0
Hopp til hovedinnhold

Jobber for juss- og psykologistudier på UiA fra 2022

Universitetet i Agder jubler over at regjeringen i dag foreslår å fjerne monopolet som har gjort at kun utvalgte universitet kan tilby profesjonsstudier i psykologi og juss. 

Rektor Sunniva Whittaker

Rektor Sunniva Whittaker (Foto: Jon Petter Thorsen / Aptum)

- Dette er veldig gledelige nyheter. UiA har gjennom flere år arbeidet strategisk for å bygge opp kompetanse med sikte på å kunne tilby profesjonsstudiet i psykologi og rettsvitenskap. Regjeringens forslag om å endre gradsforskriften er avgjørende og nå intensiverer vi arbeidet med mål om å tilby studiene allerede fra neste høst, under forutsetning av finansiering og godkjenning av studieplaner, sier Sunniva Whittaker, rektor ved UiA.

Godt i gang

UiA tilbyr i dag bachelorutdanning i rettsvitenskap. Med en masterutdanning får studentene et fullverdig studium i rettsvitenskap på Sørlandet.

- Vi har studieplaner og fagmiljø klart. I tillegg jobber tre vitenskapelige ansatte målrettet mot snarlig opprykk til professor og sikrer dermed at vi har god kompetanse til å gjennomføre studiet, sier Kristin Wallevik, dekan ved Handelshøyskolen ved UiA.

Et løft for psykisk helse  

Fra 2020 er det lovpålagt med psykologikompetanse i alle norske kommuner. Samtidig er dette en yrkesgruppe som mer enn halvparten av norske kommuner strever med å rekruttere.

- UiA har flere fagmiljø med høy kompetanse innen psykisk helse og psykisk helsearbeid. Vi har tett samarbeid med relevante tjenester både i kommuner og helseforetak som garanterer for praksis for studentene, sier Anders Johan Wickstrøm Andersen, dekan for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Det jobbes intenst for å få på plass det som mangler for å kunne opprette studiet. Om alt faller på plass kan de første studentene tas imot allerede i 2022.

En styrket region

Profesjonsstudiet i psykologi og rettsvitenskap på UiA blir viktig for hele Agder. Begge krever at finansieringen kommer på plass og at UiA tildeles studieplasser.

- Regjeringens signaler er veldig gledelige. Det vil bli et løft for hele Agder om jurister og psykologer utdannes her. Nå er det viktig at alle gode krefter både offentlig og privat, jobber sammen for å få dette på plass, sier fylkesordfører i Agder Arne Thomassen.