0
Hopp til hovedinnhold

Kom med dine innspill til UiAs nye kommunikasjonsplan

Hvordan skal UiA jobbe med kommunikasjon de neste årene? Meld inn dine innspill her.

Studenter og ansatte foran UiA-bygningen campus Kristiansand
Ansatte og studenter ved UiA oppfordres til å bli med på workshops om den nye kommunikasjonsplanen. Bildet er tatt ved studiestart 2020. (Foto: Lisa Mari Bynes/Aptum)

Ansatte og studenter deltar i disse dager på workshops om de ulike områdene i planen.

De som av en eller annen grunn ikke hadde anledning til å delta på disse workshoppene, kan nå komme med sine innspill via dette skjemaet:

Frist for innspill er 11. oktober. Skjemaet er tilgjengelig på både norsk og engelsk.

Innspillene vurderes av prosjektets arbeidsgruppe på linje med innspill som har kommet på workshops.

Om arbeidet

Denne høsten skal det lages en kommunikasjonsplan for hele Universitetet i Agder for perioden 2021-2024. Målet er blant annet å gi universitetets kommunikasjonsarbeid klare mål, og en tydelig universitetsidentitet å ta utgangspunkt i.

Arbeidet går nå inn i en fase hvor arbeidsgruppen trenger å få innspill til planen. I uke 41 arrangeres det fem workshops hvor ansatte, studenter og eksterne deltar.

– Selv om kommunikasjonsavdelingen har en særlig rolle, skal planen være et felles utgangspunkt for kommunikasjonen til hele universitetet. Vi har et felles ansvar for å arbeide mot målene som settes i planen, sier konstituert kommunikasjonsdirektør Øivind Moen Eskedal.

Påmeldingsfristen for alle workshopene var torsdag 1. oktober. De fem workshopene er:

Les mer på nettsiden om kommunikasjonsplanen

– Etter en prosess med bred involvering og kreative prosesser, skal utkastet til kommunikasjonsplan sendes til enheter ved UiA på innspillsrunde. Planen skal etter planen vedtas av universitetsstyret i slutten av november, sier Eskedal.