Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Lærer kultur via dataspillet Minecraft

Skoleelever og studenter skal lære om samisk kultur gjennom dataspill. UiA lanserer testversjon i forbindelse med samenes nasjonaldag lørdag 6. februar.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Her er hvordan Sametinget ser ut i Minecraft. Elevene kan så bevege seg inn i bygningen gjennom spillet.

Samenes flagg blir heist på nasjonaldagen 6. februar. Her foran Sametinget i Minecraft.

Ved lærerutdanningene Universitetet i Agder bygges det nå et minecraftprosjekt som skal hjelpe skoleelever til å utforske samisk kultur, historie, geografi og språk.  Utviklingen skjer i et samarbeid med lærere i grunnskolen i Kristiansand og Tromsø, Gáisi språksenter i Tromsø, Samisk høyskole i Kautokeino og Microsoft Education. Prosjektet samarbeider også med firmaet Skogliv, som driver Norges største minecraft-server. En testversjon skal være klart til samenes nasjonaldag.

Spill aktiviserer elever

Dataspillet Minecraft kan sammenlignes med en digital sandkasse der spillerne bygger konstruksjoner i en tredimensjonal verden. Spillet kan brukes til læring ved spillerne beveger seg inn i byggverket, oppdager nye ting og møter andre spillere.

- Det kan være motiverende for en del elever å bruke spill som læringsform. Spillet aktiviserer elevene, og er et godt utgangspunkt for samhandling, dialog og refleksjon, sier Kari Midtsund Nordbø, lærer ved Vigvoll ungdomsskole.

Hun er ansatt i 40 prosent stilling ved UiA for å utvikle prosjektet som er en del av Studentaktiv læring i lærerutdanningene (STALU).

Her er hvordan Sametinget ser ut i Minecraft. Elevene kan så bevege seg inn i bygningen gjennom spillet.

Her er hvordan Sametinget ser ut i Minecraft. Elevene kan så bevege seg inn i bygningen gjennom spillet.

Idé fra New Zealand

Line Reichelt Føreland

Line Reichelt Føreland

– Vi fikk ideen på BETT-messa i London i januar i fjor, sier universitetslektor Line Reichelt Føreland.

Sammen med flere kollegaer deltok hun på en presentasjon om hvordan Minecraft brukes som et verktøy for å utforske og lære om kulturen og språket til den maoriske urbefolkningen på New Zealand.

– Målet er at Minecraft-verdenen vi utvikler i prosjektet, skal bidra til at det blir mer utforsking om samisk språk, kultur og historie i skolen, sier Føreland.   

- Det samiske perspektivet er blitt løftet tydeligere frem enn tidligere i den nye læreplanen, og jeg har kjent på et behov for å kunne mer om samenes historie, språk og kultur. Å tilnærme seg dette gjennom en spillplattform som Minecraft syns jeg virker både spennende og utfordrende, sier Midtsund Norbø.  

Markerer nasjonaldagen

Kari Midtsund Nordbø

Kari Midtsund Nordbø

6. februar markeres samenes nasjonaldag. I år er dagen på en lørdag, og derfor er lansering av UiAs minecraftprosjekt lagt til mandagen etter, den 8. februar. Både lærerstudenter og elever får prøve seg inn i dataspillet.

- Til nasjonaldagen kommer deler av Sametinget til å være ferdig bygget i spillet: Det ytre bygget med flaggstang utenfor, plenumssalen og biblioteket og det vil altså være mulig å bevege seg rundt i bygget, sier Føreland.

-  Vi har valgt å lage et undervisningsopplegg der elever kan bruke Minecraft for å utforske Sametinget, og vi har lagt til ulike elementer de kan kikke nærmere på. Både elever og studenter får så i oppgave å finne noe i bygget de kan være interessert i å finne mer ut av også utenfor Minecraft. Slik tar vi utforsking i bruk som læringsstrategi, sier Føreland.

Det er elever fra Vigvoll og Karuss skoler i Kristiansand og Workinnmarka skole i Tromsø som skal være med i utprøvingen.

- De aller fleste av mine elever kjenner Minecraft godt fra før. De uttrykker stor entusiasme over å få bruke spillet i skolesammenheng. Minecraft legger også opp til stor grad av utforsking og samhandling, noe som samsvarer godt med den nye læreplanen, sier Midtsund Norbø.  

Her kan du se hvordan elevene kan gå inn i Sametinget via minecraft: