0
Hopp til hovedinnhold

Kjemper om styreplassen til midlertidig tilsatte

Tre midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger kjemper om én ledig plass i universitetstyret. Valget starter mandag 26. mai.

Kandidatene som stiller til valg, faksimile
Stipendiat Kristine Engebretsen Illøkken (t.v.), stipendiat Andreas Waaler Røshol og stipendiat Anne Kirstine Munk Christiansen er kandidater til styreplassen for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved UiA. Valget starter tirsdag 26. mai.

Valgkretsen midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved UiA har én styrerepresentant med to vararepresentanter som velges hvert år.

Kandidatene er:

 • Stipendiat Kristine Engebretsen Illøkken ved Institutt for ernæring og folkehelsevitenskap.
 • Stipendiat Andreas Waaler Røshol ved Institutt for rytmisk musikk
 • Stipendiat Anne Kirstine Munk Christiansen ved Institutt for fremmedspråk og oversettelse

Kandidatene presenterer seg selv fortløpende på universitetets valgsider. Følg med her.

Selve valget holdes i perioden tirsdag 26. mai kl. 10.00 – onsdag 3, juni kl. 14.00. Funksjonstiden i universitetsstyret er fra 1. august 2020 – 31. juli 2021.

Forslagsstillere:

Kandidatene er foreslått av minst fem kolleger.

Kristine Engebretsen Illøkken er foreslått av:

 • Stipendiat Cecilie Beinert ved Institutt for ernæring og folkehelse
 • Stipendiat Thomas Birkedal Stenqvist ved Institutt for Idrettsvitenskap og kroppsøving
 • Postdoktor Kristine Veirup ved Institutt for ernæring og folkehelse
 • Stipendiat Lorentz Salvesen ved Institutt for ernæring og folkehelse
 • Stipendiat Eirunn. W. Kristoffersen ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap

Stipendiat Andreas Waaler Røshol er foreslått av:

 • Stipendiat Kari Laura Iveland ved Institutt for rytmisk musikk
 • Stipendiat Zachary James Bresler ved Institutt for rytmisk musikk
 • Stipendiat Gunn-Hilde Erstad Haugen ved Institutt for rytmisk musikk
 • Stipendiat Eirik Sørbø ved Institutt for rytmisk musikk
 • Stipendiat Daniel Henry Øvrebø Institutt for klassisk musikk og musikkedagogikk

Stipendiat Anne Kirstine Munk Christiansen er foreslått av:

 • Stipendiat Malin Toften Mangersnes ved Institutt for fremmedspråk og oversetting
 • Postdoktor Henrik Martin Hansen Torjussen ved Institutt for nordisk og mediefag
 • Stipendiat Maj Schian Nielsen ved Institutt for nordisk og mediefag
 • Postdoktor Maud Anne Claire Pelissier ved Institutt for fremmedspråk og oversetting
 • Stipendiat Bjørn Harald Handeland ved Institutt for fremmedspråk og oversetting

I tillegg til styrerepresentanten som velges nå, består universitetstyret av to representanter fra universitetets fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger, én fra universitetets teknisk-administrative ansatte, to studentrepresentanter og fire eksterne medlemmer som utpekes av Kunnskapsdepartementet, samt rektor.

Mer om valget på UiA