0
Hopp til hovedinnhold

Koronakrisen svekker det polske demokratiet

Det kommende presidentvalget splitter den polske befolkningen.

Bilde av polsk flagg
Aktører i den polske regjeringen ser politiske muligheter under koronakrisen, skriver artikkelforfatteren.

Denne kronikken ble først publisert i Fædrelandsvennen 27. april.

Spliden står om det er demokratisk å gjennomføre presidentvalget 10. mai midt under koronakrisen, eller ikke?

Regjeringspartiet Lov og Rettferdighet mener gjennomføringen av valget er i samsvar med den polske grunnloven, mens opposisjonen mener valgdatoen må flyttes for ikke å bryte med demokratiske prinsipper.

Koronakrisen er bakgrunnen for spliden, men krisen startet egentlig ved presidentvalget i 2015. Da fikk Polen en populistisk regjering. Det seirende partiet Lov og Rettferdighet er en del av en internasjonal populistisk trend. Partiet representerer noen av de særegne trekk ved polsk nasjonalisme, som sterke bånd til den katolske kirken og skepsis mot EU.

I løpet av de siste årene har regjeringen ved flere anledninger gått til angrep på Polens demokratiske institusjoner. Regjeringen har utnevnt lojale dommere i rettsvesenet, svekket ytringsfriheten og dempet den akademiske friheten. Samtidig er TV-kanaler forvandlet til statlige og pålitelige leverandører av regjeringspropaganda.

Aktører i den polske regjeringen ser politiske muligheter under koronakrisen. Polen har innført de samme koronabegrensninger som Norge, men håndhever dem strengere og mer autoritært. Politi og militære patruljerer gatene, og straffen for å bryte karantene er opp til 60 000 kroner.

Samtidig svekkes på ny demokratiske rettigheter under krisen. Nylig har eksempelvis den polske viseministeren for helse sendt brev til nasjonale konsulater der han ber om at helsepersonell skal slutte å uttale seg på egen hånd om temaer relatert til epidemien.

Ifølge ministeren er uttalelser fra representanter av helsepersonell ofte motstridende, og dette forårsaker uro og forvirring blant befolkningen. Staten skal ha monopol på korona-informasjonen, og ytringsfrihet og debatt knebles.

Det er umulig for kandidater å føre en normal valgkampanje fram mot valgdagen i mai. Situasjonen er imidlertid litt annerledes for den nåværende presidenten, Andrzej Duda fra partiet Lov og Rettferdighet. Statlige tv-kanaler fører nå kampanjejournalistikk til støtte for den sittende presidenten.

Opposisjonen og juridiske eksperter har uttrykt et klart ønske om å innføre unntakstilstand og utsette valget. Lov og Rettferdighets partileder mener at ifølge konstitusjonen skal presidentvalget gå etter planen.

Mange leserinnlegg fordømmer beslutningen om å ikke utsette valget. Samtidig som Duda er den eneste kandidaten som får drive valgkampanjen, viser meningsmålinger at han er favoritt til å vinne valget. Men det er usikkert om man kan stole på målingene.

Lovnader om sosiale fordeler og å forvandle Polen til storhetsmakt tiltrekker seg mange velgere. Propagandaen i sosiale medier gjør disse lovnadene overbevisende. Selvsagt finnes det polakker som fordømmer den nåværende regjeringen. Disse er imidlertid i mindretall.

Polakker som ikke ønsker å gi sin stemme til Duda hadde til nylig to valg: Gå til valglokalet til tross for koronasituasjonen, gi sin stemme til hans motstander og utsette seg for smitte eller bli hjemme og se at populismen vinner i Polen enda en gang.

Nå har imidlertid regjeringen nettopp bestemt at valget skal gjennomføres gjennom posten. Innbyggerne får tilsendt valgkort som de må fylle ut og legge i postkassen. Bevis om personlig avstemning skal legges ved, men dette er umulig å verifisere. Det finnes personer som bor et annet sted enn der de er registrert med boligadresse. Og det finnes personer i karantene som overhodet ikke får lov å forlate huset.

Det er viktig for Duda å gjennomføre valget så fort som mulig fordi han er den eneste kandidaten som får føre valgkampanje. Og dersom unntakstilstand innføres, blir presidentvalget i første omgang flyttet 90 dager frem i tid. I løpet av den tiden kan folk innse at Dudas parti ikke klarer å håndtere koronakrisen slik de selv påstår, og dermed tape oppslutning.

For noen uker siden erklærte Ungarn nasjonal krisetilstand, og nasjonalforsamlingen vedtok en ny lov som gir statsministeren Viktor Orbán fullmakt til å utvide unntakstilstanden til regjeringen mener den er over.

Polen kan følge Ungarns handlemåte. De siste fem årene har polsk politikk utviklet seg i likhet med den ungarske; skjerpet grepet om ikke-statlige organisasjoner, truet menneskerettigheter, begrenset akademisk frihet og strammet politisk kontroll over rettsvesenet.

Hvis valget blir gjennomført som planlagt, vinner Duda med historisk liten oppslutning. Hvis unntakstilstanden blir innført er det to mulige utfall. Valget gjennomføres på senere tidspunkt og Lov og Rettferdighetspartiet risikerer å tape valget. Om Polen gjør som Ungarn, kommer Duda til å sitte med fullmakter på ubestemt tid.