0
Hopp til hovedinnhold

Kartleggingen igang

– Vi tar mobbing og trakassering på alvor og trenger å vite mer om omfanget. Den nasjonale kartleggingen har startet og vi håper alle UiA-ansatte bruker noen minutter på å svare, sier rektor Frank Reichert.

Frank Reichert, foto
Rektor ved UiA, Frank Reichert.

Fra 20. mai og fram til 31. mai gjennomføres en stor nasjonal kartlegging for rundt 40.000 ansatte ved landets universiteter og høgskoler. Kartleggingen er kommet i stand etter et initiativ fra Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo.

På mandag eller tirsdag vil alle ansatte få en epost med en lenke til undersøkelsen og det tar noen få minutter å svare. Alle skal svare på om de har opplevd mobbing eller trakassering i jobbsammenheng, og om de vet hvor de skal henvende seg hvis de har opplevd dette. I kartleggingen er det også spørsmål om hvilken posisjon den som mobber eller trakasserer har.

Universitets- og høgskolerådets arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering som ledes av Reichert, har utviklet spørsmålene i undersøkelsen.

– Per i dag finnes det lite kunnskap om omfanget av mobbing og trakassering i sektoren.

Vi gjennomfører kartleggingen fordi vi tar mobbing og trakassering på alvor. Ved å få konkrete tall flytter vi oss fra synsing til fakta. Det gir grunnlag for tiltak i arbeidet med å forebygge og følge opp mobbing og trakassering, sier Reichert.

Senke terskelen

Å si i fra om en uønsket hendelse kan være vanskelig. Er saken alvorlig nok? Hvem man skal henvende seg til, og hvordan følges dette opp, er spørsmål som uroer mange.

– Vi håper at økt oppmerksomhet på tematikken vil senke terskelen for å si ifra når man opplever uønskede hendelser, sier Reichert.

Kartleggingen er anonym. Ingen oppgir navn og koblingen mellom epost-adresse og svarskjema slettes umiddelbart etter kartleggingen er gjennomført. Det er heller ingen ansatte ved den enkelte institusjon som har innsyn i datamaterialet. Datainnsamlingen og analysene i etterkant blir tatt hånd om at Ipsos Norge. De bearbeider svarene på en måte som sikrer den enkeltes anonymitet i henhold til personvernlovgivningen. Det utarbeides en rapport på nasjonalt nivå. Universiteter og høgskoler kan be om rapport på institusjonsnivå, men ikke på fakultets- og instituttnivå.

Telefontjeneste

Hvis noen har behov for en å snakke med i forbindelse med tematikken er det opprettet en egen 24/7-telefontjeneste i tiden under og etter kartleggingen.  Det er Senter for krisepsykologi i Bergen som har telefontjenesten.

Si i fra

Fordi kartleggingen er anonym vil ikke svarene kunne brukes som en varsling.

– Har noen opplevd uønskede hendelser i ditt ansettelsesforhold hos oss, ber vi dem varsle ved hjelp av vår si ifra-funksjon. Da kan vi følge det opp hendelsene på en korrekt måte, sier Reichert, og viser til UiA sin  si ifra-side.

Send studiet på mail