Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Inspirerer næringsliv og akademia til felles EU-søknader

Nærmere 100 forskere fra industri, næringsliv, sykehus og akademia i Agder møtes på UiA for å se om de sammen kan skape forskningsprosjekter som når opp i EUs program Horizon 2020.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Seminardeltakerne fulgte godt med på innledningsforedragene i plenum.

Seminardeltakerne fulgte godt med på innledningsforedragene i plenum.

Frank Reichert, portrett, foto

Frank Reichert. Bilde: UiA.

- Samlingen markerer kick-off for siste arbeidsprogramperiode fra 2018 til 2020 i Horisont 2020, og håpet er at den kan sette i gang prosesser som fører fram til prosjektsøknader fra Sørlandet. Vi er sterke hver for oss, men kanskje ekstra sterke når og hvis vi kan skape noe sammen, sier rektor Frank Reichert (bildet).

Vil du være med? Se programmet her og meld deg på her!

Horizon 2020, logo

HORIZON 2020: UiA og samarbeidspartnere arrangerer kick-off for siste søknadsrunde i Horizon 2020. UiA har fem prosjekter i programmet i dag.  

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 80 milliarder euro. Programmet fokuserer på tre hovedområder, knyttet til utfordringer Europa står ovenfor: Fremragende forskning, konkurransedyktig næringsliv og forskning for å løse samfunnsutfordringer. Hvert av hovedområdene er så inndelt i underområder. 

Programmet startet i 2014 og varer fram til og med 2020. Norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land. 

Se video: Horizon 2020 på fem minutter!

Bente Bakos fra Forskningsrådet gikk gjennom hva som er nytt i siste arbeidsprogramperiode.

Bente Bakos fra Forskningsrådet gikk gjennom hva som er nytt i siste arbeidsprogramperiode.

Fem til nå fra UiA

Hilde Inntjore, portrett, foto.

Hilde Inntjore. Bilde: privat.

Universitetet i Agder har siden starten sendt ca. 75 samarbeidssøknader og enkeltsøknader om støtte til forskningsprosjekter i Horizon 2020. Fem har nådd opp, alle knyttet til prosjekter innen teknologi-området. Fire av disse har vært knyttet til temaer innen sikkerhet via CIEM – universitetets senter for integrert krisehåndtering – mens det femte knytter seg til et samarbeid mellom UiA og it-, offshore-, og marinebedriften Red Rock.

- I tillegg har vi en søknad inne akkurat nå som har gått gjennom det første nåløyet. Denne kommer fra Fakultet for humaniora og pedagogikk og fokuserer på aspekter knyttet til Europas konfliktfylte fortid, særlig på Balkan, forteller seniorrådgiver Hilde Inntjore (bildet) ved UiAs forskningsadministrative avdeling, som koordinerer arrangementet.

Siste runde begynner

På samlingen tirsdag vil forskningsrådet presenterer hva som er nytt, med vekt på mulighetene som finnes for offentlig sektor, næringsliv og forskningssektoren i Agder og Norge, samt hva som er særlig nytt for denne siste søknadsperioden i Horizon 2020. Blant annet er temaområdet migrasjon nå langt mer fremtredende enn det var da programmet startet i 2014.

Videre vil det bli anledning til å drøfte prosjektskisser, ideer, tid til spørsmål og svar både i mindre grupper og i individuelle samtaler både med hverandre og med forskningsrådets representanter.

- Arrangementet er også en god arena til å møte potensielle regionale samarbeidspartnere, og å knytte kontakter til forskningsrådets ressurspersoner for hvert område i Horizon 2020, sier Hilde Inntjore.

- Og, ikke minst: Prosjektutviklingen som skjer i arbeidet med en EU-søknad kan man dra nytte av også til søknader til andre finansieringskilder. Vi har flere eksempler p at EU-søknader som ar gode, men likevel ikke nådde helt gjennom, har gitt uttelling blant annet hos forskningsrådet. Søknader til EU danner på mange måter en god standard på nettopp å utvikle prosjektsøknader, så her er det mye å lære uansett, sier hun.

Det er Universitetet i Agder, Norges forskningsråd og det regionale EU-nettverket Horizon South Norway som arrangerer kick-offen for siste arbeidsprogramperiode (2018-20) i Horisont 2020.

Glimt fra konferansen 21. november.