0
Hopp til hovedinnhold

Konferanse: Skolebiblioteket som viktig kunnskaps- og læringsarena

Onsdag 11. september arrangerer UiA Skolebibliotekkonferansen 2019. Rundt 300 deltakere kommer fra hele landet for å lære og utveksle erfaringer.

Bilde av barn som leser bok.
Skolebiblioteket er et sted for leselyst. Foto: Line Hansen Hjellup

– UiA er en viktig aktør i skolebibliotekfeltet, og vi har tilbudt en unik utdanning innen skolebibliotekkunnskap helt siden midten av 80-tallet. Skolebiblioteket er så mye mer enn en samling med bøker, og vi ønsker å bidra til at hele Norge har dyktige skolebibliotekarer som bruker sin kunnskap og sine muligheter, sier universitetslektor Ingeborg Eidsvåg Fredwall ved Institutt for nordisk og mediefag.

Se hele programmet her.

Bibliotekarer = kildekritikere

Til konferansen kommer lærere, rektorer, rådgivere og bibliotekarer. Temaer som leselyst, samarbeid mellom lærere og bibliotekarer, og ikke minst fremtidens skolebibliotek står på agendaen.

– Forrige uke kom det en ny bibliotek-strategi, hvor bibliotekene har en sentral rolle i samfunnet som rom for demokrati og dannelse. Skolebibliotekarene rundt om i landet har en veldig viktig jobb, blant annet i å gi elevene innsikt i kildekritikk. Dette vil bli viktigere og viktigere i årene som kommer. En utdannet skolebibliotekar vil kunne tilrettelegge for leselyst, gi hjelp til å finne frem i bøker og veilede barn og unge i informasjonssøk på nett, sier Fredwall.

Unik utdanning ved UiA

UiA har et unikt skolebibliotekkunnskap-studium, som kan tas enten som enkeltemner eller en bachelorgrad. Mange lærere tar emnene, som er nett- og samlingsbaserte, for å styrke og oppdatere sin kompetanse.

Universitetslektor Ingeborg Eidsvåg Fredwall, foto.

Universitetslektor Ingeborg Eidsvåg Fredwall gleder seg til konferansen.

– Vi har 50-60 studenter i året, og rundt 20 av dem fullfører bachelorgraden. At det er nett- og samlingsbasert gjør at lærere fra hele landet kan ta studiet imens de er i jobb, og benytte sin kompetanse rett inn i arbeidslivet, sier Fredwall. 

Skolebiblioteket og Fagfornyelsen

Skolene forbereder seg i disse dager på den nye læreplanen Fagfornyelsen, som skal tre i kraft høsten 2020. Tema for konferansen er «Tverrfaglig samarbeid om lesing i møte med Fagfornyelsen».

– For oss som arbeider med skolebibliotek er det innlysende at dersom skolene skal klare å realisere målene i Fagfornyelsen om dybdelæring og mer tverrfaglig arbeid, og ikke minst det verdiløftet som fornyelsen skal bidra med, er skolene avhengige av et godt og velfungerende skolebibliotek med en utdannet skolebibliotekar.

– Noen steder er det slik at ansvaret for skolebiblioteket går på rundgang blant lærerne, som en oppgave ingen har veldig lyst på. Da blir skolebiblioteket bare en bokhylle. Vi vil inspirere lærere og skolebibliotekarer, for skolebiblioteket kan være så mye mer enn det. Jeg håper de som kommer på konferansen sitter igjen med noe de kan benytte i hverdagen, blir inspirert og får treffe og snakke med andre med samme utfordringer, sier Fredwall.

 

Konferansen er et samarbeid mellom UiA, Norsk bibliotekforening- skole, Kristiansand kommune, og Aust- og Vest-Agder fylkesbibliotek.