0
Hopp til hovedinnhold

Innstiller mot HiT-fusjon

Universitetsdirektør Tor A. Aagedal anbefaler styret ved Universitetet i Agder å si nei til fusjon med Høgskolen i Telemark. 

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

UiA Campus Kristiansand

Innstillingen er utarbeidet i samråd med UiA-styrets leder, rektor Torunn Lauvdal, slik Loven om universiteter og høyskoler krever.

Rektor er enig i vurderingen, og stiller seg bak argumentasjonen i saksutredningen.

Saken blir behandlet i UiAs styremøte 18. juni.

Fusjonsspørsmålet har vært utredet gjennom tre år. Bildet som tegnes i den 15 siders saksutredningen er nyansert, men konklusjonen er at «arbeidet med sikte på en sammenslåing av UiA og HiT ikke videreføres». Spørsmålet blir lagt bort – det er ikke snakk om å legge saken på is.

- Det er en sammensatt sak, men en totalvurdering gjør at jeg innstiller på et nei til fusjon, sier universitetsdirektør Tor A. Aagedal.

Hovedargumentene i innstillingen er oppsummert:

Mot fusjon:

  1. Prosessen ville blitt meget krevende med merkostnader og krevende ledelsesutfordringer som kan ta bort fokus fra den faglige utviklingen.
  2. Høringsuttalelsene er nesten entydige mot fusjon.
  3. Strukturgjennomgangen i høyere utdanning som Kunnskapsdepartementet nå har invitert til, der de politiske signalene om at sammenslåinger i UH-sektoren er ønskelig er enda tydeligere enn tidligere. Et fusjonsvedtak ville føre til at UiA måtte forholde seg to krevende parallelle prosesser samtidig.

For fusjon:

  1. I et langt tidsperspektiv ville et sammenslått UiA/HiT ha bedre forutsetninger for å utvikle større fagmiljøer med høyere kvalitet. Det ville gjøre en sammenslått institusjon mer attraktiv både for studenter og forskere enn UiA og HiT hver for seg.
  2. Endrede rammevilkår med økt konkurranse om gode studenter, gode fagfolk og ressurser. De politiske myndighetene har gitt klare signaler om at det blir lagt sterkere vekt på konkurranse om midlene i finansieringen av universiteter og høyskoler.

Innstillingen legger også bort problemstillingen rundt «Utvidet institusjonalisert samarbeid». HiT ønsker å stå fritt om en sammenslåing med UiA faller bort.

Samarbeidet mellom UiA og HiT som er i gang vil bli videreført – det gjelder blant annet samarbeidet om masterutdanningene i world music og akvatisk økologi. Samarbeid som kommer i stand mellom de to institusjonene framover vil naturligvis få samme behandling som samarbeidsprosjekter med andre institusjoner.

Styresaken i fulltekst er her: (Finn saken i venstre spalte, Ssak S63/14)

Les intervju med rektor Torunn Lauvdal: