0
Hopp til hovedinnhold

Lærerstudenter i praksis blir streikerammet

25 studenter på utdanningen til grunnskolelærere starter på mandag en praksisperiode ved skoler som er i streik. Men UiA ivaretar studentenes utdanning.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Lærerstudentene som havner i streik i praksisperioden, blir ivaretatt av UiA slik at utdanningen blir fullverdig.

Lærerstudentene som havner i streik i praksisperioden, blir ivaretatt av UiA slik at utdanningen blir fullverdig.

Om streiken ikke blir avblåst og skolene er stengt er studentene i samme situasjon som elevene de skulle undervise: De blir stående utenfor.

- Praksis er viktig for studentene, og forskriftene for studiene gir ikke rom for fravær. Denne situasjonen har vi tatt opp med Kunnskapsdepartementet, som har lovet rask avklaring, sier dekan ved Avdeling for lærerutdanning, Birte Simonsen.

Det er foreløpig 25 studenter ved grunnskolelærerutdanningen som blir rammet av streiken. UiA har partnerskap og samarbeider med 42 skoler i grunnskolelærerutdanningen, og bare et fåtall av disse er i streik foreløpig.

Studentene ved PPU - Praktisk-pedagogisk utdanning - og ved lektorutdanningene er foreløpig ikke i praksisperiode, men om skolestreiken blir svært langvarig blir også de rammet om en måneds tid.

- Studentene som er berørt blir holdt løpende oppdatert, og vi arbeider for at de ikke skal bli skadelidende, sier dekan Birte Simonsen, og viser til at Avdeling for lærerutdanning både holder kontakt med praksisskolene og med Kunnskapsdepartementet.

I tillegg til avklaringer med andre parter legger naturligvis UiA også til rette i egen institusjon for at studentene skal få den undervisningen og praksisen de skal ha i utdannelsen. 

Ved samarbeids- og partnerskolene har UiA avtaler med praksislærere, som er frikjøpt slik at en del av arbeidstiden skal gå med til å følge opp lærerstudentene. Når streiken er over er det viktig at disse da også setter av tid til studentene, ikke bare gyver løs på pensum med elevene som har mistet læringstid. "Vi regner med at aktuelle praksislærere med avtale om praksisopplæring i GLU (grunnskolelærerutdanningen) inneværende semester/studieår som avtalt tar i mot våre studenter og legger til rette for gjennomføring av obligatorisk praksis så snart den pågående streiken er over," heter det i et brev som UiA har sendt til skolene.