0
Hopp til hovedinnhold

Lanserer master i entreprenørskap

– Vi har som mål at alle som leverer mastergrad enten har startet eller er i stand til å starte sin egen bedrift, sier leder for UiA Nyskaping, Bjørn-Tore Flåten.

Entreprenørskap står høyt i kurs på Universitetet i Agder, og nå spisses satsingen enda mer med et eget masterprogram, som starter opp høsten 2020.

– Vi har sett at flere og flere studenter ønsker å gjøre mer enn bare å lære teori. De vil etablere egne bedrifter. I løpet av UiA Nyskapings første år iverksatte studentene 55 oppstartsprosjekter. Det viser helt klart at mange har lyst til å bli gründere, sier Flåten.

Tre retninger

Mastergraden er tilpasset tre forskjellige typer studenter. Én retning er for sivilingeniører, én for økonomer og én er tilpasset mange ulike faglige bakgrunner. Sivilingeniørene får sivilingeniør-tittelen og økonomene får siviløkonom-tittelen gjennom masteren, men begge får en spesialisering i entreprenørskap. De med andre faglige bakgrunner får en ren master i entreprenørskap.

Sørlandets Kompetansefond har tildelt UiA syv millioner kroner til masterprogrammets to første år, og ser for seg å jobbe sammen med universitetet i flere år fremover.

– Å satse på entreprenørskap som håndverk har vist seg å være svært virkningsfullt i andre deler av landet og i utlandet, så vi synes det er veldig bra at det også satses på Sørlandet. Det spås at i de neste ti årene vil to tredjedeler av jobbene komme i nye bedrifter, og da er det viktig at virkemidlene for nye vekstbedrifter er godt utbygget, sier Peter Klemsdal, administrerende direktør i Sørlandets Kompetansefond.

Bilde av skiltet til UiA Nyskaping og UiA CoLab.

UiA satser tungt på entreprenørskap, og masteren blir det nyeste tilskuddet.

– Stort behov for kompetanse

Studiet vil ha 30 studieplasser, og det jobbes nå med å rekruttere professorer innen entreprenørskap, markedsføring og strategi. Dekan Kristin Wallevik ved Handelshøyskolen ved UiA sier at det er et behov for denne type kompetanse på Sørlandet.

– Alle signaler fra politisk hold og næringsliv tilsier at det er et stort behov for denne kompetansen. Vi har både forsket på og undervist i entreprenørskap i flere år, og vil fortsette å gjøre dette fremover. Handelshøyskolen ved UiA ønsker å bidra til kompetanseheving for hele regionen, og ser det som sitt oppdrag å være en aktiv og relevant bidragsyter til den videre utviklingen, sier Wallevik.

Fra før av Har Handelshøyskolen ved UiA, i samarbeid med flere fakulteter, lansert UiA CoLab, Gründerlab, Crowdfundinglab og UiA Nyskaping.

– Flere bedrifter har kommet til oss med konkrete problemstillinger de ønsker å samarbeide om. Dette nye masterstudiet i entreprenørskap vil bygge videre på samskapingstanken vi har på UiA, og knytte næringsliv, studenter og universitetet tettere sammen, sier Wallevik.