Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Lærere får ny og enkel veiledning på digitale verktøy

Universitetet i Agder har skreddersydd videoer som viser hvordan lærere i grunnskolen kan bruke ni digitale verktøy i undervisningen.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Skjermbilde fra video om Quizzlet

I samarbeid med lærere fra østre Agder har Universitet i Agder (UiA) utviklet en plattform med korte videosnutter for relevante digitale verktøy som lærerne kan bruke i undervisningen.

Rune Andersen, foto

Førstelektor Rune Andersen håper de nye opplæringsvideoene vil være gode hjelpemidler for lærere som skal bruke digitale verktøy i undervisningen.

Videoene kan brukes av alle, også foreldre som nå underviser barna hjemme. 

– Videoene er nivådelte og laget ut fra hva lærerne selv sier at de trenger for å gjøre undervisningen mer digital, sier førstelektor Rune Andersen ved UiAs Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Noen av de utvalgte verktøyene er OneNote, Microsoft Forms, Padlet, Quizlet og YouTube.

Digital kompetanseheving

Lærere med ulik erfaring og kompetanse har de siste dagene blitt kastet ut i digital hjemmeundervisning over hele landet.

Lærenes behov for økt digital kunnskap har blitt synliggjort i Desentralisert kompetanseheving (DeKomp) i skolen. Det er partnerskap mellom Agder-skoler, skoleeiere og UiA. Utgangspunktet for samarbeidet er fagfornyelsen, og opplæringen skjer ute på skolene.

27 skoler på Agder satser nå gjennom Desentralisert kompetanseheving på å øke ansattes ferdigheter i å undervise digitalt.

– Gjennom Desentralisert kompetanseheving får vi en direkte kobling til praksisfeltet. Lærerne er premissleverandører og vi kan gi dem det de faktisk har behov for, ikke det vi tror de trenger, sier Andersen.

På bakgrunn av behov og i samarbeid med Østre Agder oppvekstnettverk, har Andersen og hans kolleger ved UiA utviklet opplæringsvideoer om hjelpemidler som kan brukes av lærere når de skal undervise digitalt.

Mange av videoene er også produsert slik at de kan brukes i UiAs videreutdanningstilbud for lærere innen bruk av IKT som hjelpemiddel for opplæring.

– Jeg har selv vært lærer i mange år, og jeg vet at det sitter langt inne å spørre om hjelp. Det sies at det skal være lav terskel for å komme i gang med å bruke digitale verktøy. Jeg mener at det ikke skal være noen terskel i det hele tatt. Vi skal gi lærerne mestringsfølelse slik at alle kan finne opplæring for sitt nivå, sier Andersen.

Utviklingen er ikke satt på pause

Virus, hjemmekontor, stengte skoler og campuser har satt mye på pause. Utviklingen i Desentralisert kompetanseheving for skoler på Agder har likevel ikke stoppet opp.

– Det var jo et lykketreff at vi over tid hadde jobbet med digitale opplæringsvideoer for mange verktøy. Det skulle egentlig lanseres i august, men vi måtte bare hive oss rundt og få ut en prototype på plattformen. Akkurat nå er det en felles dugnad over hele landet. Vi kan ikke sitte og ruge på noe. Så da bestemte vi at alle lærere skal få bruke det vi har utviklet, sier Andersen.

Veiledningsjungel

Haakon Sundbø, foto

Haakon Sundbø er avdelingsingeniør ved UiAs Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Sammen med Rune Andersen har han utviklet plattformen med de digitale hjelpemidlene for lærere.

Andersen har sammen med kollega Haakon Sundbø og en rekke studentassistenter utviklet opplæringsvideoene. I jungelen av digitale hjelpemidler har de tro på at produktene fra UiA kan lette arbeidet for lærere som skal ta i bruk nye verktøy.

Det finnes allerede et hav av digitale ressurser på nett, og en mengde facebook-grupper for digitale lærere.

– Jeg tror mange lærere kan få en avmaktsfølelse av å se på alle disse sidene. Vi vil gi enkle, kvalitetssikrede og brukervennlige instruksjonsvideoer om hva du faktisk må kunne for å drive digital undervisning. Jeg tror også det kan ta bort noe av desperasjonen lærerne kan føle i jakten på hva de skal gjøre og hvor de kan finne det de trenger, sier Andersen.

Samarbeid med hjemmene

Aldri før har vel skole-hjem-samarbeidet vært tettere. Andersen tror veiledningsplattformen også kan være nyttig for alle de der ute som skal skjøtte en slags hjemmeskole.

– I situasjonen der mange hjem nå har blitt skoler, kan foreldre føle at de kommer til kort digitalt. Kanskje kan foreldre også bruke plattformen og lære seg noe om digitale verktøy for å forstå mer av hva ungene holder på med, sier Andersen.

Under utvikling

Opplæringsvideoene er fortsatt under utvikling, og flere verktøy kan komme. Andersen håper på tilbakemelding fra brukerne om hva de har behov for fremover.

– Det er bonus at vi får testet veiledningene på en større gruppe. Vi håper på respons om hva som fungerer og hvilke andre verktøy det kan være nyttig å lage nye veiledninger på, sier Andersen.

Han er opptatt av at de utvalgene de til nå har gjort ikke skal være promotering av enkeltverktøy, men at de viser hvordan samskriving, lagring og deling kan foregå.

– Vi velger kjente verktøy som er gratis og enkle å bruke. De skal være uavhengig av læringsplattform, og videoene vi lager er kvalitetssikret av oss som fagfolk, sier Andersen. 

UiA gir også støtte til utvikling av nye etter- og videreutdanningstilbud (EVU) for å heve læreres digitale kompetanse.

EVU bidrar også i produksjon av opplæringsvideoer, basert på erfaringene fra praksisfeltet. For lærere som ønsker å fordype seg ytterligere i digitale verktøy finnes det flere videreutdanningstilbud som starter ved UiA til høsten; grafisk design og video og programmering i grunnskolen.

Denne videoen viser hvordan lærere kan lage en digital klasse i verktøyet Quizzlet: