Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Kan dagens vannkraft gi liv til morgendagens grønne næringsliv?

Fornybar kraft er trukket frem som et mulig konkurransefortrinn for Agder. Hvordan kan det få fremtidens industri til å satse i regionen? Det skal NORCE og Handelshøyskolen ved UiA forske på.

Bildet er et nærbildet av frådende vann.
90 prosent av all kraftproduksjon i Norge kommer fra vannkraft. Illustrasjonsbilde: Pexels.com

– Den nye satsingen på batteriproduksjon i regionen gir Agder en mulighet. Vi skal blant annet se på hva som må være på plass for at vår landsdel kan ta en ledende posisjon innen grønn næringsutvikling, sier forsker Jan Ole Rypestøl ved Handelshøyskolen ved UiA.

Prosjektet heter FORNYAGDER, og er eid av forskningsinstituttet NORCE. Målet er å undersøke betydningen av eksisterende energiøkonomiske, politiske og industrielle rammebetingelser for å utnytte fornybar kraft til grønn næringsutvikling i Agder. NORCE skal forske på energiøkonomien. Handelshøyskolen ved UiA skal forske på de politiske og industrielle rammebetingelsene.

Ulik fremgangsmåte

– Vi skal blant annet studere og sammenligne tre forskjellige etableringer i batteri-industrien, nemlig Morrow i Agder, Northvolt i Sverige og Freyr i Mo i Rana. Alle tre satser innen samme næring, men går frem på forskjellig vis, sier Arne Isaksen som er professor ved Handelshøyskolen ved UiA. 

Bilde av professor Arne Isaksen og forsker Jan Ole Rypestøl.

Professor Arne Isaksen (t.v.) og forsker Jan Ole Rypestøl er ansvarlig for én av tre arbeidspakker i forskningsprosjektet.

Northvolt i Sverige har for eksempel valgt å etablere fabrikken sin i Skellefteå i Nord-Sverige, mens forsknings- og utviklingsavdelingen er lokalisert over 70 mil unna, i Västerås. Til sammenligning har Morrow Batteries planer om å etablere fabrikken sin i Arendal og pilotfabrikken i Grimstad, bare 30 minutters kjøretid fra hverandre.

– Det har med lokal kompetanse å gjøre. Det er viktig at regionen bevarer og dyrker denne kompetansen videre, for slike etableringer kan gi ringvirkninger. De nye næringene vil bestå av mer enn én stor fabrikk, og vi vil blant annet se på hvordan lokalt næringsliv kan bidra til leveringskjeden, sier Isaksen.

Involverer hele Agder

Rypestøl og Isaksen skal jobbe med arbeidspakken som handler om industrielle rammebetingelser, mens førsteamanuensis Stina Torjesen skal jobbe med arbeidspakken som handler om de politiske. I tillegg skal Eyde-klyngen, Agder Energi, Morrow Batteries, Agder fylkeskommune, Østre Agder Næringsforum, Business Region Kristiansand, Lister interkommunale politiske råd, Setesdal interkommunale råd og Region Kristiansand bidra med ressurser til prosjektet.

– Vi har også tidligere arrangert workshoper om mulige ringvirkninger av Morrows etablering som del av et masteremne. Slike samarbeid gir UiA muligheten til å både forske, legge til rette for samarbeid og gi våre studenter innsikt i de nye fremvoksende næringene, sier professor Arne Isaksen.

FORNYAGDER starter i løpet av våren 2022, og vil pågå frem til 2025. Prosjektet har fått tildelt fem millioner kroner fra Regionalt Forskningsfond Agder.