Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Hvordan vurdere bedre?

– Får man bedre studenter ved å vurdere underveis i studieløpet, enn ved tradisjonell eksamen? Vurdering i høyere utdanning er tema for en internasjonal konferanse som arrangeres på UiA i dag og i morgen. 

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Studenter som sitter og skriver, illustrasjonsfoto

Spørsmålet stilles av professor Mariann Rand-Weaver fra Brunel University i London. Hun deltar på konferansen: Assessment in Higher Education som arrangeres av strategiområde Læring og utdanning for fremtiden (LUF) og Pedagogisk utviklingssenter (PULS).

– Hovedhensikten er å sette vurdering på dagsorden og vurdering må henge sammen med læringsutbytte. Vi må utvikle mer varierte, nyanserte og presise evalueringsformer. Det vil øke kvaliteten på studieløpet, sier Gunnar Horn, leder for PULS.

Digitalisering

Fler og fler eksamener løses digitalt og fler og fler vurderingsformer blir digitalisert. Men hvordan står det til med den digitale kompetansen? Det skal professor Rune Krumsvik ved Universitetet i Bergen ta for seg i foredraget: Formativ vurdering, undervisningsdesign og digital kompetanse.

Flere av UiAs egne forskere skal også bidra i digitaliseringsdebatten. Universitetslektor Morten Brekke snakker om digital vurdering i MatRIC og om egne erfaring med selvrettende tester i matematikk. Professor Pauline Vos og førsteamanuensis Thomas Gjesteland ser på hvordan mobiltelefon-teknologi kan brukes som vurderingsform i fysikk.

CAIR-forsker Morten Godwin foredrar om bruk av kunstig intelligens i studentvurdering.

– Dette er noen av de mange spennende foredragene. Vi må øke vår kompetanse på vurdering og digitalisering. Og vi må ha en forskningsbasert vurderingspraksis, sier viserektor for utdanning Astrid Birgitte Eggen, som også er styringsgruppeleder for LUF.

Læringsanalyse

Når studenter leverer digitale oppgaver gjennom året kan det digitale innholdet også brukes i en bredere vurderingsform. Den enkelte student legger igjen digitale spor og disse kan analyseres, omtrent slik man gjør for å forstå forbrukeres handlingsmønster. Dette kalles for Learning Analytics og er tema for professor Barbara Wasson som er direktør for SLATE, et senter for Science Learning and Technology ved UiB.

Gunnar Horn i PULS forklarer nærmere:

– Ved å lagre informasjonen på rett måte for den enkelte student kan vi bruke digitale verktøy for å sjekke hva studenten kan forventes å ha lært gjennom et semester. Vi kan ikke måle nøyaktig hva de har lært, men det kan gi sterke indikasjoner, sier Horn.

Spennende og nyskapende

Horn og Eggen er strålende fornøyd med interessen for konferansen og venter gjester fra inn- og utland.

– Alle vi har spurt om delta har sagt ja. Det tolker vi som et godt tegn på at det er behov i sektoren for en slik konferanse, sier Horn.

Her er lenke til konferansens hjemmeside.

 

Spørsmålet stilles av professor Mariann Rand-Weaver fra Brunel University i London. Hun deltar på konferansen: Assessment in Higher Education som arrangeres av strategiområde Læring og utdanning for fremtiden (LUF) og Pedagogisk utviklingssenter (PULS).

 

– Hovedhensikten er å sette vurdering på dagsorden og vurdering må henge sammen med læringsutbytte. Vi må utvikle mer varierte, nyanserte og presise evalueringsformer. Det vil øke kvaliteten på studieløpet, sier Gunnar Horn, leder for PULS.

 

Digitalisering

Fler og fler eksamener løses digitalt og fler og fler vurderingsformer blir digitalisert. Men hvordan står det til med den digitale kompetansen? Det skal professor Rune Krumsvik ved Universitetet i Bergen ta for seg i foredraget: Formativ vurdering, undervisningsdesign og digital kompetanse.

Flere av UiAs egne forskere skal også bidra i digitaliseringsdebatten. Universitetslektor Morten Brekke snakker om digital vurdering i MatRIC og om egne erfaring med selvrettende tester i matematikk. Professor Pauline Vos og førsteamanuensis Thomas Gjesteland ser på hvordan mobiltelefon-teknologi kan brukes som vurderingsform i fysikk.

CAIR-forsker Morten Godwin foredrar om bruk av kunstig intelligens i studentvurdering.

 

– Dette er noen av de mange spennende foredragene. Vi må øke vår kompetanse på vurdering og digitalisering. Og vi må ha en forskningsbasert vurderingspraksis, sier viserektor for utdanning Astrid Birgitte Eggen, som også er styringsgruppeleder for LUF.

 

Læringsanalyse

Når studenter leverer digitale oppgaver gjennom året kan det digitale innholdet også brukes i en bredere vurderingsform. Den enkelte student legger igjen digitale spor og disse kan analyseres, omtrent slik man gjør for å forstå forbrukeres handlingsmønster. Dette kalles for Learning Analytics og er tema for professor Barbara Wasson som er direktør for SLATE, et senter for Science Learning and Technology ved UiB.

 

Gunnar Horn i PULS forklarer nærmere:

 

– Ved å lagre informasjonen på rett måte for den enkelte student kan vi bruke digitale verktøy for å sjekke hva studenten kan forventes å ha lært gjennom et semester. Vi kan ikke måle nøyaktig hva de har lært, men det kan gi sterke indikasjoner, sier Horn.

 

Spennende og nyskapende

Horn og Eggen er strålende fornøyd med interessen for konferansen og venter gjester fra inn- og utland.

– Alle vi har spurt om delta har sagt ja. Det tolker vi som et godt tegn på at det er behov i sektoren for en slik konferanse, sier Horn.

 

Her er lenke til konferansens hjemmeside.