0
Hopp til hovedinnhold

Kvalitetskultur på UiA

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) gir skryt til UiAs kvalitetssystem. Alle krav i lov og forskrifter er oppfylt, viser ny rapport fra sakkyndig komité.

Illustrasjonsbilde (Foto: Jon Petter Thorsen)

Illustrasjonsbilde. (Foto: Jon Petter Thorsen).

– Vi er svært godt fornøyd med resultatet av NOKUTs evaluering av UiA, og at den sakkyndige komiteen har merket seg UiAs kvalitetskultur. Vi arbeider kontinuerlig med kvalitet, og evalueringen viser at vi lykkes med arbeidet, sier rektor Sunniva Whittaker.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) er tilsynsmyndighet for universiteter og høgskoler. Høsten 2019 var det Universitetet i Agder som stod for tur for et periodisk tilsyn. Den ferdige rapporten er nå sendt til UiA for kommentarer og skal opp i NOKUTs styre i april 2020.

NOKUTs sakkyndige komite intervjuet representanter for UiAs øverste ledelse og styret, studenter, undervisere, instituttledere, ph.d.-studenter, studieprogramledere, Studentombudet, studieråd, personer med ansvar for kvalitetssikring av praksis, dekaner og representanter fra universitetets utdanningsutvalg, administrasjon, og læringsmiljøutvalg. 

Eksamen i kvalitet

Det er UiAs kvalitetssystem som har vært utgangspunkt for tilsynet. Et system som på studienivå og på institusjonsnivå beskriver hvordan kvalitetsarbeidet er ment å fungere. Videreutviklingen av UiAs kvalitetssystem til slik det er i dag, er en del av strategiprosjektet Læring og utdanning for fremtiden (LUF). Systemet ble vedtatt av UiA-styret høsten 2017 og trådte i kraft høsten 2018.

Den sakkyndige komiteen konkluderer slik i sin rapport:

- Kvalitetsarbeidet ved UiA er godt forankret i «Strategi 2016-2020», og kvalitetsarbeidet er dekkende for vesentlige områder av betydning for kvaliteten på studentenes læringsutbytte. Komiteen opplever at det er en sterk forankring av kvalitetsarbeidet ved UiA, og at ledelsen på ulike nivåer arbeider kontinuerlig for å sikre kvalitet i utdanningene. Studentene er godt representert i ulike styrer og utvalg, og komiteens inntrykk er at hele institusjonen arbeider samlet for et godt læringsmiljø og en god kvalitetskultur.

- Konklusjonen fra komiteen viser at vi har et kvalitetssystem som fungerer og som bidrar til å videreutvikle studiekvaliteten. Tilsynet er en slags eksamen for hele UiA, og den har vi bestått med god margin, sier studiedirektør ved UiA, Greta Hilding.

Stor bredde

NOKUT tok utgangspunkt i kvalitetsarbeidet ved fem ulike studier: Bachelor i sykepleie i Grimstad og Kristiansand, bachelor i utøvende rytmisk musikkmaster i mekatronikkph.d-utdanningen på Handelshøyskolen ved UiA og den nasjonale rektorutdanningen. Slik har NOKUT inkludert begge campus og fem fakulteter i tilsynet. Det er også full spredning i gradsnivå fra bachelor via master og ph.d-nivå til etter- og videreutdanning.

- Tilsynet har bidratt til å sette ekstra fokus på kvalitetsarbeidet, men jeg tror også det har bidratt til å gjøre oss mer bevisst på hvor mye systematisk kvalitetsarbeid vi faktisk gjør, og til å se nytten av arbeidet, sier Hilding.

Flere faser i tilsynsprosessen

Meldingen om det periodiske tilsynet kom i desember i 2018. I mai 2019 kom beskjeden om hvilke studier som skulle vurderes av NOKUTs sakkyndige komite opp mot kvalitetskravene i gjeldende lov og forskrifter. En omfattende jobb er gjort både ved de aktuelle fakultetene og i studieavdelingen for å dokumentere hvordan UiAs kvalitetsarbeid fungerer. I alt 1900 sider med dokumentasjon er sendt til NOKUT.

­- Vi takker alle som har bidratt i prosessen. Ikke minst det foregående rektoratet som stod i spissen for arbeidet sammen med Studieavdelingen. Sammen har vi skapt en kultur for kvalitet, sier viserektor for utdanning, Morten Brekke.

- Kvalitetsarbeid er ferskvare. Rapporten gir inspirasjon til å fortsette det gode arbeidet som gjøres, samtidig som vi skal ta med oss rådene fra den sakkyndige komiteen i det videre arbeidet, sier Hilding.

I tillegg til UiA har NOKUT også vurdert det systematiske kvalitetsarbeidet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, OsloMet – storbyuniversitetet og Universitetet i Stavanger. Nettavisen Khrono omtaler alle NOKUTs vurderinger her.