Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Hvordan styre under turbulente tider?

For mange fremstår 2016 som et mer turbulent år enn noensinne. En ny bok utforsker styring og ledelse under turbulens.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Professor Jarle Trondal ved Institutt for statvitenskap og ledelsesfag ved Universitetet i Agder.
Professor Jarle Trondal ved Institutt for statvitenskap og ledelsesfag ved Universitetet i Agder.

— Det er veldig mange uavklarte politiske situasjoner akkurat nå. Styringssystemer har blitt mer komplekse og mer uoversiktlige. Det har blitt vanskelig å finne kollektive løsninger, og gjennom New Public Management og oppstykking av store selskaper, har det blitt vanskeligere for store organisasjoner, som for eksempel NSB, å styre enkeltdelene.

Slik kommenterer professor Jarle Trondal fra Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag noe av bakgrunnen for boken Governance in Turbulent Times.

Trondal er redaktør for boken sammen med UiA-professor Morten Øgård og professor Christopher Ansell fra UC Berkeley. Boken er gitt ut på Oxford University Press, og har bidrag fra en rekke norske og internasjonale forskere. 

Krise versus turbulens

Boken handler først og fremst om organisering og styring under turbulens. En del av boken handler om forholdet mellom EU og nasjonalstaten, og hvordan en løsning som kan være god for fellesskapet kan være en dårlig løsning for enkeltstater. 

— Om en stat ønsker å ha et sterkt styre, kan det skape problemer mellom staten og EU, eller mellom staten og andre stater, sier Trondal.

Bokomslag Governance in Turbulent Times

I tillegg til EU-problematikken tar boken blant annet opp kommunal styring og problemløsing i kommuner.

— I boken skiller vi mellom krise og turbulens. Kriser er hendelser som skjer innen et kort tidsrom, mens turbulens slik vi forstår det er varige fenomener. Det er noe som er i organisasjoner og omgivelsene kontinuerlig, sier Trondal.

Nettopp derfor advarer redaktørene bak boken om å tro at turbulens er noe man kan planlegge seg bort fra.

— Løsningen er ikke å fjerne turbulens, men å lage mekanismer slik at man kan leve med den. I boken oppfordrer vi til å ikke koordinere for sterkt, for om man løser et turbulent problem ett sted, så kan det skape problemer på neste nivå igjen. Dette kaller vi «turbulence of scale», sier Trondal.

Turbulens på universitetet

I boken skilles det mellom tre typer turbulens: turbulens i omgivelsene, turbulens innad i organisasjonene, og turbulens i relasjoner mellom organisasjoner og styringsnivåer.

— Det har vært en tendens til å tenke på organisasjoner som enhetlige, men vi tenker på dem som sammensatte. Det er egentlig intuitivt for de fleste på mitt fagområde og som i tillegg har erfaring fra organisering og styring på universiteter, som er kroneksempler på turbulente organisasjoner, sier Trondal. 

Boken har blitt til gjennom Peder Sæther-senteret på UC Berkeley, som er et senter for samarbeid mellom Berkeley og norske universiteter. De tre redaktørene planlegger å videreføre samarbeidet, og jobbe med å forstå hvordan organisasjoner håndterer turbulens.