Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Korona-evaluerer Sørlandets sykehus og Kristiansand kommune

Systemene bak covid-19 beredskapen for Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus skal evalueres. Bak evalueringene står rådgivingsselskapet Stepchange og Senter for integrert krisehåndtering ved UiA.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Foto av sykepleier gjennom vindu på lukket isolat-dør.
Prosjektet Systemic Pandemic Risk Management skal se på hvordan kan vi håndtere pandemier som covid-19 bedre. (Foto: Sørlandet sykehus)

Det er klart etter at Forskningsrådet fredag bevilget 7,6 millioner kroner til prosjektet Systemic Pandemic Risk Management (SPRM) gjennom et program for næringsrettet forskning på helseinnovasjon tilknyttet covid-19. Prosjektet har et totalbudsjett på 12 millioner kroner.

– Dette er veldig bra, og er en god tildeling. Hovedspørsmålet er hvordan kan vi håndtere pandemier som covid-19 bedre, fra et systemisk synspunkt, og hva kan vi lære av det vi ser, sier forskningsrådgiver Jose J. Gonzalez i det strategiske rådgivningsselskapet Stepchange. 

Gonzales er også professor emeritus på UiA.

I tillegg til Senter for integrert krisehåndtering (CIEM) og UiA, er partnerne i prosjektet Kristiansand kommune, Sørlandets sykehus HF, Forskningssenteret for nød- og krisemedisin (CRIMEDIM) ved Piemonte Orientale-universitetet i Italia, og Katastrofmedicinskt Centrum (KMC) i Sverige.

Omfattende risiko- og sårbarhetsanalyser

Det konkrete hovedmålet er å utvikle et verktøy som lar offentlige virksomheter og private selskaper foreta risiko- og sårbarhetsvurderinger med full vurdering av de systemiske interavhengighetene, og å utvikle beredskap og respons på en pandemi innen helse- og omsorgssektoren, og eksternt med sektorer som berører helse- og omsorgssektoren.

For å få dette til, organiseres arbeides gjennom fire delområder. De er:

  • Gjennomføre en systemisk evaluering av covid-19 beredskap og respons for Kristiansand kommune og sykehuset
  • Utvikle, teste og validere modelleringsskript for datainnsamling om risiko som system
  • Utvikle, teste og validere automatisert metode for identifisering av risikoscenarier innen pandemiske risikosystemer
  • Utvikle, teste og validere metode for analyse av påvirkning og bøting av risikoscenarier innen pandemiske risikosystemer

Mange faktorer samtidig

Gjennom arbeidet vil partene utforske og levere metoder og teknologi for systemisk risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og risikohåndtering som gjør det mulig å forholde seg mange ulike risikofaktorer samtidig.

– Den vitenskapelig litteraturen etterlyser nettopp slik metoder, fordi ROS hittil kun har kunnet forholde seg til isolerte risikoer, sier Jose J. Gonzalez.

– Men covid-19 har nettopp demonstrert at pandemiens risiko påvirker utallige risikofaktorer, til og med i helsesektoren, i tillegg til økonomiske, sosiale, nasjonale og til og med internasjonale faktorer - som alle i sin tur slår tilbake på pandemiens risikofaktorer og virkemidlene for å forholde seg til et komplekst nettverk av ondsinnede sirkler som forsterker hverandre, sier han.

Prosjektet skal også evaluerer covid-reponse i Italia og Sverige, og da i samarbeid med prosjektets italienske og svenske partner. 

SPRM videreutvikler metoder som ble først brukt i det europeiske H2020-prosjektet Smart Mature Resilience, hvor CIEM var vitenskapelig koordinator.