0
Hopp til hovedinnhold

Jørn Schau fikk Utdanningsprisen 2014

Førstelektor Jørn Schau ved Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk fikk overrakt Utdanningsprisen 2014 ved UiA av viserektor Marit Aamodt Nielsen under UiA-dagen - de ansattes årsfest.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Jørn Eivind Schau får Utdanningsprisen 2014 overrakt av viserektor for utdanning, studiekvalitet og læringsmiljø Marit Aamodt Nielsen under UiA-dagen, de UiA-ansattes årsfest. (Alle foto: Jan Arve Olsen)

Jørn Eivind Schau får Utdanningsprisen 2014 overrakt av viserektor for utdanning, studiekvalitet og læringsmiljø Marit Aamodt Nielsen under UiA-dagen, de UiA-ansattes årsfest. (Alle foto: Jan Arve Olsen)

Utdanningsprisen er på 100.000 kroner samt en plakett.

Musikeren med fløyte som instrument har bygd opp et fløytemiljø som får bred anerkjennelse også internasjonalt. Men Jørn Schau gir ikke bare studentene undervisning av høy kvalitet – også ved en gjennomtenkt offensiv bruk av gjestemusikere – men forbereder dem på et tøft arbeidsmarked ved å gi dem en bred plattform å stå på.

Gjennom sitt virke er Jørn Schau også en inspirator i et miljø som lenge har vært på hæla i forhold til nedleggelse.

- En inspirator

- Jørn Eivind Schau framstår som inspirator i miljøet – én som kan bidra til å engasjere, til å binde sammen og lage et hele, sa viserektor for utdanning, studiekvalitet og læringsmiljø, Marit Aamodt Nielsen, da hun overrakte Utdanningsprisen 2014.

Det er styret ved Universitetet i Agder som tildeler prisen, og det formelle vedtaket ble gjort 18. juni. Seks kandidater konkurrerte om prisen, som fikk endret statuttene til i fjor. Før måtte det et helt miljø til for å komme i betraktning – nå er det altså én vinner. Som «skal bruke prisen til tiltak som fremmer utvikling av læringsmiljø og/eller studiekvalitet», som det heter i statuttene.

- Jørn Eivind Schau framstår som inspirator, sa viserektor Marit Aamodt Nielsen blant annet i talen ved utdelingen av prisen.

- Jørn Eivind Schau framstår som inspirator, sa viserektor Marit Aamodt Nielsen blant annet i talen ved utdelingen av prisen.

I Prisutvalgets begrunnelse for tildelingen - som UiA-styret sluttet seg til - står det blant annet omtrent slik, siterte viserektor:

«Universitetets studier innenfor klassisk musikk har i en årrekke stått overfor store utfordringer og vært truet av nedleggelser. Prisutvalget mener nå å kunne se at et miljø som har vært «på knærne» er i ferd med å arbeide seg opp igjen, ikke minst takket være Jørn Eivind Schaus innsats, blant annet gjennom «Prosjekt klassisk».

Gjennom utstrakt bruk av anerkjente gjestelærere mener prisutvalget at Schau toner ned egen betydning og framstår ydmyk i forhold til sin egen status. Schau setter studentenes faglige utvikling i fokus ved å legge til rette for at de får input og påfyll fra ulike kilder. Utenlandske studenter og gjestelærere bidrar til å berike miljøet, både faglig og sosialt.

Prisutvalget finner det også svært positivt at Schau forbereder studentene på det arbeidsmarkedet de skal ut i, der det frie markedet har andre krav og forventninger enn det institusjonelle musikklivet. Gjennom utdanningen skapes det nå en tydeligere plattform for framtidig virksomhet, og det vektlegges i større grad å lære «yrket».»

 

Jørn Schau takket for prisen med å fortelle litt om hvordan han arbeider med undervisningen.

Jørn Schau takket for prisen med å fortelle litt om hvordan han arbeider med undervisningen.

Bygge egen plattform

- Prispengene vil nok gå til mer av det samme, sier Jørn Schau med et smil.

Han har ikke klart for seg hvordan de 100.000 kronene skal brukes konkret, men det er jo nærliggende å gjøre mer av det som ga ham prisen – «tiltak som fremmer utvikling av læringsmiljø og/eller studiekvalitet».

- Min filosofi er blant annet at studentene må få inspirasjon fra andre enn den samme læreren som de har over flere år. Det handler ikke bare om teknikk og lesing av noter, det handler mer om at studentene trenger å være klar over at musikken fungerer internasjonalt – og at forståelsen ofte er en annen enn i øvingsrommet, sier Schau.

Studentenes møte med andre – gjesteforelesere, gjestemusikere, virkelighetsforståelser - er en viktig del av fundamentet til den plattformen Schau er opptatt av at studentene bygger seg en egen plattform for sin yrkesutøvelse gjennom studieløpet.

- Hver og en må kjenne at det er flere måter å gjøre ting på, og så finne sin egen måte. Det gir trygghet, som skaper en rolig og avslappet atmosfære som bringer studenten ned til dypet av sin egen musikalsk forståelse og sitt eget uttrykk, sier Jørn Schau.

Uten krigsteknikk

Studieteknikken er – i motsetning til old school med beinhard konkurranse og ekstrem-terping på tekniske detaljer med mesterens hånd svevende over hodene klar til å hamre ned på feil – basert på at alle har problemer å løse i forhold til instrument og musikk. Dermed blir det ikke så farlig å gjøre feil – og dermed lettere prøve ut nye ting. Eller å komme over en glipp som måtte komme på et ubeleilig tidspunkt, for eksempel under en konsert. Alt faller ikke i grus.

- Men det er ikke snakk om å ta lett på det, eller at man ikke skal være forberedt. Det handler bare om at ikke alt kan løses best ved å bruke krig som tilnærmingsmetode, sier Jørn Schau.

Overlevelsesteknikker for musikere

En annen del av plattformen studentene bygger hos Jørn Schau er virkelighetsforståelsen i forhold til arbeidsmarkedet.

- Studentene må se at det ikke bare er i orkestrene at livet leves. Der er det få jobber og mange om beinet. Det gjelder å bygge fleksibilitet, mener Schau.

I Skandinavia er det mange måter å overleve på som musiker. I konserter med små grupper på små steder, spille i kirker, forsamlinger av andre typer – det gjelder å være aktive og jobbe variert. Bygd på en trygg musikalsk plattform kommer fleksibiliteten og evnen til å spille på mange arbeidsmessige strenger og samtidig være musiker.

Det er god ballast å gå ut av universitetet med for noen hver.

Selvsagt ble Jørn Schau feiret med fløytespill - nærmere bestemt melodien "And the Wind Whispered".

Selvsagt ble Jørn Schau feiret med fløytespill - nærmere bestemt melodien "And the Wind Whispered".