Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Kenneth Mørk til Universitetet i Agder

Kenneth Mørk er engasjert i et vikariat som seniorrådgiver. Arbeiderpartiets gruppeleder i Kristiansand bystyre skal primært arbeide med samfunnskontakt og politikk ved universitetet.

Kenneth Mørk, foto

– Jeg synes det er veldig spennende å bli en del av UiA, som er den store kunnskapsinstitusjonen på Sørlandet. Jeg håper min kompetanse og mitt kontaktnett skal bidra til å videreutvikle universitetet som den sentrale motoren i landsdelen, sier Mørk.

Kenneth Mørk skal ha en 60 prosent stilling ved Universitetet i Agder og vil starte i begynnelsen av august. Mørk skal kombinere engasjementet ved UiA med sin gruppelederstilling i Kristiansand bystyre.

– Jeg tror det skal fungere fint å kombinere de to engasjementene. Partibakgrunn og partiskiller betyr mindre når vi har et felles mål, nemlig at Universitetet skal fortsette å styrke sin posisjon både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Jeg vil også bidra til at UiA styrker samarbeidet med universitetsbyene Grimstad og Kristiansand, og også |hele Agder-regionen, fortsetter Mørk.   

Mørk skal arbeide med å styrke universitetets samfunnskontakt og myndighetskontakt i nær dialog med universitetsledelsen.

– Jeg ser frem til å gå i gang med arbeidet. Universitetet har en fremoverlent og offensiv ledelse, med store ambisjoner for institusjonen. Jeg ser virkelig frem til samarbeidet, sier Mørk. 

Paal Pedersen, foto

Paal Pedersen

Direktør for samfunnskontakt ved Universitetet i Agder, Paal Pedersen, ser frem til å starte samarbeidet med Mørk.

– Kenneth Mørk har alle forutsetninger for å fylle engasjementet på en god måte. Han har gode strategiske evner, kan politikk og evner å se muligheter for å styrke UiA i en tid hvor kampen om ressursene blir tøffere, sier Pedersen.

Pedersen mener også det skal gå fint å kombinere de to rollene.

– Universitetets strategi understreker tydelig at vi skal samskape med våre omgivelser for fremtidens kunnskap, og at vi skal være en sentral samarbeidspartner for å sikre at studentene er attraktive og rustet for fremtidens arbeidsliv. I dette arbeidet er det utelukkende en styrke at universitets medarbeidere har ulike nettverk og partibakgrunner, avslutter Pedersen.

Bakgrunnen for Mørks engasjement ved UiA er at seniorrådgiver Erle Wright Severinsen er i fødselspermisjon.