0
Hopp til hovedinnhold

Hvordan brukes Facebook i kriser?

UiA skal avdekke kommunikasjonsmønstre og foreslå gode løsninger for å søke og dele informasjon i sosiale medier under krisesituasjoner.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tim A. Majchrzak, Sigurd Paulsen, Marte Krogstad, Jennifer Fromm, Petter Stranger og Kim Henrik Gronert, foto
Møte om RISE-prosjektet hos Kristiansand kommune, fra venstre førsteamanuensis Tim A. Majchrzak (UiA), Sigurd Paulsen (Kristiansand Kommune), Marte Krogstad (Kristiansand Kommune), Jennifer Fromm (University of Duisburg-Essen), Petter Stranger(Kristiansand Kommune) og Kim Henrik Gronert (Kristiansand Kommune).
Tim A. Majchrzak, profilbilde

Førsteamanuensis Tim A. Majchrzak koordinerer prosjektet ved UiA.

– Under hendelser som naturkatastrofer eller menneskeskapte kriser spiller sosial mediekommunikasjon en stadig viktigere rolle for borgere og beredskapstjenester, sier Tim A. Majchrzak.

Han er førsteamanuensis ved Institutt for informasjonssystemer ved Universitetet i Agder (UiA).

Forskningsprosjektet «RISE: Social Media Analysis» skal gjennomføres fra 2019-2022. Her møtes noen av de fremste forskerne på området for å dele kunnskap, og forske på effekten av sosiale medier, risiko og muligheter. Ved UiA er prosjektet ledet av Majchrzak.

Skal foreslå nye løsninger

Prosjektet skal forsøke å avdekke kommunikasjonsmønstre og foreslå effektive løsninger for å søke og dele informasjon i usikre situasjoner. Gjennom sosiale medier produseres store mengder data i sanntid under katastrofer.

Forskere fra ni europeiske, australske, latinamerikanske og sørøstasiatiske institusjoner deltar. Forskningen koordineres av Universitetet i Duisburg-Essen (UDE). Forskernettverket vil motta nærmere 1,2 millioner euro fra EU i løpet av prosjektperioden.

Les mer om prosjektet her

Samskaping

Førsteamanuensis Majchrzak håper forskerne kan ha nytte av å lære av hverandre.  

– Vi har mye og ulik kompetanse på UiA om informasjons- og kommunikasjonsteknologi og sosiale medier, men vi jobber litt hver for oss og vet ikke alltid om hverandres arbeid, sier Majchrzak.

Han mener at det å bringe ulike forskere sammen vil være svært gunstig for å få en bedre forståelse av sosiale medier. Selv er han utdannet programvareingeniør.

Vil ha flere med

Majchrzak sier at prosjektet er åpent for nye deltakere og at temaene er ganske åpne. Han oppfordrer studenter og ansatte ved UiA til å ta kontakt dersom de er interessert i å være med på prosjektet. Det arrangeres et kick-off for forskningsprosjektet i Tyskland i midten av april. Da skal det dannes mindre forskningsgrupper, som skal møtes én gang i året for oppfølging.