0
Hopp til hovedinnhold

Låste dører og strengt innslipp også etter 27. april

Kunnskapsdepartementet legger kraftige føringer på hvem som slipper inn på campus etter den 27. april, går det fram av et brev til UiA. Få slipper inn, og kontrollen er rigid.

Stengt og strengt innslipp i campusbygningene også etter 27. april.

- Det skal være vektige årsaker til at noen slipper inn på UiAs campuser, sier sikkerhetsleder Jan Egil Heinecke, og refererer til flere diskusjoner i kriseledelsen om temaet.

De ytterst få som slipper inn er helt avhengige av å bruke utstyr som ikke kan tas ut av campus for eksempel til hjemmekontor eller hybelarbeidsplass. Laboratorieutstyr eller for eksempel en kran i mekatronikk-verkstedet er det tungvint å ta med seg. Det er også et krav at de som slipper inn er i avslutningsfasen av utdanningen – enten de er studenter eller stipendiater.

UiA ønsker å legge forholdene best mulig til rette for at studenter og ansatte skal få gjort arbeidet sitt under best mulige vilkår, men må naturligvis følge de oppskriftene institusjonen får fra øverste hold. Oppskriftene er begrunnet i tiltakene som de faglige myndighetene i Helsedirektoratet og folkehelseinstituttet knesetter.

Færrest mulig på campus

«Hovedregelen er fortsatt at færrest mulig studenter og ansatte skal oppholde seg på campus, og at så mange som mulig skal jobbe eller studere hjemme. Nå åpnes det for at en liten gruppe studenter og ansatte kan få tilgang til campus dersom det er avgjørende for at de skal få fullført utdanningen eller forskningen sin denne våren», skriver departementer – og utdyper:

«Institusjonene må legge til grunn en streng praktisering og de må sørge for at de til enhver tid gjeldende regler for smittevern følges.» Se Folkehelseinstituttets smittevernråd https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Og:

«Delvis åpning av campus innebærer ikke en generell tilgang for alle innenfor disse fagområdene og det innebærer ikke en rettighet for studenter og ansatte til å få tilgang til campus.»

Her er brevet fra Kunnskapsdepartementet:

Campusene blir låst og stengt fremdeles

I dag er alle inngangsdører til campusbygningene låst døgnet rundt, og bruk av nøkkelkort blir registrert automatisk.

- Samtidig kan ansatte låse seg inn på kontoret for å hente saker og ting, og det har mange gjort. Men å sette seg ned for å jobbe er uaktuelt, sier Heinecke.

I kriseledelsen har aktuelle situasjoner blitt diskutert i forbindelse med den forsiktige åpningen som nå skjer fra 27. april. Et eksempel er en arbeidstaker som jobber med et prosjekt som krever høy grad av konsentrasjon, men som sliter med svært vanskelige arbeidsforhold fordi familien bor trangt og har flere aktive barn som er suser rundt.

- Selv i slike tilfeller må vi si nei fordi argumentene ikke er tungtveiende nok i forhold til at departementet stiller så strenge krav for unntak, refererer Heinecke fra diskusjonen.

Studenter som slipper inn

VIKTIG: Alle studenter som får slippe inn i campusbygningene blir kontaktet. Instituttene har oversikt over hvem dette gjelder.

Studenter som blir omfattet av unntaksreglene, vil få tilgang med studentkortet sitt til definerte dører som de må gjennom for å få gjort det de skal i verksteder og laboratorier på Campus Kristiansand.

Campus Grimstad vil instituttene som nå får slippe til noen studenter selv sørge for å slippe dem inn.

Alle tillatelser blir registrert

Før noen slipper inn for å arbeide på campus, skal behovet bli vurdert faglig og HMS-leder – som i fakultetene er fakultetsdirektørene - skal fylle ut et registreringsskjema.

Det er bare tvingende nødvendige arbeider som får godkjenningsstempel.

Mer om føringene som ligger til grunn for dette i artikkelen «UiA fortsatt stengt etter påske - men noen slipper inn fra 27. april» eller i brevet fra Kunnskapsdepartementet.