0
Hopp til hovedinnhold

Ikke opptrådt uredelig

Det nasjonale granskingsutvalget for forskning har konkludert med at en tidligere UiA-forsker ikke har opptrådt uredelig i sin forskningspublisering.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

UiA Campus Grimstad

UiA Campus Grimstad

Det nasjonale granskingsutvalget for redelighet i forskning har etter anmodning fra Universitetet i Agder, behandlet sak om mulig vitenskapelig uredelighet knyttet til en tidligere ansatt forsker ved institusjonen knyttet til forskerens publiseringsomfang. 

Forespørsel fra UiA

Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen

Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen

I den offentlige omtalen av saken ble det satt spørsmålstegn ved den vitenskapelige publikasjonens omfang og hvorvidt dette kan oppnås ved å følge de allmenne reglene for publisering. En mulig mistanke som ble nevnt i media er i hvilken grad professoren har brutt med konvensjoner om medforfatterskap. Universitetet i Agder ønsket at gjennomgangen av publiseringssaken skulle gjennomføres av et uavhengig utvalg.

- Universitetet i Agder registrerer utvalgets konklusjon om at forskeren ikke har opptrådt uredelig i sin publisering. Samtidig registrerer vi at både vi som institusjon, vår tidligere medarbeider og forvaltningen av den nasjonale publiseringsindikatoren får kritiske merknader i rapporten. Dette skal vi selvsagt følge opp, og innrette oss etter på en best mulig måte, sier universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen.

Universitetsdirektøren vil også benytte anledningen til å takke for rapporten fra Granskingsutvalget.

- I vår forespørsel ønsket vi også å få en vurdering av vårt interne kvalitetssikringssystem. Dette har utvalget sett på og gitt oss noen innspill til forbedring. Jeg vil benytte anledningen til å takke utvalget for arbeidet som er gjennomført og de vurderingene som fremkommer i rapporten. Det er slik vi blir bedre, sier Smith-Tønnessen.

Kritikk

Gransking uredelighet forside.

Granskingsutvalget bemerker i sin rapport at det ikke har vært praktisk mulig å avklare faktum om medforfatterskap for forskerens publikasjoner uten at forskeren selv medvirker, og forskeren har ikke ønsket å bidra til granskingen. Den forskningsetiske normen om åpenhet om hvem som har bidratt til forskningen er ikke fulgt, og utvalget kritiserer forskeren på dette punktet. 

Men samlet konkluderer Granskingsutvalget med at forskeren ikke har opptrådt vitenskapelig uredelig slik det er definert i forskningsetikkloven.

Les hele uttalelsen fra De forskningsetiske komitéer:

Bakgrunn

Styret for Universitetet i Agder behandlet onsdag 27. jan. 2016 saken, bl.a. på bakgrunn av en henvendelse fra professor Sigbjørn Sødal. I innstillingen til styret skriver universitetsdirektøren at anklagene i publiseringssaken er vesentlige og må følges opp.

Vedtaket i universitetsstyret:

Styret har merket seg at det er stilt flere kritiske spørsmål om professorens rekordmange publiseringer. Styret er generelt opptatt at UiAs forskningspublisering skjer innenfor gjeldende regelverk og vil ut fra dette be om at den aktuelle publiseringen vurderes gjennom en fornyet gjennomgang. Styret er tilfreds med at Det nasjonale publiseringsutvalget vil gjennomgå de aktuelle publiseringskanalene.