0
Hopp til hovedinnhold

Innspurt for strategiprosessen

Strategiprosessen er nå i siste fase før den endelige strategien skal vedtas av Universitetsstyret 20. juni. Fredag ble de siste allmøtene avholdt på begge campusene. 

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rektor Frank Reichert

Rektor Frank Reichert informerte om innspurten i strategiprosessen på allmøter på begge campusene, fredag 27. mai. 

Du har fortsatt mulighet til å påvirke sluttresultatet ved å sende innspill i høringsrunden, bruke nettsiden til strategiprosessen eller snakke med personer i arbeidsgruppene. 

Rektor Frank Reichert sa i sin presentasjon at et av hovedmålene er at de fastsatte satsingsområdene skal bidra til å styrke forskningen. 

– Vi skal utvikle gode tiltak for å styrke våre toppsatsinger, og for å støtte våre toppforskere – også administrativt. Dette vil føre til høyere kvalitet på forskningen, og derfor er det viktig at vi i strategiprosessen konkretiserer hvordan det kan realiseres, sa Reichert. 

Visjon

Odd-Jone Edland Linnebo

Odd-Jone Edland Linnebo fra UiA nyskapning mente at «Samskaping av kunnskap» er det enkleste å huske av alternativene for visjon.

Det har i prosessen vært en samling om Samskaping av kunnskap som ny visjonsformulering for UiA. Samtidig som det har vært betydelig tilslutning til meningsinnholdet i den foreslåtte visjonen, har det kommet innvendinger mot formuleringen. Det er foreslått alternative formuleringer som «Sammen skaper vi (ny) kunnskap» og «Å skape kunnskap sammen».  

– Jeg er veldig tilfreds med det felles ønsket vi har om å skape kunnskap i et gjensidig samarbeid med våre omgivelser og samarbeidspartnere. Vi ønsker å være et utadvendt universitet. Meningsinnholdet er det samme i alle formuleringene, så jeg er sikker på at vi finner en visjonsformulering vi alle lever godt med. Men vi ønsker at både studenter, ansatte og eksterne sier hva de mener, sa Reichert.

Utdanning

Det har vært nedsatt tre arbeidsgrupper som har arbeidet med delmål og tiltak for de tre fastsatte satsingsområdene. Arbeidsgruppen for satsingsområdet utdanning har blant annet vektlagt at UiA i større grad bør invitere studentene inn i forskningsaktivitetene.  

– Arbeidsgruppen ønsker også at UiA skal ha en tydelig og fremtidsrettet utdanningsledelse på alle nivåer. Vi bør styrke undervisningskompetansen hos våre vitenskapelige ansatte, og gruppen ønsker at vi fortsatt skal være ledende i Norge hva angår fremtidsrettede arbeids- og vurderingsformer. Jeg synes alle arbeidsgruppene har vært flinke til å forslå offensive og viktige tiltak for at vi skal bli en enda bedre utdannings- og forskningsinstitusjon, sa Reichert.

Global mentalitet

Arbeidsgruppen for satsingsområdet global mentalitet skriver i sin innstilling at UiAs beste forskning og forskere skal bli mer synlige og tilgjengelige for utenlandske forskere. Vi som institusjon må legge bedre til rette for våre internasjonalt rettede forskningsgrupper. For å styrke globaliseringen hjemme bør våre to campus videreutvikles slik at de blir mer tilgjengelige for alle som kommer fra andre land.  

– Vi må sørge for bedre synlighet og kommunikasjon av våre forskningsaktiviteter, og vi må prioritere å styrke våre internasjonale nettverk. Det er helt nødvendig å styrke vår eksterne finansiering, for eksempel gjennom Horizon 2020. Vi må også legge til rette for enklere integrasjon av internasjonale gjester, studenter og ansatte, noe som vil bidra til å tiltrekke oss flere topp-talenter og forskere, sa Reichert.

Se allmøtet i opptak:

Samfunnsengasjert og nyskapende

Frøydis Nordgård Vik

Frøydis Nordgård Vik fra Institutt for folkehelse, idrett og ernæring syntes det var nyttig med en gjennomgang av strategiutkastet slik det foreligger nå.

Det tredje satsingsområdet er samfunnsengasjert og nyskapende, og arbeidsgruppen mener det vil være sentralt å stimulere til styrket gründervirksomhet og legge bedre til rette for kommersialisering av forskningsbaserte forretningsideer.

– Arbeidsgruppen ønsker også å bidra til økt FoU-aktivitet for studentene, noe som samlet vil bidra til mer relevante og motiverende prosjekter og styrke den innovative tenkemåten i våre aktiviteter. Vi skal utfordre, understøtte og utvikle samfunnet, og gjennom vår tilstedeværelse stimulere til kritisk refleksjon og nytenkning i samfunnsdebatten, sa Reichert.

Korte frister

Fristen for å sende inn høringssvar og forslag til delmål og strategier er 8. juni. Deretter venter et intensivt arbeid for å utforme innstillingen til universitetsstyret, som skal sendes ut 13. juni. Universitetsstyret behandler saken i møtet 20.-21. juni. 

– Vi er nå i innspurten av det omfattende arbeidet med den nye strategien for Universitetet i Agder. Det er nå en drøy uke til høringsfristen, så nå håper jeg flest mulig bidrar i sluttfasen slik at strategien blir best mulig, avslutter rektor Frank Reichert. 

Alt om strategiprosessen

 

Tekst: Paal Pedersen
Foto: Jan Arve Olsen og Tor Martin Lien