0
Hopp til hovedinnhold

Landets mest fornøyde vernepleiestudenter

UiA-studentene er stabilt godt fornøyde med tingenes tilstand. Særlig innen helse og lærerutdanningene er det flere programmer ved UiA som er blant landets beste, viser Studiebarometeret for 2018.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) lanserte tirsdag 12. februar tallene fra Studiebarometeret 2018.

Ingrid Susanne Andersen

Ingrid Susanne Andersen

– Hovedbildet er at UiA-studentene er godt fornøyde med sin studietilværelse. Det er likevel variasjon mellom både fagområder og studieprogrammer, sier seniorrådgiver Ingrid Susanne Andersen ved studieavdelingen ved UiA.

I undersøkelsen er mer enn 30.000 2. og 5. års-studenter ved alle høgskoler og universiteter i Norge spurt om hvor fornøyde de er med ulike aspekter ved sin utdanning.

Ved UIA har over 1.500 studenter besvart undersøkelsen hvor spørsmålene besvares på en skala fra 1 til 5. Tallene viser at studentene ved UiA i stor grad studerer på det programmet de ønsker.

Vernepleiestudiet best i landet

Størst grunn til å bestille kake har vernepleie-programmet ved Campus Grimstad. Med et helhetsresultat på hele 4,7 av 5 mulige ligger studieprogrammet på topp blant alle vernepleiestudier i Norge og godt over landsgjennomsnittet på 4,1.

Særlig innen organisering og læringsmiljø er studentene på vernepleierstudiet betydelig mer fornøyde enn andre.

– Vernepleie-studiet vårt har gjort det godt gjennom mange år, og årets resultat befester programmets posisjon i Norges-toppen, sier Andersen.

Også sykepleiestudentene ved UiA er mer fornøyde enn snittet. Studentene ved bachelorprogrammet ved Campus Kristiansand og Campus Grimstad har en overordnet tilfredshet på henholdsvis 4,4 og 4,3 mot landsgjennomsnittet 4,1.

Lærerutdanninger i toppen

Flere av UiAs lærerutdanninger markerer seg også positivt på landsbasis. Studentene på grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. klasse ved UiA er på andreplass i landet på overordnet tilfredshet. På skalaen fra 1 til 5 har UiA-studentene en gjennomsnittsscore på 4,1 mot landsgjennomsnitt på 3,7.

Innen lektorutdanningene ligger UiA på tredjeplass i landet med en score på 4,3, mot gjennomsnittet på 4,1.

– Når det gjelder andre store studentgrupper ved UiA som ingeniør- og økonomiutdanningene er det stor variasjon innen fagområdene og det vanskelig å si noe om disse generelt, sier Andersen.

Grav videre i tallene på Studiebarometeret.no

Utfordrende å lykkes med praksis

En interessant del av undersøkelsen handler om studentenes opplevelse av praksis.

Når NOKUT ser på opplevd kvalitet i praksisopphold mellom studenter på programmer med lange tradisjoner for dette, opp mot de som har mindre erfaring med slik form for utdanning, ser man forsvinnende liten forskjell. Man sliter med det samme – organisering, tilfredsstillende evaluering, kommunikasjon mellom studiested og praksissted og opplevd relevans.

– Når man ser på hele bilder er det tydelig at mange elementer skal stemme for å ha god opplæring gjennom praksis. Det er et komplekst bilde og krevende å lykkes, sier Andersen.

Fokus på overgang fra videregående til universitet

Greta Hilding

Greta Hilding

I årets versjon av Studiebarometeret har NOKUT gjort et dypdykk for å se i hvor stor grad de norske studentene opplever at videregående skole forbereder dem til livet som student. Mange mener de er for dårlig forberedt for høyere utdanning.

– Særlig akademisk skriving, tolkning av akademiske tekster og evne til kritisk tenkning er det mange som sier at de sliter med, sier studiedirektør ved UiA, Greta Hilding.

Ved UiA er det flere tiltak som gjøres for å gi flere studenter en enda bedre start på tilværelsen som student. Man vil blant annet se det å komme inn i det sosiale og faglige fellesskapet mer i sammenheng.

– Vi kan nevne FYSE-prosjektet og mange andre tiltak som gjøres, og så skal vi bli enda bedre til å sette disse i system, sier Hilding.

Stor variasjon i tidsbruk

Det er store forskjeller mellom studieprogrammer og fagområder på hvor mye tid studentene bruker på studiene per uke. I NOKUTs presentasjon kom forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø med en oppfordring til studieprogrammer hvor studentene bruker ned mot 20 timer i uka på å studere:

– Studiene hvor antall timer er lavt bør skru opp forventningene sine til studentene. Listen er rett og slett lagt for lavt hvis det er slik at du kan slippe unna med å studere mellom 25 og 30 timer i uka, og likevel få greie karakterer, sa statsråd Nybø.

Ved UiA er studier innen teknologi og realfag på topp når det gjelder timene studenter legger ned i arbeidsinnsats hver uke. Her arbeider studentene i snitt rundt 40 timer i uka, mens i andre fagmiljøer er tallet under 30.

– Studiebarometeret blir mer og mer brukt av fakultetene ved UiA med tanke på forbedringsarbeid hvert år, og dette med tidsbruk er ett av områdene hvor disse tallene kan være nyttige i oppfølgingen, sier Hilding.

Send studiet på mail