0
Hopp til hovedinnhold

Julie, Jonas og Nazir får studiepoeng for å hjelpe medstudenter

- Vi har som mål at færrest mulig skal droppe ut. Derfor skal vi sørge for at folk har det bra, men også lykkes faglig, sier studentmentor Julie Gjerdsjø Eriksen (21).

Studentmentorene skal hjelpe og veilede nye studenter.
Julie Gjerdsjø Eriksen, Nazir El-Halabi og Jonas Hvaal Christensen skal hjelpe og veilede nye studenter.

Hun er studentmentor sammen med blant andre Nazir El-Halabi (23) og Jonas Hvaal Christensen (27). Dette er et tiltak der erfarne studenter veileder ferske studenter, for å skape en positiv studiestart for de som kommer rett fra videregående skole.

Mentorene får studiepoeng

Det hele er i regi av mentorordningene God start (Fakultet for humaniora og pedagogikk), FYSE (Fakultet for teknologi og realfag) og PEER (Fakultet for samfunnsvitenskap).

Julie Gjerdsjø Eriksen, studentmentor.

Julie Gjerdsjø Eriksen ble ferdig med bachelorgraden i biologi i fjor. Nå tar hun et årsstudium i matematikk.

Her får studentmentorene opplæring i gruppeledelse, menneskemøtekompetanse, studieteknikker og faglig utvikling.

Dette gir dem fem studiepoeng som belønning for innsatsen, noe som er nytt fra UiA i år.

- For meg er dette en lederutdannelse. Du får lede en studentgruppe, planlegge økter, jobbe kreativt og møte nye mennesker. Dette er en god erfaring å ha senere i livet, spesielt for meg som ønsker å bli lærer, sier Jonas Hvaal Christensen.

Reduserer strykprosent

Ordningen skal være med på at færre nye studenter skal føle på ensomhet, og redusere strykprosenten i visse fag.

Jonas Hvaal Christensen tar et årsstudium i engelsk ved UiA.

Jonas Hvaal Christensen tar et årsstudium i engelsk ved UiA.

Både Julie Gjerdsjø Eriksen og Jonas Hvaal Christensen har tidligere erfaring som mentor. Begge har opplevd at strykprosenten har gått ned etter at mentorgruppene ble etablert.

- Eksamen på universitetet er veldig annerledes enn i videregående. I visse fag kan vi for eksempel se en stor reduksjon i strykprosenten. Det viser at mentorordningen funker bra, sier Hvaal Christensen.

Gjerdsjø Eriksen viser til et annet eksempel på at ordningen gir gode resultater:

- For noen år tilbake var det horribel strykprosent i et mattefag ved ingeniørutdanning. Derfor startet vi med mentorordningen FYSE. Da vi jobbet tett sammen og arrangerte mye sosialt gikk strykprosenten ned, sier hun.

Korona har skapt mentor-behov

Involverte i mentorordningen ser at koronapandemien har skapt et større behov for et slik tiltak til studentene.

Studentene sier de får personlig utvikling av å være mentor. De har sett et økt behov for et slik tiltak etter pandemien.

Studentene sier de får personlig utvikling av å være mentor. De har sett et økt behov for et slik tiltak etter pandemien.

- De som kommer rett fra videregående har mistet eksamen og halve videregående under korona. Det gjør det kanskje skummelt å komme hit. Derfor er mentorordningen et større satsingsområde i år, og vi ser at det fungerer. Vi har gitt mentorene grundig opplæring, nærmere 130 timer som tilsvarer fem studiepoeng, slik at de er rustet til jobben.

Det sier Sara Sørstrand. Hun er prosjektleder i God start og praksisrådgiver ved UiA.

Nazir El-Halabi tar en bachelorgrad i It- og informasjonssystemer.

Nazir El-Halabi, bachelorstudent i it- og informasjonssystemer.

Sørstrand viser til studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) som viser bekymringsfulle tall om studentens psykiske helse og livskvalitet, som følge av pandemien.

Dette er årsaken til at Nazir El-Halabi ønsket å bli studentmentor i år. Hver studentmentor får en egen gruppe på 10-15 studenter, som følges opp gjennom semesteret.

El-Halabi har satt som personlig mål at ingen i hans gruppe skal kjenne på den samme ensomheten han kjente på som ny student.

- Første studieåret mitt var ensomt. Det var vanskelig å komme i kontakt med lærere og jeg hadde ingen venner. Da valgte jeg å droppe ut første året. Nå vil jeg være den som motiverer studentene til å stå på, selv om overgangen fra videregående eller fra et annet studium kan være tøft, sier han. 

Interessert å bli mentor eller bli med i en mentorgruppe? Da bør du lese dette:

SLIK FUNGERER MENTORORDNINGEN:

Studentmentorene må gjennom følgende felles opplæring:

  • Menneskemøtekompetanse, gruppeledelse og studiestrategi.
  • Informasjon om ulike studenttilbud og interne rutiner ved UiA.
  • I løpet av semesteret må studentmentorene levere en godkjent/ikke godkjent eksamen.
  • Opplæringen gir fem studiepoeng, som tilsvarer 130 timer.
  • Mentorordningen “God start” er nå inne på ni studier, hvorav fire er obligatorisk for bachelorstudenter (ikke årsstudenter).
  • Rekrutteringen av mentorer starter i januar der aktuelle søkere skal igjennom intervjuer før utvelgelse av hvem som får tilbud om å bli studentmentor.
  • Ifølge praksisrådgiver Sara Sørstrand er opplæringsprosessen satt opp for å kvalitetssikre tilbudet til førsteårsstudentene. Men også for at mentorene får noe igjen, derav fem studiepoeng.

Kilde: Sara Sørstrand/God start