0
Hopp til hovedinnhold

Koronaen stopper sammenkomster og arrangementer

(Oppdatert  29. mai ) Både Grimstad og Kristiansand kommuner har vedtatt lokale restriksjoner som setter nasjonale regler til side. Alle sammenkomster og arrangementer ved UiA må forholde seg til nasjonale og lokale forskrifter og anbefalinger. I Kristiansand er nå alle arrangementer avlyst fra i dag. Se mer her:

(Illustrasjon: Colourbox)

(Illustrasjon: COLOURBOX)

I Grimstad kommune gjelder de nasjonale tiltakene, men Grimstad har også vedtatt lokale tiltak til og med 6. juni. Det er tillatt med færre deltakere ved arrangementer og sammenkomster enn de nasjonale reglene tillater.

Kristiansand kommune har vedtatt lokale tiltak til og med 11. juni: Obs: Innstramminger 29. mai - Se ny forskrift her:

  • Det er forbudt  å ha flere enn fem gjester hjemme og på hytta.
  • Det er forbudt å samles flere enn fem til innendørs private samlinger andre steder. Alle arrangementer - unntatt livssynsseremonier - er avlyst.
  • Kristiansand kommune anbefaler sterkt at munnbind blir brukt innendørs i det offentlige rom, om det ikke er mulig å holde en meters avstand.
  • Lettelser for "beskyttede" gjelder ikke. Regjeringen innførte 5. mai lettelser for hvor mange gjester folk som er vaksinert kan ha. Dette gjelder ikke i Kristiansand, fordi kommunen har en lokal regel om hvor mange som kan komme på besøk.

«Hjemmekontor for alle som har mulighet og/eller fleksibel arbeidstid», står det i Regjeringens gjenåpningtiltak fra 27. mai. Formuleringen er for øvrig den samme i trinn 3 i gjenåpningsplanen. I Kristiansand er det strammet inn slik at bare de som har tillatelse fra HMS-leder gitt etter at de siste innstrammingene kom, får arbeide på campus.

Fakultetsdirektører og avdelingsdirektører - som er HMS-ledere for sine områder - har delegert myndighet til å gi ansatte anledning til å arbeide på campus om det synes nødvendig - for Kristiansand - se forrige avsnitt. Både Kristiansand og Grimstad kommuner anbefaler at ansatte arbeider hjemmefra.

 

Se gjenåpningspakken trinn 2  fra Regjeringen på denne lenken. Regler og anbefalinger som gjelder nasjonalt fra 27. mai står listet opp nederst i saken. Husk også at lokale regler gjelder der disse er strengere enn de nasjonale reglene. Per 21. mai gjelder dette Kristiansand av UiAs campus-byer. I Kristiansand er alle arrangementer avlyst.

Slik smittesituasjonen er på Agder nå, er det lite rom for sosial omgang. Om de nasjonale eller lokale forskriftene eller anbefalingene blir endret, vil UiA forholde seg til det og gjøre lettelser eller innstramminger i tråd med endringene.

Sterke restriksjoner

Etter omfattende vurderinger og kontakt med kommunale jurister og helsemyndigheter, har UiA kommet fram til følgende når det gjelder studie-, semester- og sommeravslutninger:

Det er ikke skille mellom arrangementer og sosiale sammenkomster, men disse blir behandlet likt. Det blir heller ikke skilt mellom private og offentlige arrangementer/ sammenkomster.

I Kristiansand er det nå maksimalt fem (5) personer som kan samles innendørs etter lokal forskrift. Regjeringen innførte 5. mai lettelser for hvor mange gjester folk som er vaksinert kan ha. Dette gjelder ikke i Kristiansand, fordi kommunen har en lokal regel om hvor mange som kan komme på besøk. 

Formannskapet har nå vedtatt forslaget fra kommunedirektør og kommuneoverlege, slik at Kristiansand viderefører tiltakene foreløpig til og med fredag 4. juni. Ettersom dette er en forskrift, er det straffbart å bryte regelen.

Kommunens definisjoner:

Slik er forskriften for Kristiansand kommune om sammenkomster og arrangementer:

§ 4. Forbud mot arrangementer Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, jf. § 13, med unntak av: a. Begravelser, bisettelser og seremonier ved grav med inntil 50 personer til stede. b. Andre livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved vielser, dåp og konfirmasjon, med inntil 20 personer til stede. c. Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell. d. Utendørs treningskamper og seriekamper i fotballens to øverste divisjoner for kvinner og menn, uten publikum til stede.

Grimstad kommune følger de nasjonale forskriftene og anbefalingene. Det innebærer at 10 personer kan samles innendørs, Den nasjonale grensen utendørs: Det skal ikke være flere enn 20 personer samlet til private samlinger utendørs på offentlig sted. Etter 27. mai blir dette utvidet.

UiA har tidligere bestemt at det ikke skal holdes arrangementer på campusene eller i lokaler UiA leier i hele vårsemesteret.

Konsekvenser:

Konkret innebærer reglene for gjennomføring av arrangementer dette – i tillegg til at alle naturligvis må følge de generelle smittevernreglene:

1.      Sommeravslutninger:

Kan ikke samle mer enn 10 personer innendørs.  I Kristiansand er tallet 5 innendørs, jf lokal forskrift. Den nasjonale grensen utendørs: Det skal ikke være flere enn 20 personer samlet til private samlinger utendørs på offentlig sted. Etter 27. mai blir dette utvidet.

2.      Master- og bacheloravslutninger – utdeling av vitnemål, blomster og liknende: - avlyst som fysisk arrangement (29. mai)

Her er det anledning til å samle personer til seremoni, det vil si utdeling av vitnemål, blomster eller annet, med dertil hørende tale(r). Det er en forutsetning at alle sitter på faste tilviste plasser. Maksimalt 100 personer kan delta.

3.      Master- og bacheloravslutninger – etter selve seremonien - AVLYST (29. mai)

Tilstelninger etter seremonier blir regnet som et arrangement. Det må altså gjennomføres etter reglene i punkt 1 over.  Dette innebærer 10 personer innendørs eller 200 personer utendørs, og 5 innendørs og 200 utendørs i Kristiansand. Utendørs begge steder: Etter spesifiserte nasjonale regler for offentlige arrangementer. Ved UiA har dette betydning bare for den offisielle masteravslutningen som institusjonen arrangerer på Naturmuseet, der grensen er satt til  to bordsetninger à 100 personer som alle har akseptert invitasjon og følger klare regler for tilviste, registrerte plasser.

(Illustration: COLOURBOX)

(Illustrasjon: COLOURBOX)

Trolig små endringer framover

Det er lite som tyder på at forskriftene og anbefalingene blir vesentlig lettere om regjeringens nasjonale gjenåpningsplan går over til trinn to i slutten av mai.

I trinn to av gjenåpningsplanen blir tallet på personer som kan delta i arrangementer på offentlig sted økt til 20 innendørs uten tilviste faste sitteplasser, mens offentlige arrangementer kan ha inntil 200 personer utendørs, som i første gjenåpningstrinn. Trinn 2 i gjenåpningsplanen trer i kraft fra 27. mai, men lokale reguleringer har fortrinn. Dette gjelder Kristiansand i skrivende stund.

På Agder er smittesituasjonen slik at framover kan ytterligere innstramninger ikke utelukkes, ifølge fylkeslegen og kommunale helsemyndigheter i Kristiansand og Grimstad.