0
Hopp til hovedinnhold

Kandidatundersøkelsen legges fram torsdag

Får studenter jobb etter UiA-utdanningen? For fjerde gang har UiA spurt sine uteksaminerte kandidater om hvilken betydning utdanningen har på jobbmarkedet. 

Kandidatundersøkelsen frontpage

Over seks tusen tidligere UiA-studenter har svart på årets kandidatundersøkelse og tallene legges fram torsdag. På Campus Kristiansand presenteres resultatene i åpent allmøte i Sigrid Undsets hus - Bygg 46, Klokken 11:00. På Campus Grimstad er det en tilsvarende framlegging i auditorium A2 135 kl. 14.00.

Det er ikke bare nyutdannede som er spurt i denne kartleggingen. Kandidater helt tilbake til 2008 er tatt med for å få et mer langsiktig blikk på UiAs betydning for inngangen til arbeidsmarkedet.

I kartleggingen har vi også spurt om kontakten med arbeidslivet gjennom studiene. Hva betyr praksis og samarbeid med arbeidslivet gjennom studiene på UiA, og hvilken nytteverdi har dette i kandidatenes arbeidshverdag. Vi har også vi bedt de uteksaminerte å vurdere sin egen utdanning, UiA og studiebyen og hvilke kompetansebehov de har fremover.

- Tallene fra kandidatundersøkelsen og andre kartlegginger er viktige for UiAs kvalitetsarbeid i utvikling av studiene våre, sier Gøril Hannås, viserektor for samfunnskontakt og nyskaping.

Det er Kantar AS som har gjennomført Kandidatundersøkelsen for UiA, og de er til stede under framleggingen. Det blir også fakultetsvise presentasjoner av resultatene. Se kalenderen på Innaskjærs for tidspunkt.