0
Hopp til hovedinnhold

Kvinnehistorie med nytt blikk

Knut Dørum (red.) har sammen med syv andre forfattere gitt ut antologien "Politikk, profesjon og vekkelse". Forfatterne har sett på hva slags roller kvinner spilte i offentligheten, og hvordan synet på kvinner endret seg.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Bjørg Seland (Universitetet i Agder), Astrid Marie Holand (Universitet i Tromsø), Knut Dørum(Universitetet i Agder) og Steinar Aas (Universitetet i Nordland).

Bjørg Seland (Universitetet i Agder), Astrid Marie Holand (Universitet i Tromsø), Knut Dørum (Universitetet i Agder) og Steinar Aas (Universitetet i Nordland). Øvrige forfattere var ikke til stede da bildet ble tatt.  

Det er gjort lite forskning på kvinnehistorien, ikke minst av kvinner selv. Det ville Knut Dørum, professor ved Institutt for religion, filosofi og historie, gjøre noe med.

– Selv om kvinner ble nedvurdert og stengt ute fra ulike offentligheter, greide de etter hvert å tilkjempe seg adgang og viktige roller i foreninger, arbeids- og næringsliv og i politikken. Antologien oppvurderer endringene for kvinnene i offentligheten i 1850 - 1920. Det skjedde mer enn det tidligere forskning har lagt vekt på, sierDørum.

Hans engasjement for kvinnehistorie knytter seg til interesse for sosial rettferdighet og demokrati.

Antologien har vært et samarbeid mellom historikerfagmiljøene ved Universitetet i Nordland og Universitetet i Agder. Senter for likestilling har også bidratt med hjelp og støtte, og kan tenke seg å bruke boka i likestillingsstudiet. 

Kvinners rolle i offentligheten

Forfatterne har blant annet sett nærmere på hva slags roller kvinner spilte i offentligheten, og hvordan synet på kvinner endret seg. Spesielt i perioden 1850 – 1920, en periode som man vanligvis mener var forbeholdt menn, og ikke tror hadde avgjørende betydning i endringer av kjønnsroller og synet på kvinners samfunnsfunksjoner.

Den borgerlige husmorrollen hadde befestet seg, likevel kommer det fram i antologien at kvinner bevisst prøvde å omdefinere samfunnsrollen sin, og fikk større offentlig handlingsrom. Blant annet gjennom arbeid i foreninger, formelle rettigheter som ga mulighet til å drive handel og industri og kunne studere ved universiteter. Men den viktigste perioden er etter 1970, mener han.

Knut Dørum

Knut Dørum, professor ved Institutt for religion, filosofi og historie.

– Kvinner ble kalt «det svake kjønn» på 60-tallet, og man mente at de ikke var i stand til å både være hjemme og å ha en deltidsjobb. Etter 1970 har det vært en endring i kvinnesyn, sier han.

Han håper at boka kommer på pensumlister i mange fag, og brukes av forskere og studenter. Den er omtalt på flere nettsteder, og han merker allerede at personer ved andre universiteter er interessert i den.

Viktig tema

Harald Rinde, professor i historie ved Universitetet i Nordland, har vurdert boka. Han mener kvinners inntreden i offentlig og privat virksomhet er et viktig tema, og trekker blant annet fram at det også er positivt med en antologi om et allment tema, og som er utenfor Østlandet.

Foruten Knut Dørum bidrar Ole Georg Moseng (Universitetet i Oslo), Bjørg Seland (Universitetet i Agder), Steinar Aas (Universitetet i Nordland), Kristin Fjelde Tjelle (Misjonshøgskolen i Stavanger), Brit Connie Stuksrud (pensjonert dr. philos., Horten), Eirinn Larsen (Handelshøyskolen BI,) og Astrid Marie Holand (Universitet i Tromsø).

Antologien er gitt ut på Fagbokforlaget.

Tekst og foto: Anne Falch Skaran