Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Jakter på kandidater

Om seks uker er det studentvalg på UiA. Nær 80 verv skal fylles. Studentorganisasjonen har startet jakten på kandidater.

STA-leder William Thanootahong Svendsen (foto)

PÅ KANDIDATJAKT: STA-leder William Thanoothong Svendsen oppfordrer alle studenter til å engasjere seg i det kommende studentvalget. – Det er viktig for demokratiet, for UiA og for studentene, sier han.

– Heldigvis er det mange engasjerte studenter på UiA. Jeg er derfor ganske sikker på at vi skal klare å fylle vervene, sier William Thanootahong Svendsen, tredjeårsstudent på bachelorstudiet i historie og leder av Studentorganisasjonen i Agder - STA.

– Studentparlamentet og fakultetsstyret er utmerkede arenaer å bidra til universitets utvikling på. Det er både spennende og givende å være aktiv i studentpolitikken, og det er utrolig viktig for universitetets utvikling. For det er gjennom vervene som skal fylles, at vi som studenter få gjennomslag – enten det er i fakultetsstyrene eller i Studentparlamentet, der det nå skal velges inn representanter for oss, sier Svendsen.

Les mer om studentvalgene ved UiA her!

Viktig for å bli hørt

Vi møter den engasjerte studentlederen i Vrimlehallen på Campus Gimlemoen. Der forbereder han seg til Karriereuka som går av stabelen neste uke. En rekke bedrifter, arbeidsplasser og virksomheter stiller opp og møter studentene på UiA. Målet er å gi studentene en anledning til å møte og bli bedre kjent med næringslivet.

Det personlige møtet

Fristen for å stille som kandidat i studentvalgene er 8. mars – to uker før selve stemmegivingen begynner. Frem til da er hovedfokuset til STA-ledere på arbeidet med å få så mange kandidater til vervene som skal fylles, som mulig.

– Jo flere som stiller, jo bedre. Stor deltakelse betyr at studentdemokratiet er sundt og levedyktig, sier Svendsen.

Studentvalgene ved UiA holdes hvert år, så noe erfaring legger studentlederen til grunn i rekrutteringsarbeidet nå. Blant annet stiller vanligvis og relativt sett flere kandidater til valg ved fakultetene for samfunnsvitenskap, teknologi og fra handelshøyskolen, enn fra fakultetene for kunstfag og humaniora og pedagogikk.

– Det er vanskelig å si sikkert hvorfor det ofte er slik. Det kan selvsagt henge litt samen med vaner og tradisjoner på fakultetene. Men jeg vil uansett oppfordre alle studenter, uavhengig av fakultet, til å vurdere om hen bør stille som kandidat i år, sier han.

Studentlederen forteller også at STA vil være å finne på en rekke arenaer i tiden frem til kandidatfristen går ut, og etter det for å oppfordre studentene til å stemme.

– Vi kommer særlig til å legge vekt på å ha stands i Vrimlehallen på Campus Kristiansand og i Gata på Campus Grimstad. Det er noe med det å møte folk ansikt til ansikt, dialog og meningsutveksling flyter lettere da. Dette er også det første valget etter covid, så jeg ser virkelig frem til å møte folk, i stedet for å sende dem en e-post eller møte dem digitalt.

KI står sentralt som sak

Av saker som han håper å få diskutert med sine medstudenter når han er rundt og appellerer til sine medstudenter, står kunstig intelligens sentralt. Særlig eksemplifisert ved chatboten ChatGPT har fått mye oppmerksomhet for sine detaljerte og velformulerte svar på tvers av mange forskjellige kunnskapsdomener.

– Av andre ting som vi er opptatt av, vil jeg også nevne læringsmiljøet ved UiA. Dette er et område som mange studenter er opptatt av. Her er det viktig for oss å ha en kontinuerlig god dialog med universitet, for dette kan alltid forbedres. Det samme gjelder det grønne skifte. Her må vi alle passe på og bidra best mulig, sier han.

Samskaping gir størst gevinst

Dialog står i det hele tatt sentralt for STA-lederen. Det er i møtet med andre han ser det beste komme frem.

– I denne sammenheng handler det for studentene om å være en stor demokratisk bevegelse, der flest mulig engasjerer seg. For det er gjennom den studentdemokratiske bevegelsen vi sikrer oss det beste læringsmiljøet. En aktiv student bidrar til å sementere dette, og gjør oss i stand, sammen med UiA, til å skape et universitet som gir oss alle den største gevinst, sier William Thanootahong Svendsen.