0
Hopp til hovedinnhold

Korona-tiltakene fortsetter ut vårsemesteret

Campusene skal fortsatt være åpne, og undervisningen fortsetter som nå med tilbud om fysisk undervisning minst en gang i uken til studentene. Ansatte skal fortsatt ha hjemmekontor som hovedregel.

Campus Grimstad (øverst) og Campus Kristiansand

UiA - Campus Grimstad (øverst) og Campus Kristiansand

Studenter som har behov for tilgang til spesialrom eller spesiell infrastruktur får også tilgang som nå. Videre er lesesaler, grupperom og fellesarealer fortsatt åpne.

Kristiansand kommune la onsdag fram nye smitteverntiltak. Anbefalingen om bruk av hjemmekontor gjelder fortsatt. Arbeid hjemmefra er fortsatt hovedregel også ved UiA. Dagens praksis med mulighet for arbeid på campus dersom nødvendig, vedvarer.

UiAs retningslinjer og råd for koronaviruset blir videreføret ut vårsemesteret.

Kan bli endret på kort varsel

Smittevernreglene om avstand, holde seg hjemme ved symptomer, god håndhygiene og færrest mulig nærkontakter må selvfølgelig fortsatt overholdes. Bruk QR-registreringen (sjekk lenken for innlogging og bruk), og gjerne også Smittestopp-appen fra FHI. (Den virker!)

Liv og helse er viktigst for UiA, fulgt av studentenes progresjon.

Dette er imidlertid slik situasjonen ser ut i dag. Hvis smittesituasjonen endrer seg – og det kan skje på svært kort tid - risikerer vi at en eller begge campuser blir stengt på et øyeblikks varsel. Det kan kommunale helsemyndigheter bestemme. Hittil har smittetrykket vært lavt på Agder, men tendensen er stigende, og risikoen er stor for at muterte virus som smitter raskere også gir utbrudd i vår region.

Det kommer daglig inn meldinger til UiAs operative beredskapsgruppe om studenter eller ansatte som får beskjed om å teste seg og gå i karantene til testresultatet foreligger. Det er også en jevn strøm av uianere som blir satt i isolasjon med påvist smitte - sist uke var det en student ved HumPed, en student til ved samme fakultet og rett før sist helg fikk syv studenter ved Handelshøyskolen ved UiA påvist covid-19-smitte, og satt i isolasjon.

Erfaringen fra andre steder i landet er at universiteter og høyskoler er blant de første institusjonene som blir stengt ved større smitteutbrudd, slik det også var i mars i fjor. Så her gjelder det at alle følger smittevernreglene hele tiden, så vi øker sjansene for å beholde restriksjonene på det nivået vi har i dag.

Vaksinering til sommeren

Vaksinasjonsprogrammet slik Folkehelseinstituttet planlegger det, betyr at aldersgruppen de aller fleste studentene tilhører ikke vil få tilbud om vaksine før etter at undervisningen er ferdig i vårsemesteret, uansett hvor optimistiske FHIs vurderinger er.

Arkivbilde fra 2015, da opp mot 200 studenter daglig tok eksamen i flerbrukshallen på Spicheren. (Arkivfoto: Morten Rosenvinge/UiA)

Arkivbilde fra 2015, da opp mot 200 studenter daglig tok eksamen i flerbrukshallen på Spicheren. (Arkivfoto: Morten Rosenvinge/UiA)

Undervisning og eksamen

Det ble bestemt alt i januar at eksamen ved UiA blir digital i vårsemesteret i år, og den beslutningen står uansett smittesituasjon.

Universitetsledelsen har i samråd med fakultetene og Avdeling for lærerutdanning bestemt at retningslinjene for undervisningen ved UiA fra 1. februar, skal gjelde ut vårsemesteret:

  • Undervisningen fortsetter som i dag ut vårsemesteret, om det ikke kommer et smitteutbrudd som gjør at kommunehelsetjenesten griper inn med ytterligere restriksjoner eller stengning.
  • Undervisning som krever utstyr på campus, kan gjennomføres
  • Alle studenter bør sikres fysisk undervisning minst en gang i uken
  • Større forelesinger og arrangementer skal unngås. Maksimal gruppestørrelse ved undervisning vil fortsatt være 60, etter avtale med kommunehelsetjenesten.
  • Om smittesituasjonen krever innstramminger, vil UiA prioritere gjennomføring av undervisning med oppmøte i emner som ikke kan digitaliseres.

EVU-studier

Målet om oppmøte en gang i uken gjelder ikke for EVU-studenter, som ofte kommer fra forskjellige geografiske steder.

EVU-undervisningen skal ikke gjennomføres som fysisk undervisning, med mindre det ikke er mulig å digitalisere undervisningen. Årsaken til at denne beslutningen er tatt er for å unngå mobilitet og reiser mellom regioner i Norge.

Mange bruker grupperom

Rundt 1600 studenter per uke får nå tilbud om fysisk undervisning. I tillegg kommer andre som bruker grupperom, lesesaler og fellesarealer, samt de som tidligere har fått tilgang - studenter med behov for utstyr og fysisk infrastruktur, og 350 – 400 ansatte.

Til sammen er det som oftest et sted rundt 2.300 personer innom Campus Kristiansand hver dag, og 700-800 på Campus Grimstad.

Campus Grimstad har omtrent en tredjedel så mange studenter som Campus Kristiansand, men andelen av profesjonsstudenter med behov for tilgang til spesialrom er høyere.

Ved begge campuser er det høy aktivitet i grupperommene, mens mange velger digital framfor fysisk undervisning også når de har mulighet til å møte fram.

  • Det er svært viktig å overholde smittevernreglene, også i fellesarealene – selv om det kan være fort gjort å glemme det i hyggelig lag i kantina. Smittevernmeteren, som gjerne kan strekkes til to – er svært viktig for å hindre smittespredning.