Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt prisdryss over forskning ved UiA

UiAs Senter for integrert krisehåndtering har fått internasjonale priser for et treårig forskningsprosjekt finansiert av EUs Horizon 2020-program.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Foto av Jose Gonzalez som mottar pris for Smart Mature Resilience
Professor Jose Julio Gonzalez (t.h.) mottar innovasjonspris for forskningsprosjektet Smart Mature Resilience fra CENs president Vincent Laflèche. (Foto: Holger Robrecht.)

– Dette er en anerkjennelse av at det arbeidet vi gjør ligger på et høyt internasjonalt nivå. Prisene gir prestisje og gjør oss synlige for en rekke nye samarbeidspartnere, sier professor emeritus Jose Julio Gonzalez.

Senter for integrert krisehåndtering (CIEM) har tidligere mottatt pris for beste web-side og fått beste evaluering fra EU-kommisjonen. Gonzalez selv har fått Kongens fortjenstmedalje tidligere i år, og nå er forskningssenteret tildelt ytterligere to nyskapingspriser.

Prisene er tildelt forskningsprosjektet Smart Mature Resilience som pågikk i årene 2015-18.

Nyskapende og effektivt

Prosjektet får pris for å ha utviklet nyskapende måter som byer og kommuner kan håndtere terroranslag, flomkatastrofer og andre ulykker med. Forskerne har levert en håndbok til EU om retningslinjer for de viktigste mottrekkene et samfunn kan gjøre for å redusere sårbarhet og komme på fote igjen etter ulykker. De har også spilt inn nye forslag til det europeiske standardiseringsarbeidet på workshoper i regi av CEN Workshop Agreement.

Horizon 2020-programmet er EUs største forsknings- og utviklingsprogram og har gått over sju år i perioden 2014-20.

Gonzalez etablerte Senter for integrert krisehåndtering i 2011 og ledet forskningen på prisvinner-prosjektet fra UiAs side. På vegne av prosjektet tok han selv imot den gjeveste innovasjonsprisen.

Den ble delt ut i Brussel 13. november på den europeiske konferansen ‘Boosting innovation through standards’  i regi av CEN (den europeiske standardiseringsorganisasjonen) og CENELEC (den europeiske elektroniske standardiseringsorganisasjonen).

Over 300 delegater deltok på konferansen, de fleste fra Europa, men også noen fra USA og Asia.

CIEMs forskningspartner i Tyskland, ICLEI, har på vegne av Smart Mature Resilience mottatt førsteprisen for utarbeidelsen av et nyskapende og effektivt sikkerhetssystem. Den prisen ble delt ut i Berlin av den tyske standardiseringsorganisasjonen DIN.

Gjør seg i CV-en

Gonzalez sier at prisene bidrar til at Senter for integrert krisehåndtering framstår som en attraktiv partner. Nye aktører har meldt seg og spurt om de kan samarbeide med UiA-senteret.

– Med slike priser på CV-en blir det opplagt lettere å bli lagt merke til når vi skal skrive nye søknader om å få internasjonale forskningsprosjekter, sier Gonzalez.

Det var for øvrig 50 andre søkere den gang Senter for integrert krisehåndtering søkte og fikk EUs Horizon 2020-prosjekt for å utvikle Smart Mature Resilience i perioden 2015-18.

Smart Mature Resilience ble gjennomført av UiAs Senter for integrert krisehåndtering i samarbeid med Kristiansand kommune, beredskapsenheter i Agderfylkene og internasjonale aktører.