0
Hopp til hovedinnhold

Kjemper om styreplass

To midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger kjemper om en ledig plass i universitetsstyret. Valget starter mandag 20. mai

Stipendiat Ingrid Lande Larsen, Institutt for ingeniørvitenskap, Fakultet for teknologi og realfag (til venstre) og stipendiat Mette Marie Næser Seldal ved Institutt for strategi og ledelse, Handelshøyskolen ved UiA er kandidater til styreplassen for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved UiA. Valget starter mandag 20. mai.
KANDIDATENE: Stipendiatene Ingrid Lande Larsen (t.v.) og Mette Marie Næser Seldal er kandidater til styreplassen for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved UiA.

Valgkretsen midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved UiA har én styrerepresentant med to vararepresentanter som velges hvert år.

Kandidatene er:

Styrevalget i valgkretsen midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger holdes i perioden mandag 20. mai kl. 10.00 – mandag 27. mai kl. 14.00. Funksjonstiden i styret er 1. august 2019 – 31. juli 2020.

Dagens representanter

Dagens representant for valgkretsen er universitetslektor Stine Øyna. Stipendiat Mahmoud Ramezani Mayiami og stipendiat Mehdi Ben Lazreg er henholdsvis første og andre vararepresentant.

Nytt styre i august

I tillegg til styrerepresentanten som velges nå, består universitetsstyret av to representanter fra universitetets fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger, én fra universitetets teknisk-administrative ansatte, to studentrepresentanter og fire eksterne medlemmer som utpekes av Kunnskapsdepartementet, samt rektor.

Representantene fra valgkretsene fast tilsatte i akademiske stillinger og tilsatte i teknisk-administrative stillinger ble holdt i begynnelsen av april, mens studentene velger sine representanter senere i år. I løpet av våren utpeker også departementet nye eksterne medlemmer til universitetsstyret.

Det nye styret tiltrer til høsten, 1. august – samtidig som Sunniva Whittaker tiltrer som ny rektor ved UiA.

Mer om valget på UiA

Valgkretsen midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved UiA har én styrerepresentant med to vararepresentanter som velges hvert år.

Mer om universitetsstyret

Kandidatene er:

Stipendiat Aleksandar Avramovic ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, Fakultet for samfunnsvitenskap var kandidat, men har trukket seg.

Styrevalget i valgkretsen midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger holdes i perioden mandag 20. mai kl 10:00 – mandag 27. mai kl 14:00. Funksjonstiden i styret er 1. august 2019 – 31. juli 2020.

Dagens representanter

Dagens representant for valgkretsen er universitetslektor Stine Øyna. Stipendiat Mahmoud Ramezani Mayiami og stipendiat Mehdi Ben Lazreg er henholdsvis første og andre vararepresentant.

Nytt styre i august

I tillegg til styrerepresentanten som velges nå, består universitetsstyret av to representanter fra universitetets fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger, én fra universitetets teknisk-administrative ansatte, to studentrepresentanter og fire eksterne medlemmer som utpekes av Kunnskapsdepartementet, samt rektor.

Representantene fra valgkretsene fast tilsatte i akademiske stillinger og tilsatte i teknisk-administrative stillinger ble holdt i begynnelsen av april, mens studentene velger sine representanter senere i år. I løpet av våren utpeker også departementet nye eksterne medlemmer til universitetsstyret.

Det nye styret tiltrer til høsten, 1. august – samtidig som Sunniva Whittaker tiltrer som ny rektor ved UiA.

Mer om valget på UiA

Send studiet på mail