Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

I barnehagen skal mattelæring være gøy

Det er når leken er gøyest at femåringer lærer matematikk best. Denne uka har matte-forskerene ved UiA besøk av kolleger fra Europa og Amerika for å dele sine erfaringer om nettopp dette.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

LEK OG LÆRING: Barnehagebarn lærer best gjennom lek og veiledning, mener matteforskere som denne uka er på seminar i Kristiansand. (Ill.: Colourbox)

LEK OG LÆRING: Barnehagebarn lærer best gjennom lek og veiledning, mener matteforskere som denne uka er på seminar i Kristiansand. (Ill.: Colourbox)

 - Få er uenige om at små barn skal leke langt mer en de skal presses til å oppnå kompetansemål satt av voksne. Men det betyr ikke at de voksne ikke kan tilrettelegge for læring gjennom lek. Når det gjelder små barn og matematikk-læring handler det om hvor grensen skal gå – hvor er det klokt å legge den for at det skal være til det beste for barna?

Det sier førsteamanuensis Ingvald Erfjord ved Institutt for matematiske fag ved UiA, som sammen med kollegene Per Sigurd Hundeland, Martin Carlsen og Svanhild Breive er vertskap for den internasjonale konferansen POEM 2018 som retter seg mot forskere som arbeider med matematikklæring og små barn, og som går av stabelen på Campus Kristiansand tirsdag og onsdag denne uka.

LEKEN: - I en rekke land diskuteres grensen mellom lek og instruksjon i barnehagen. Det er utrolig spennende å ha så mange forskere fra så mange land her i Kristiansand nå, sier Ingvald Erfjord,

LEKEN: - I en rekke land diskuteres grensen mellom lek og instruksjon i barnehagen. Det er utrolig spennende å ha så mange forskere fra så mange land her i Kristiansand nå, sier Ingvald Erfjord.

Hvor går grensen?

Hovedspørsmålet som forskerne belyser fra en rekke sider er: Hvordan og i hvor stor grad bør barn få opplæring i matematikk før de begynner i første klasse på skolen?

- Dette er et spørsmål som opptar alle som er opptatt av matematikk og matematikklæring verden over. Det er også et spørsmål som får litt ulike svar, avhengig av i hvilket land man er i, sier Per Sigurd Hundeland.

I Norge legges vekten på at barn i barnehagen skal leke og utforske, undre seg over sammenhenger og oppdage mønster og system. Det legges relativt sett mindre vekt på instruert innlæring og testing av matematikkunnskaper – samtidig som barnehagen har ansvar for at grunnleggende forståelse for matematiske sammenhenger, tallbegrep, robegrep utvikles.

ÅPNET KONFERANSEN: Professor Mariolina Bertolini Bussi fra Universitetet i Modena og Reggio Emilia i Italia holdt åpningsforedraget med fokus på matematikkundervisning for små barn.

ÅPNET KONFERANSEN: Professor Mariolina Bertolini Bussi fra Universitetet i Modena og Reggio Emilia i Italia holdt åpningsforedraget med fokus på matematikkundervisning for små barn.

Lek eller instruksjon?

- I Norge er altså lek veldig sentralt, mens man til sammenligning vektlegger instruksjon mindre. I andre land, som i USA og i land i den sydlige halvdelen av Europa, er også leken sentral, men der er kanskje vektleggingen av instruksjon større enn i Norge, sier Hundeland.

På konferansen i dag møtes noen av verdens fremste forskere på feltet for å dele sine erfaringer. Hovedtalerne er tre professorer fra henholdsvis Canada, Belgia og Italia; Louis Radford, Lieven Verschaffel og Maria Guiseppina Bartolini som sammen belyser spørsmålet fra både didaktiske, teknologiske, psykologiske og kulturelle vinkler.

Voksne som veiledere

Noe av det forskerne er mest opptatt av, er de voksnes innflytelse på matematikklæring hos små barn. Selv uten voksne lærer barn matematikk. Men de lærer mer dersom de har en voksen person som kan veilede dem i leken. Da har barna det moro, samtidig som de også lærer mer.

- Poenget blir derfor kanskje å lære den voksne hvordan han og hun kan lære barna matematikk på en leken måte, der matematikklæring skjer i og gjennom selve leken tilpasset barna og ganske annerledes enn gjennom instruksjon og målstyring som i skolen, sier Ingvald Erfjord.

FRA KONFERANSEN: Drøyt 50 mattematikkforskere fra Europa og Amerika deltar på konferansen tirsdag og onsdag.

FRA KONFERANSEN: Drøyt 50 matematikkforskere fra Europa og Amerika deltar på konferansen tirsdag og onsdag.

Internasjonalt forskningsnettverk

Det er fjerde gangen matematikkdidaktikkforskere som arbeider med matematikklæring hos små barn møtes til en internasjonal konferanse som dette. En del av årets konferanse er derfor øremerket arbeidet med å etablere et formelt internasjonalt forskningsnettverk rundt dette temaet, slik at kunnskapsutveksling og kontakt kan etableres og vedlikeholdes lettere enn i dag.

På Universitetet i Agder koordineres forskningen rundt matematikkdidaktiske spørsmål gjennom forskningsgruppen Matematikkdidaktikk, der fokus er på alle aldersfaser knyttet til matematikklæring - både barnehage som POEM 2018 fokuserer på, samt grunnskole, ungdomsskole, videregående skole og innen høyrere utdanning.

ARRANGØRER: Førsteamanuensis Magnus Carlsen, stipendiat Svanhild Breive og førsteamanuensis Per Sigurd Hundeland. Her fra pausen tirsdag.

ARRANGØRER: Førsteamanuensis Magnus Carlsen, stipendiat Svanhild Breive og førsteamanuensis Per Sigurd Hundeland. Her fra pausen tirsdag.

ÅPNET KONFERANSEN: Dekan Michael Rygaard Hansen ved Fakultet for teknologi og realfag åpnet den internasjonale konferansen tirsdag.

ÅPNET KONFERANSEN: Dekan Michael Rygaard Hansen ved Fakultet for teknologi og realfag åpnet den internasjonale konferansen tirsdag.