0
Hopp til hovedinnhold

I4Helse blir aksjeselskap

I4Helse, det kommende senteret for innovasjon og tjenesteyting innenfor helse- og omsorgsektoren i Norge, etableres nå som et eget AS. Det bestemte universitetsstyret onsdag.

I4Helse slik det blir seende ut en vinterdag om et par år. (Illustrasjon: Arkitekt: ENO arkitekter, 3D-visualisering: FX3D, Logo: UiA/Thomas Eikeland Fiskå)
SNART FERDIG: I4-Helse-utbyggingen på Campus Grimstad.

Det enstemmige vedtaket i universitetsstyret innebærer at arbeidet med å etablere et styre for virksomheten nå kan begynne, slik at daglig leder kan ansettes. Senteret skal etter planen stå ferdig 30. august i år.

Selve senteret etableres for å kunne katalysere og akselerere behovsdrevet innovasjon i helse- og omsorgstjenestene i Norge i en tid hvor etterspørselen øker raskere enn de offentlige budsjettrammene.

Fremtidens helsetjenester

Parallelt med et økende tjenestebehov ser en også at digitalisering og den teknologiske utvikling åpner nye muligheter for å gi slik tjenesteyting både mer kostnadseffektiv og med høyere kvalitet enn før. Utvikling av pålitelige, sikre, og brukervennlige hjelpemidler og tjenester krever imidlertid prosjektteam med ulik ekspertise og erfaringsbakgrunn: fra universiteter, forskningsinstitutter, sykehus, næringslivsaktører, statlig og kommunal sektor, sivil sektor og ikke minst personer med brukererfaring. Universitetet i Agders satsing på området er derfor valgt organisert i et eget AS-organisert senter.

Styrker helseforskning og -utdanning

Det nye I4Helse-senteret er i dag under bygging ved universitetets campus i Grimstad. For UiA er lokalisering på campus Grimstad begrunnet i de helseutdanningene og de fagmiljøer som universitetet har på campusen. De to senterne – Senter for e-helse og Senter for omsorgsforskning Sør – vil bli en del av I4Helse. Utover helsefagmiljøene vil også fagmiljøer knyttet til teknologi, spesielt informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og fagmiljøer innen arbeidsliv og innovasjon bli viktige for senteret. Nærheten til MIL-laben ytterligere forsterker fortrinnet ved lokalisering i Grimstad.

250 arbeidsplasser

De nye lokalene i Grimstad er på 4600 kvm gir rom for inntil 250 arbeidsplasser pluss testfasiliteter. UiA vil etter behov fremleie til aktuelle samarbeidspartnere og brukere på kort eller lengre sikt. Grimstad kommune planlegger å leie lokaler av UiA for å flytte deler av kommunens helse og omsorgstjenester inn i senteret. Dette vil være en viktig grunnstein i senteret.

LES MER OM I4HELSE-SATSINGEN

Send studiet på mail