenter. Lærere i skole og barnehage benytter seg mye av vårt tilbud, og vi ser at helsesektoren også etterspør etter- og videreutdanning i økende grad, sier hun.

Økt internasjonalt samarbeid har gitt mange yrkesgrupper behov for å øke eller styrke sin kompetanse, for eksempel i møte med andre kulturer.

- Mange yrkesgrupper har stadig behov for kompetanseheving, i mange forskjellige yrkesgrupper. Kulturforståelse blir stadig viktigere i dagens samfunn, spesielt for de som skal forhandle med utenlandske selskaper. Mange ønsker bedre kompetanse på engelsk, fordi bedriften deres har blitt kjøpt av et engelskspråklig selskap, for eksempel, sier Asdal.

Å samle lærerne slik gir muligheter for et godt faglig nettverk på tvers av kommunegrensene. Vi håper og tror at de lærende nettverkene som etableres vil vare også etter at studentene er ferdige med studiet, sier Korsgård.