Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Koronatilskudd til videreutdanning av sykepleiere

Universitetet i Agder skal utvikle og gjennomføre videreutdanning i klinisk kartlegging for 140 sykepleiere over hele Agder. Det er Fylkesmannen i Agder som bevilger fem millioner til utdanningen etter tildeling fra Helsedirektoratet. 

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Sykepleie - illustrasjonsfoto

Den største bekymringen for kommunene i Agder er at det ikke er nok kvalifisert personell i kommunene for å håndtere Covid-19.  Det viser en undersøkelse gjennomført våren 2020 av Beredskapsavdelingen hos Fylkesmannen i Agder.

- Sykepleiermangelen ble særlig trukket frem, samt behov for å styrke og vedlikeholde kompetansen til den enkelte sykepleier, sier Heidi Vige, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Agder.

Derfor søkte Vige midler fra Helsedirektoratet, etter at revidert nasjonalbudsjett inneholdt midler til desentraliserte utdanninger.   

- Vi fikk hele fem millioner av de 20 millionene som var i potten, og nå får UiA midlene for å utvikle og gjennomføre videreutdanning av sykepleiere over hele Agder, sier Vige.

Observere syke

Instituttleder ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap, professor Mariann Fossum (Foto: Privat)

Instituttleder ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap, professor Mariann Fossum (Foto: Privat)

Videreutdanningen er i klinisk kartlegging. Sykepleierne skal bli flinkere til å observere syke, og på den måte kunne avdekke tidligere om pasientens tilstand er blitt dårligere. Dette er spesielt utfordrende med en ny diagnose som Covid-19, men kunnskapen kan også brukes i all sykepleie.

- Studiet handler om å bruke systematisk kartlegging, vurdere smerter, bruke avansert medisinsk teknisk utstyr og få mer kunnskap om samhandling på tvers av tjenester. Det nye tilbudet vil tilføre økt kompetanse som er viktig i kommunehelsetjenesten og studietilbudet vil bli utviklet i nært samarbeid med representanter fra kommunene, sier Mariann Fossum, instituttleder ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved UiA.

Avanserte simulatorer

Opplæringen skal foregå på avanserte pasientdukker. UiA har en rekke av disse simulatorene, som styres av en ipad og brukes til trening på avanserte oppgaver. Kursdeltakerne skal først gjennom teoretisk oppdatering, og så får de teste sin kunnskap på simulator-dukkene.

- Institutt for sykepleie har god kompetanse på bruk av de avanserte pasientdukkene i undervisning, og metodene kan brukes til å trene på en rekke oppgaver som sykepleierne må utføre, sier Fossum.

Hele Agder

Det blir parallelle samlinger i Flekkefjord, Valle, Risør, Hægebostad, Grimstad og Kristiansand.

- Det er flott at vi får spredd kunnskapen ut over hele fylket, og på den måten styrker vår distriktsvennlige utdanning. Dette handler jo om både samskaping med regionen, distriktsvennlig utdanningstilbud med utgangspunkt i regionens behov og livslang læring, sier prosjektleder for etter- og videreutdanning ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap UiA, Tone Lunde Brekka.

Del av master

Utdanningen er på masternivå og gir deltakerne 20 studiepoeng. Sykepleierne som skal delta må ha en bachelor eller tilsvarende i sykepleie.

Første samling er i desember 2020. Den blir digital og felles for alle som skal ta studiet.

Så blir det fire samlinger over to semestre på hver av de seks studiestedene.  

- Sykepleierne som tar emnet vil kunne søke om å få godkjent deler av emnet i en mastergrad, sier Fossum.