0
Hopp til hovedinnhold

Konferanse på UiA om utvikling av UH-sektoren

Regjeringen vil gjennomgå styringspolitikken for universiteter og høgskoler og inviterer til debatt. Hvem bestemmer egentlig hvor i Norge vi skal ha høyere utdanning? 22. oktober ble det holdt en konferanse på UiA som belyser bakgrunnen og virkningen av UH-sektorens geografiske vekst og omforming. (Oppdatert med video-opptak av innleggene på konferansen.)

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Bok: Torunn Lauvdal og Jon P. Knudsen (red) om universitets- og høgskolesektorens geografiske vekst og omforming fra 1960-tallet til i dag.

Bok: Torunn Lauvdal og Jon P. Knudsen (red) om universitets- og høgskolesektorens geografiske vekst og omforming fra 1960-tallet til i dag.

Konferansen Fortid – Nåtid – Framtid: Universitets- og høgskolesektorens regionale form og betydning ble arrangert på Campus Kristiansand av Universitetet i Agder, sammen med Universitetet i Stavanger, Universitetet i Sørøst-Norge og Nord.

Viserektor for samfunnskontakt og nyskaping, Gøril Hannås, Universitetet i Agder, åpnet konferansen.

Viserektor for samfunnskontakt og nyskaping, Gøril Hannås, Universitetet i Agder, åpnet konferansen.

– Høyere utdanning som distriktspolitisk virkemiddel og regional drivkraft er utgangspunktet for denne konferansen. At det også sammenfaller med en av høstens sentrale samfunnsdebatter aktualiserer temaet ytterligere, der både sektor og region får kjenne på spenningen mellom instrumentelle, regionale behov og institusjonelle internasjonale krav. Boken og konferansen i dag kunne neppe være mer aktuell, sier viserektor for samfunnskontakt og nyskaping, Gøril Hannås.

Se opptak av innleggene på konferansen

Velkommen  viserektor for nyskaping og nyskaping, Gøril Hannås, Universitetet i Agder

Iselin Nybø, Forsknings- og høyere utdanningsminister (innspilt hilsen på video).

Tanker om universitets- og høgskolesektorens regionale rolle, styreleder Høgskolen på Vestlandet, Arvid Hallén

Skiftende politiske prioriteringer. Forsker Per Olaf Aamodt, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Universitet og region: En sammensatt relasjon, professor Peter Arbo, Norges fiskerihøgskole, UiT

Et paradigmeskifte sett nordfra. Førstelektor Linda Haukland, Nord Universitet

Att modernisera en regionaliserad universitets-sektor. Anders Söderholm, generaldirektör för Universitetskanslersämbetet,  UKÄ Sverige

Universitetets rolle fra et fylkeskommunalt perspektiv.Ann Camilla Schulze-Krogh, Aust-Agder fylkeskommune

Regionale kunnskapstradisjoner.  Førsteamanuensis Jon P. Knudsen, UiA

Hvordan samarbeider norske bedrifter med universiteter og høgskoler? Prorektor for innovasjon, Rune Dahl Fitjar, Universitet i Stanvanger

Paneldebatt med Petter Aasen, Arvid Hallen, Jon P. Knudsen, Linda Haukland og Anders Söderholm. Leder: Sissel Strickert, NORCE

Paneldebatt med (fra venstre) Jon P. Knudsen, Petter Aasen, Arvid Hallen, Linda Haukland og Anders Söderholm. Debattleder Sissel Strickert, NORCE.

Paneldebatt med (fra venstre) Jon P. Knudsen, Petter Aasen, Arvid Hallen, Linda Haukland og Anders Söderholm. Debattleder Sissel Strickert, NORCE.

UiA-initiativ

UiAs tidligere rektor, Torunn Lauvdal, er initiativtaker sammen med førsteamanuensis ved UiA, Jon P Knudsen. De to lanserer samtidig en bok om emnet.

­– Et av etterkrigstidens kjennetegn var utdanningseksplosjonen. Et nytt arbeidsliv krevde bedre utdannet arbeidskraft. Fra 1960-tallet og fram til i dag har vi sett en voldsom utvikling innenfor høyere utdanning og forskning. Mye av dette kom i form av regionale høgskoler og forskningsmiljøer, sier Laudal.

– De siste åra har denne regionale strukturen gjennomgått sterk forandring. Institusjoner er slått sammen, og noen av dem har fått status som universitet. Flere steder går debatten fortsatt heftig om hvilken vei utviklingen bør ta. Diskusjonen om avvikling av Nord universitets studiesteder på Nesna og i Sandnessjøen er svært aktuelle eksempler, sier Knudsen.

Førsteamanuensis Jon P. Knudsen, UiA, presenterte boken om universitets- og høgskolesektorens geografiske vekst og omforming fra 1960-tallet til i dag som han er redaktør for sammen med UiA tidligere rektor, professor emerita Torunn Lauvdal.

Førsteamanuensis Jon P. Knudsen, UiA, presenterte boken om universitets- og høgskolesektorens geografiske vekst og omforming fra 1960-tallet til i dag som han er redaktør for sammen med UiA tidligere rektor, professor emerita Torunn Lauvdal.

Vil se på styring av sektoren

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø åpner seminaret i en innspilt videohilsen.

Nå varsler hun en gjennomgang av styringspolitikken for universiteter og høgskoler.

– Det er snart 20 år siden kvalitetsreformen. Samtidig har vi vært gjennom en omfattende strukturreform. Nå trenger vi en helhetlig og forenklet styringspolitikk tilpasset det nye universitets- og høyskolelandskapet, sier Nybø i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Departementet planlegger å legge fram meldingen våren 2021. Regjeringen ønsker, ifølge pressemeldingen, å invitere til en inkluderende og konstruktiv debatt der alle interessenter, både i UH-sektoren og utenfor, blir invitert til å komme med innspill til hvordan styringssystemet bør være.

– Vår konferanse i oktober stille nettopp dette spørsmålet: Hvor står vi nå, og hvor går veien videre, sier Lauvdal og oppfordrer interesserte til å melde seg på.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø hilste konferansen i et video-opptak.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø hilste konferansen i et video-opptak.

Program tirsdag 22. oktober

10:00-10:15 Velkommen. Gøril Hannås, viserektor for samfunnskontakt og innovasjon, UiA

10:15-10.20: Intro til dagen ved dagens vert, Kristian Bogen, USN

10:20-10:30: Iselin Nybø, Forsknings- og høyere utdanningsminister (innspilt hilsen på video).

10:30-11:00: Tanker om universitets- og høgskolesektorens regionale rolle. Arvid Hallen, styreleder Høgskolen på Vestlandet

11:00-11:15: Pause

11:15–11:30: Skiftende politiske prioriteringer. Per Olaf Aamodt, NIFU

11:30-11:45: Universitet og region: En sammensatt relasjon. Peter Arbo, UiT

11:45-12:00: Et paradigmeskifte sett nordfra. Linda Haukland, Nord Universitet

12:00-12:05: Oppsummering. Kristian Bogen

12:05-13:00: Lunsj

13:00-13:40: Att modernisera en regionaliserad universitets-sektor. Anders Söderholm, UKÄ Sverige

13:40-13:55: Universitetets rolle fra et fylkeskommunalt perspektiv. Ann Camilla Schulze-Krogh, AAFK

13:55-14:15: Pause

14:15-14:45: Regionale kunnskapstradisjoner. Jon P. Knudsen, UiA

14:45-16:00: Hvordan samarbeider norske bedrifter med universiteter og høgskoler? Rune Dahl Fitjar, Prorektor for innovasjon, UiS

15:00-15:15: Pause

15:15-15:50: Paneldebatt med Petter Aasen, Arvid Hallén, Jon P. Knudsen, Linda Haukland og Anders Söderholm. Leder: Sissel Strickert